https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.11.2021

Joensuussa visioidaan metsien digitaalista tulevaisuutta – fotoniikka avainroolissa

Fotoniikkaa ja muita teknologioita hyödyntävät uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa metsien käytön kehittämisessä sekä teollisuuden prosessien, uusien tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa kestävästi. Uutta liiketoimintaa innovaatioista tavoitteleva kansainvälinen asiantuntijajoukko perehtyy parhaillaan fotoniikan hyödyntämisen mahdollisuuksiin Joensuussa järjestettävässä Forest&Photonics-tapahtumassa.

forest

Laajojenkin metsäalueiden tilaa pystytään nykyisin tutkimaan nopeasti erilaisten fotoniikkaa hyödyntävien kaukokartoitusmenetelmien avulla. Menetelmien avulla voidaan kehittää metsien talous- ja vapaa-ajankäyttöä sekä kasvattaa ymmärrystä niiden merkityksestä osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Laserkeilausteknologialla on muun muassa kertaalleen kartoitettu Suomen metsät, toinen kierros on alkamassa. Teknologiat kehittyvät jatkuvasti, metsädataa hyödynnetään myös metsätalouden prosessien digitalisoinnissa ja automatisoinnissa sekä metsien suojelussa.

– Data on metsätalouden arvokkain, vielä heikosti hyödynnetty resurssi. Sen avulla voidaan parantaa toimintojen kustannustehokkuutta, mutta myös ehkäistä ei-toivottuja ympäristövaikutuksia. Metsätalouden digitalisaatiossa Joensuu haluaa olla maailman ykkönen. Se on mahdollista, sillä täällä metsäosaaminen ja metsään liittyvät mahdollisuudet ja ongelmat voidaan yhdistää fotoniikan ja tietojenkäsittelyn huippuosaamiseen. Ilmastonmuutos luo kiihtyvällä vauhdilla uusia haasteita, joiden ratkaisu vaatii avainosaamistemme ketterää yhdistämistä, sanoo Business Joensuussa metsäbiotalousalasta vastaava kehityspäällikkö Timo Tahvanainen lehdistötiedotteessa.

Forest&Photonics-tapahtumassa perehdytään muun muassa siihen, miten metsien, ihmisten ja koneiden resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia kehitetään fotoniikkaa hyödyntämällä, keskustellaan fotoniikan hyödyntämisestä metsäpalojen ehkäisyssä ja vihreän rahoituksen vaikutuksista metsätalouteen. Fotoniikka-alan kärkiyritykset kertovat tapahtumassa innovaatioistaan.

– Fotoniikka-ala Joensuun seudulla kasvaa, alueella jo toimivien alan yritysten kansainvälisen liiketoiminnan potentiaali on merkittävä. Euroopan metsäpääkaupungin mahdollisuudet fotoniikka-alalle ja fotoniikkaa hyödyntäville yrityksille laajenevat entisestään ensi vuonna, kun osaamista, tiloja ja laitteita tarjoava Photonics Center aukeaa, iloitsee fotoniikkaliiketoiminnan kasvuohjelmasta vastaava Business Joensuun kehityspäällikkö Juha Purmonen.

– Fotoniikka on avain metsänhoidon, metsäteollisuuden prosessien ja tuotteiden sekä metsien ulkoilu- ja luontoarvojen kehittämiseen, toteaa futuristi Risto Linturi, yksi tapahtuman pääpuhujista.

Joensuussa 22.–23.11. järjestettävän Forest&Photonics-tapahtuman tavoitteena on löytää synergiaa metsäbio- ja fotoniikka-alojen toimijoiden välille, synnyttää uudenlaista yhteistyötä ja uutta liiketoimintaa. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Business Joensuu yhteistyössä Photonics Finlandin sekä Suomen Akatemian lippulaivaohjelman kanssa.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021