https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 9.4.2021

Keskon logistiikkakeskus Nurmijärvelle

Kesko ostaa Nurmijärveltä kokonaisen yritysalueen, ja rakentaa kolmostien varteen valtakunnallisen logistiikkakeskuksen.

kesko1

Keskon logistiikkakeskus sijoittuu nykyisen Ilvesvuoren yritysalueen pohjoispuolelle. Kuvassa näkymä Nurmijärven kirkonkylän kohdalta etelän suuntaan.

Kesko ostaa Nurmijärveltä Ilvesvuoren pohjoisen yritysalueen lähes kokonaan uutta logistiikkakeskustaan varten. Helsinki-Tampere moottoritien varressa Nurmijärven kirkonkylän kohdalla on tällä hetkellä valmiina 150 hehtaarin kokoinen Ilvesvuoren eteläinen yritysalue, jonka jatkeeksi uusi sadan hehtaarin alue tulee moottoritien länsipuolelle.

Kunta aikoo myydä Keskolle 57 hehtaaria noin 15 miljoonalla eurolla. Ilvesvuoren pohjoisen osan kaavassa on rakennusoikeutta yli 300 000 kerrosneliömetriä.

Keskon mukaan suunnitellun logistiikkakeskuksen rakentaminen tapahtuisi vaiheittain kuluvan ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana.

– Hanke koskee Keskon päivittäistavaratoimialan logistiikkaa, Keskon toimialajohtaja Ari Akseli kertoo.

– Olemme tunnistaneet Nurmijärveltä meille hyvin sopivan tontin. Jos maakauppa kunnan kanssa toteutuu, hanke etenee vaiheittain. Toteutuessaan sillä on merkittäviä vaikutuksia Nurmijärvelle työpaikkoina rakennusvaiheen aikana ja hankkeen edetessä myös pysyvinä työpaikkoina, Akseli sanoo.

Nurmijärven kirkonkylästä on Kehä III:lle noin 12 minuutin ajomatka, eli nopea yhteys Helsinki-Vantaan lentokentälle. Helsingin keskustaan tai Vuosaaren satamaan pääsee jopa alle puolessa tunnissa.

Nurmijärven kunnanhallitus käsittelee maakauppaa maanantaina 12.4.2021. Samana päivänä on Keskon yhtiökokous.

Teksti: Juha Peltonen

12.5.2021

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa  JÄRKKI (Jäteveden ravinteet keskittäen kiertoon) -hankkeessa  yhdistetään uusia jätevesilietteiden käsittelyteknologioita keskitetyiksi lietteidenkäsittelykonsepteiksi ja arvioidaan näiden ympäristökestävyyttä elinkaaritarkastelun avulla.

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.