https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 16.6.2015

Itä-Suomen yliopiston katalyysitutkijat kehittävät tulevaisuuden vähäpäästöisiä ajoneuvoja laajassa eurooppalaisessa konsortiossa

Itä-Suomen yliopiston Kemian laitoksen tutkimusryhmä kehittää käynnistyneessä Heavy Duty Gas Engines integrated into Vehicles ( HDGAS) H2020 -konsortiossa uutta katalyyttiteknologiaa. Hanke kuuluu GV-7/ Future alternative fuel powertrains and components for heavy duty vehicles -ohjelmaan.

itasuomen_yo_logo

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää edistyksellinen voimansiirtokonsepti puhdasta maakaasua sekä maakaasua että dieselpolttoainetta (dual fuel) hyödyntäville raskaan liikenteen moottoreille ja saavuttaa uusimpien EURO VI -päästöstandardien mukaiset pakokaasupäästöjen raja-arvot. Kehitettävän moottori- ja päästöjen jälkikäsittelyosaamisen kautta hankkeessa demonstroidaan uudenlainen ajoneuvokonsepti.

Hankkeeseen osallistuu 19 partneria seitsemästä eri maasta. Mukana on lähes kaikki johtavat eurooppalaiset raskaan liikenteen moottori- ja ajoneuvovalmistajat sekä yliopistopartnereita Saksasta, Italiasta, Itävallasta ja Suomesta. Hanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisrahoitus on 27,8 miljoonaa euroa.

Nesteytettyä maakaasua (LNG) hyödynnetään nykyään yhä kasvavissa määrin polttoaineena heavy duty -kohteissa kuten esimerkiksi julkisen liikenteen ajoneuvoissa sekä meriliikenteessä. Maakaasun käytön selkeä etu ympäristön kannalta on sen päästöt. Moottoripolttoaineena maakaasu tuottaa selvästi vähemmän haitallisia rikin- ja typen oksideja (SO2 ja NOx), partikkeleita ja hiilidioksidia (CO2) kuin yleisesti käytetyt diesel- ja bensiinimoottorit. Maakaasun palaminen moottoreissa on kuitenkin aina epätäydellistä mikä johtaa metaanipäästöihin. Metaani (CH4) on kaksikymmentä kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Moottoreissa syntyvien raakametaanipäästöjen eliminoimiseksi tarvitaan käyttökohteisiin optimoituja puhdistuskatalyyttejä.

Käynnistyneessä HDGAS-hankkeessa hyödynnetään kemian laitoksen katalyysitutkimusryhmän avainosaamista metaanin polton päästöjen katalyyttisessä puhdistamisessa. Tutkimuksissa selvitetään katalyytin rakenteen ja toiminnan välisiä yhteyksiä ja arvioidaan katalyyttien ikääntymistä käytön yhteydessä.

Kemian laitos on määrätietoisesti panostanut erilaisten palotapahtumissa syntyvien päästöjen katalyyttiseen puhdistukseen yli viidentoista vuoden ajan. Tutkimusryhmällä on käytössään alan viimeisin tietotaito ja tutkimusinfrastruktuuri. HDSGAS-hanke on osa ryhmän kasvavaa kansainvälistä tutkimus- ja teollisuusverkostoa.

Hanke liittyy Itä-Suomen yliopiston strategian maailmanlaajuisiin haasteisiin, terveys, ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys, sekä yliopiston kansainvälisiin huipputason tutkimusalueisiin "aerosolit, ilmastonmuutos, ihmisen terveys". Ympäristökatalyysillä on suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys, joka korostuu alati tiukkenevien päästöjä koskevien säännösten ja raja-arvojen myötä.

Lisätietoja: www.uef.fi

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.