https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.11.2021

Joensuussa visioidaan metsien digitaalista tulevaisuutta – fotoniikka avainroolissa

Fotoniikkaa ja muita teknologioita hyödyntävät uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa metsien käytön kehittämisessä sekä teollisuuden prosessien, uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa kestävästi. Uutta liiketoimintaa innovaatioista tavoitteleva kansainvälinen asiantuntijajoukko perehtyy parhaillaan fotoniikan hyödyntämisen mahdollisuuksiin Joensuussa järjestettävässä Forest&Photonics-tapahtumassa.

forest

Laajojenkin metsäalueiden tilaa pystytään nykyisin tutkimaan nopeasti erilaisten fotoniikkaa hyödyntävien kaukokartoitusmenetelmien avulla. Menetelmien avulla voidaan kehittää metsien talous- ja vapaa-ajankäyttöä sekä kasvattaa ymmärrystä niiden merkityksestä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Laserkeilausteknologialla on muun muassa kertaalleen kartoitettu Suomen metsät, toinen kierros on alkamassa. Teknologiat kehittyvät jatkuvasti, metsädataa hyödynnetään myös metsätalouden prosessien digitalisoinnissa ja automatisoinnissa sekä metsien suojelussa.

– Data on metsätalouden arvokkain, vielä heikosti hyödynnetty resurssi. Sen avulla voidaan parantaa toimintojen kustannustehokkuutta, mutta myös ehkäistä ei-toivottuja ympäristövaikutuksia. Metsätalouden digitalisaatiossa Joensuu haluaa olla maailman ykkönen. Se on mahdollista, sillä täällä metsäosaaminen ja metsään liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat voidaan yhdistää fotoniikan ja tietojenkäsittelyn huippuosaamiseen. Ilmastonmuutos luo kiihtyvällä vauhdilla uusia haasteita, joiden ratkaisu vaatii avainosaamistemme ketterää yhdistämistä, sanoo Business Joensuussa metsäbiotalousalasta vastaava kehityspäällikkö Timo Tahvanainen lehdistötiedotteessa.

Forest&Photonics-tapahtumassa perehdytään muun muassa siihen, miten metsien, ihmisten ja koneiden resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia kehitetään fotoniikkaa hyödyntämällä, keskustellaan fotoniikan hyödyntämisestä metsäpalojen ehkäisyssä ja vihreän rahoituksen vaikutuksista metsätalouteen. Fotoniikka-alan kärkiyritykset kertovat tapahtumassa innovaatioistaan.

– Fotoniikka-ala Joensuun seudulla kasvaa, alueella jo toimivien alan yritysten kansainvälisen liiketoiminnan potentiaali on merkittävä. Euroopan metsäpääkaupungin mahdollisuudet fotoniikka-alalle ja fotoniikkaa hyödyntäville yrityksille laajenevat entisestään ensi vuonna, kun osaamista, tiloja ja laitteita tarjoava Photonics Center aukeaa, iloitsee fotoniikkaliiketoiminnan kasvuohjelmasta vastaava Business Joensuun kehityspäällikkö Juha Purmonen.

– Fotoniikka on avain metsänhoidon, metsäteollisuuden prosessien ja tuotteiden sekä metsien ulkoilu- ja luontoarvojen kehittämiseen, toteaa futuristi Risto Linturi, yksi tapahtuman pääpuhujista.

Joensuussa 22.–23.11. järjestettävän Forest&Photonics-tapahtuman tavoitteena on löytää synergiaa metsäbio- ja fotoniikka-alojen toimijoiden välille, synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Business Joensuu yhteistyössä Photonics Finlandin sekä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman kanssa.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.