Alan Uutiset | 23.7.2019

Heikentyvä suhdanne painoi Stora Ensoa

Metsäyhtiö ruuvasi ohjaustaan ja kiristää kulukuuriaan.

Stora Enson liikevaihto laski ja tulos heikkeni odotettua enemmän huhti-kesäkuussa vuodentakaiseen verrattuna. Liikevaihto painui 2,61 miljardiin euroon eli kaksi prosenttia vuodentakaisesta.

Myyntiä olivat syöneet sekä hintapaineet että volyymien lasku.

Operatiivinen liiketulos sukelsi 12,3 prosenttia ja jäi nyt 287 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavana aikana tulos oli kuitenkin erittäin vahva, 327 miljoonaa euroa. Myynnin vähenemisen lisäksi kasvaneet kulut nakersivat tulosta, vaikka yhtiö kirjasi toisella neljänneksellä nyt vähemmän kustannuksia vuosihuolloista kuin viime vuonna.

Kuitenkin 11,0 prosentin liiketulosprosentti kelpasi metsäyhtiölle.

- Operatiivinen liiketulosprosenttimme oli kaksinumeroisissa luvuissa kahdeksantena peräkkäisenä vuosineljänneksenä huolimatta siitä, että edelleen jatkuvalla geopoliittisella epävarmuudella on ollut vaikutus Stora Enson kaupankäynnin olosuhteisiin, toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi tulosta.

stora_ensoH1_19

Lähde: Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019.

Osakekohtainen tulos supistui huhti-kesäkuussa 0,08 euroon vertailukauden 0,28 eurosta.

- Divisioonista positiivisin yllätys oli Biomaterials, joka selvisi sellun hinnan laskusta puhtaan operatiivisen suorituksen (ml. ei vuosihuoltoja) myötä vain lievällä tulospudotuksella suhteessa vahvaan vertailukauteen. Consumer Board paransi odotetusti tulostaan hintojen nousun ja kulupaineiden helpottamisen ansiosta. Tuloksen painoivat pettymyksen puolelle Packaging Solutions, Paper ja Wood Products, joiden tulokset heikkenivät arvioitamme enemmän. Packaging Solutionsia rokottivat etenkin laskeneet hinnat, Paper kärsi heikosta kysynnästä ja alhaisista volyymeistä ja Wood Productsia rokottivat hinta- ja volyymipaineet. Myös Muun toiminnan tappio oli selvästi ennusteitamme suurempi, Inderesin analyytikko Antti Viljakainen summaa tuoreessa katsauksessaan.

stora_ensoH1_19_02

Lähde: Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019

Epävarmuus kalvaa näkymiä

Stora Enso ennakoi operatiivisen liiketuloksensa olevan 200-280 miljoonaa euroa kuluvalla kolmannella neljänneksellä. Loppukesällä huoltoseisokkeja on yhtiön mukaan Beihain, Imatran, Heinolan, Ostrołękan, Enocellin ja Veitsiluodon tehtailla. Kunnossapidon kustannusten arvioidaan olevan samaa tasoa kuin viime vuoden heinä-syyskuussa, mutta nousevan 30 miljoonalla eurolla huhti-kesäkuun tasolta.

Ohjeistus oli markkinoille pettymys, sillä analyytikot olivat ennakoineet metsäyhtiön operatiivisen liiketuloksen yltävän kolmannella neljänneksellä kakkoskvartaalin tasolle.

Koko vuoden osalta näkymät ovat synkentyneet.

- Kauppasotiin ja mahdolliseen kovaan brexitiin liittyvät geopoliittiset epävarmuustekijät heikentävät liiketoimintaolosuhteita entisestään, minkä odotetaan vaikuttavan negatiivisesti Stora Ensoon. Kysynnän kasvun ennakoidaan hidastuvan yleisesti yhtiön liiketoiminta-alueilla. Kysynnän lasku kiihtyy paperin osalta Euroopassa. Kustannusten odotetaan kasvavan tänä vuonna viime vuodesta. Stora Enso toteuttaa lisätoimenpiteitä kannattavuuden turvaamisohjelmansa puitteissa vähentääkseen kustannusten kasvun sekä geopoliittisen epävarmuuden vaikutusta. Liiketoimintaympäristön nykyisten epävarmuustekijöiden vuoksi Stora Enso ei kommentoi liikevaihdon kehitystä näkymissään, raportissa todetaan.

Vielä ensimmäisen neljänneksen raportissaan Stora Enso odotti parantavansa liikevaihtoaan viime vuodesta.

Yhtenä kannattavuutta turvaavana toimenpiteenä Stora Enso kiristi säästöohjelmaansa 200 miljoonaan euroon aiemmasta 120 miljoonan tavoitteesta. Sundströmin mukaan ohjelma on edennyt suunniteltua nopeammin ja yhtiö on jo saavuttanut säästöjä 60 miljoonan euron edestä.

Lähivuosina vaisumpaa, tavoitehinta alas

Inderes laski maanantaina Stora Enson loppuvuoden ja lähivuosien tulosennusteita maltillisesti. Samalla yhtiön osakkeen tavoitehintaa leikattiin 10,50 euroon aiemmasta 11,00 eurosta, mutta suositus pysyi yhä ”lisää”-tasolla

- Laskimme ennusteitamme heikomman raportin ja viime aikojen heikon uutisvirran jälkeen Stora Enson lähiaikojen oikaistun liikevoiton ennusteitamme 3-6 prosenttia. Odotamme nyt yhtiön oikaistun liikevoiton laskevan tänä vuonna noin 1,1 miljardiin euroon ja pysyvän lähivuosina vakaana.

- Stora Enson arvostus on alhainen ja osinko hyvä, joten osakkeen lyhyen ajan tuotto-odotus on yhä riittävä, metsäanalyytikko Viljakainen perusteli näkemystään.

Markkinoilla taidettiin olla samaa mieltä, sillä Stora Enson kurssi toipui maanantaina perjantain pudotuksestaan. R-osake päätti Helsingin pörssissä 3,6 prosentin nousulla 9,84 euroon, vaikka hinta kävi päiväkaupassa jo yli kymmenessä eurossa.

Uusimmat artikkelit

5.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Avaruusalan innovaatiot tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat vahvasti esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

5.12.2019 | Alan Uutiset

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin. Yritysosto kasvattaa Konecranesin liikevaihtoa Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 30 prosenttia. Kaupan odotetaan toteutuvan 2.1.2020.

TUKES: Sähkötöiden johtajilla ja käytön johtajilla on ryhdistäytymisen paikka

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt asennuksiin liittyviä puutteita. Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa sähkötöiden johtajia ja käytön johtajia tehostamaan toimintaansa ja valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista. Käyttöönottotarkastukseen on keskityttävä huolellisesti. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa pitää noudattaa. Tukes ryhtyy valvomaan käytön johtajien toimintaa entistä tiiviimmin mm. dokumenttivalvonnan keinoin.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä - SisuID-pilotti asiakkaiden tunnistamiseksi verkossa ja kivijalassa

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.