Alan Uutiset | 29.4.2019

Hyvinvointia sähköllä -seminaari: Sähkö avaa tien hiilettömään energiatalouteen

Ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää voidaan vähentää ratkaisevasti ainoastaan 
siirtymällä hiilettömään energiatalouteen. Se on toteutettavissa kannattavasti ja
maailmanlaajuisesti sähköllä, kunhan poliittista tahtoa muutokseen löytyy. Perusteknologia
on jo olemassa, ja uusia entistä parempia ratkaisuja kehitetään kaikkialla. Siirtymä voidaan
tutkimustulosten mukaan rahoittaa säästöillä, jotka saavutetaan fossiilisista polttoaineista
irtautumisella.


Näin totesivat Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa esiintyneet asiantuntijat, jotka
edustivat ilmastonmuutoksen ja tulevaisuuden tutkimusta sekä energiajärjestelmän ja
teknologiaratkaisujen kehittäjiä. Vuosittainen tapahtuma keräsi Tiedekeskus Heurekaan yli
kaksisataa yritysjohtajaa, asiantuntijaa ja vaikuttajaa.

Juuri nyt ajankohtainen sähköautoilun läpimurto koskettaa paitsi autoilijoita myös
taloyhtiöitä, työnantajia, energiayhtiöitä, lainsäätäjiä, kaavoittajia ja liikennesuunnittelijoita.
Se on osuva esimerkki oikeansuuntaisesta muutoksesta, jonka takana on laaja yhteinen
näkemys yhteiskunnassa.

Hiiletön tulevaisuus on toteutumassa myös muissa osissa energiajärjestelmää alkaen
kasvavasta aurinko- ja tuulienergian tuotannosta päätyen älykkäisiin rakennuksiin ja
ympäristötietoisiin sähkön käyttäjiin. Kokonaisuutta yhdistävä älykäs sähköverkko on
käymässä läpi merkittävää muutosta palvellakseen paremmin hajautettua sähkön tuotantoa
ja varastointia.

Sähköverkkoon tulee liittymään myös täysin uusia, päästöttömyyteen tähtääviä energia- ja
materiaalikiertoon liittyviä ratkaisuja. Näin muodostuu hiilettömään tulevaisuuteen tähtäävä
energiajärjestelmä, jonka ytimessä on sähkö.

Generaattorit

Visiohankkeen generaattorit tj. Tarja Hailikari, STK ja tj. Timo Kekkonen, STEK tutustumassa seminaarin sähköautonäyttelyyn.

Visiohanke hyvinvoinnin puolesta

Vuotta 2030 kuvaava Hyvinvointia sähköllä -visio sisältää kaikkiaan neljä teemaa, joista
kaikilla edelläkävijyys on mahdollinen: viihtyisät, energiatehokkaat rakennukset palvelevat
käyttäjiään ja tuottavat energiaa, sähkössä on älyä, sähkö liikuttaa ihmisiä ja tavaroita sekä
sähkö lisää hyvinvointia ja turvallisuutta.

Näiden teemojen alle lukeutuu monia eri sovellusalueita ja lukematon määrä mahdollisia
projekteja. Niiden ideointiin ja toteutukseen kannustaa alan toimijat yhdistävä visiohanke,
johon nyt pidetty vuosittainen seminaari kuuluu.

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.