https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 2.9.2021

Kemianteollisuuden suhdannetilanne hyvä, mutta näkymä sumuinen

Kemianteollisuuden yritysten suhdannetilanne on tällä hetkellä hyvä, ja tilauskannat ovat nousussa. Näkymä lähitulevaisuuteen on yhä varsin sumuinen. Globaalisti koronakriisi on yhä päällä ja maailmantalous on häiriöherkässä tilassa.

iStock-1161161804

Kemianteollisuuden suhdanne on noussut vuoden 2018 tasolle, ja tuotanto-odotus on noussut koronakuopasta. Myös tilauskanta on kemianteollisuudessa keskimääräistä parempi.

- Juuri tällä hetkellä näyttää lukujen valossa hyvältä. Paljon riippuu siitä, mihin lukuja verrataan – aikaan ennen koronaa vai ensimmäiseen koronavuoteen 2020. Kemianteollisuuden huhti-kesäkuun 2021 liikevaihto kasvoi 2 % edellisvuoteen verrattuna. Koronasta on siis toivuttu, mutta toistaiseksi positiivinen suhdanne on kovin lyhytikäinen, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Kemianteollisuus teetti elokuussa 2021 pulssikyselyn jäsenyrityksille. Tulokset kertovat osaltaan, miten yrityksillä menee, ja miten ne suhtautuvat tulevaan.

- Oman tilanteensa arvioi normaaliksi 23 prosenttia, hyväksi tai erittäin hyväksi 67 prosenttia ja huonoksi tai erittäin huonoksi 10 prosenttia vastanneista yrityksistä.

Ihan riemunkiljahduksiin ei kuitenkaan ole aihetta.

- Vaikka taloustilanne näyttää kemianteollisuudessa hyvältä, on uhkakuviakin runsaasti. Kemianteollisuutta ja koko teollisuutta vaivaa osaajapula. Pulssikyselyyn vastanneissa yrityksissä 60 prosentissa koetaan osaajapulaa. Osaavan työvoiman puute on jo vientiyritysten suuri kasvun ja uudistumisen este. Kansainvälistä rekrytointia tulee sujuvoittaa ja ammattikoulutukseen tulee panostaa. LUMA-alojen paikkoja korkeakouluissa tulee lisätä. Yritykset tarvitsevat tähän yhteiskunnan aktiivista tukea etenkin rahoitusvaihtoehtojen ja kansainvälisten rekrytointien sujuvoittamisen muodossa, sanoo Mika Aalto.  

Pulaa on paitsi osaajista, myös raaka-aineista ja komponenteista.

- Peräti 85 prosenttia kyselyymme vastanneista yrityksistä ilmoitti raaka-aine- ja komponenttipulan haittaavan liiketoimintaa. Ongelman kanssa painii teollisuus globaalisti, ja kilpailu on kovaa. Tämä aiheuttaa kustannuspaineita, ja vain pieni osa yrityksistä pystyy siirtämään tämän täysimääräisesti asiakashintoihin.

- Kansainvälisen kilpailukyvyn nostamiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan TKI-panostusten nostamista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja mikä tärkeämpää, investointitukia, joilla vauhditetaan uuden teknologian käyttöönottoa teollisuudessa, sanoo Mika Aalto.

Työmarkkinoilla valmistaudutaan syksyn TES-neuvotteluihin

Kemianteollisuus ry:n neuvottelemat työehtosopimukset päättyvät talven ja ensi kevään aikana.

- Valmistautuminen tulevalle neuvottelukierrokselle on parhaillaan käynnissä. Kemianteollisuus päätti pysyä nykyisessä työmarkkinajärjestelmässä toistaiseksi, mutta tarve uudistua ja mahdollistaa enemmän yrityskohtaisia ratkaisuja järjestelmän sisällä on kuitenkin olemassa. Uskomme vahvasti, että uudistuksia pystytään tekemään yhdessä. Tulevalla neuvottelukierroksella ei tule hukata alan orastavan kasvun mahdollisuuksia. On tärkeää parantaa yritysten kilpailukykyä ja hyödyntää paikallisen sopimisen potentiaali, sanoo työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

Uusimmat artikkelit

23.9.2021 | Alan Uutiset

Konkurssiaaltoa ei tullutkaan – miten suojautua asiakasyritysten maksuvaikeuksilta

Koronapandemian alkaessa ekonomistit ympäri maailman ennustivat kaikkien aikojen konkurssiaaltoa. Valtioiden nopeasti liikkeelle polkaisemat tukitoimet, lainojen lyhennysvapaat ja verottajan myöntämät lykkäykset ovat toistaiseksi suojanneet yrityksiä konkursseilta. Määräaikaiset lainsäädännön muutokset ja valtioiden tukitoimet ovat kuitenkin päättyneet kesällä 2021 tai päättyvät viimeistään kuluvan syksyn aikana.

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksesta lisää joustavuutta tuotantoon

Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitos on otettu peruskunnostuksen jälkeen jälleen käyttöön. Peruskunnostuksen ansiosta voimalaitoksen säätömahdollisuudet ja energiatehokkuus paranevat, Pohjolan Voima (PVO) kertoo lehdistötiedotteessa.

Vaasan yliopisto järjestää kansainvälisen älykkäiden energiajärjestelmien ja -teknologioiden SEST2021-konferenssin 6.–8.9.2021

Vaasan yliopisto järjestää 6.–8. syyskuuta 2021 kansainvälisen konferenssin älykkäistä energiajärjestelmistä ja -teknologioista. Kolmipäiväinen SEST2021 järjestetään koronapandemian vuoksi etäkonferenssina. Konferenssi on tarkoitettu akateemisille tutkijoille ja energia-alan ammattilaisille.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.