Alan Uutiset | 9.2.2019

Kiertotalouden avainosaajat kokoontuivat Kemissä

Kiertotalous oli tapahtumien teemana kolmen päivän ajan. Yleisötilaisuuden teemana oli Kemi arktisen kiertotalouden suunnannäyttäjänä. 

lapin_amk

Kuva: Lapin amk

- Kestävän kehityksen maailmassa mitään ei ole varaa heittää hukkaan. Tämän seutukunnan ja sen teollisuuden näyttämä tie on se, mitä maailman pitää kulkea, totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, yleisötilaisuudessa Kemin kulttuurikeskuksella.

Yleisötilaisuudessa Kemin edelläkävijyyttä esitteli Digipoliksen projektijohtaja Kari Poikela. Tilaisuus päätti kolmepäiväisen Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmän kokouksen, minkä lisäksi Kemissä vieraili samaan aikaan SITRAn kiertotalouden ohjausryhmä.

- Näissä päivissä Kemissä yhdistyivät useiden huippuosaajaryhmien kokemus ja näkemykset. Oli hienoa kuulla vuoropuhelua teollisuuden, viranomaisten ja kehittäjien kesken. Alueemme ainutlaatuisuus kansainvälisessäkin mittakaavassa tuli erinomaisella tavalla esille. Kaikki osapuolet ovat kiinnostuneita siitä, miten meidän teollisen symbioosin mallimme saadaan räätälöityä ja monistettua myös muualle, Kari Poikela totesi.

Yleisötilaisuuden ja Digipoliksessa järjestettyjen seminaarien lisäksi ohjausryhmä vieraili teollisuuskohteissa Kemissä ja Torniossa. Ohjelmaan sisältyivät vierailut muun muassa Elijärven kaivoksella, Outokumpu Tornio Worksilla ja Stora Enson Kemin tehtaalla.

Suomi on edelläkävijän roolissa

Kansainvälisessä mittakaavassa Suomi on edelläkävijä kiertotaloudessa. Sitran johdolla Suomelle laadittiin vuonna 2016 maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden toimintaohjelman tiekartta, jonka tavoite oli luoda yhteiskuntaan yhteinen tahtotila kiertotalouden edistämiseksi ja määrittää siihen tehokkaimmat keinot.

Sitra nimesi yhdeksi tiekartan avainhankkeeksi Kemin Digipoliksen vetämän teollisen kiertotalouden innovaatioalustan. Seuraava askel oli hanke, jossa perustettiin Teollisten Symbioosien osaamis- ja koulutuskeskus Kemi-Tornioon.

Sitran rahoittaman  Kiertotalouskeskuksen  perustajina ja ydintoimijoina ovat Digipolis, Kemin kaupunki ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Keskuksen tavoitteena on kiertotaloutta harjoittavien yritysten toimintaympäristön kehittäminen kilpailukykyisemmäksi.

- Kiertotalous terminä on lyönyt maailmalla läpi – erityisesti EU:ssa, mutta myös Kanadassa ja osittain Aasiassa. Meillä on edelleen maailmanlaajuisesti uniikki kiertotalouden tiekartta ja potentiaali 75 000 uudelle työpaikalle Suomessa. Tiekartan päivitys julkaistaan 13. maaliskuuta”, totesi projektijohtaja Kari Herlevi, joka on Sitran kiertotalous-avainalueen vetäjä.

Vahvuutena pitkäjänteisyys

Lapin AMKilla on tällä hetkellä käynnissä noin 50 bio- ja kiertotalouteen suoraan tai välillisesti liittyvää tutkimus- ja kehittämishanketta.

Viime vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi AMKille  2,5 miljoonaa euroan ammattikorkeakoulujen kiertotalousosaamisen nostamiseen. Lapin AMKin vetämässä kärkihankkeessa on mukana 19 ammattikorkeakoulua.

- Otamme roolimme koko Lapin bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäjänä vakavasti. Yhteistyö kuntien ja yritysten kanssa on ollut luontevaa, kiittää Sanna Tyni, joka toimii kiertotalouden erityisasiantuntijana ammattikorkeakoulussa.

Jo viime vuonna käynnistyivät usean korkeakoulun yhteistyönä ensimmäiset  biotalouden erikoistumiskoulutukset . Tänä vuonna AMKissa käynnistyy ensimmäistä kertaa  bio- ja kiertotalouden muuntokoulutus  insinööreille.

Kiertotalousajattelu on myös tuotu entistä jäsennellymmin osaksi ammattikorkeakoulun tutkintoon tähtäävien koulutusten sisältöjä, mikä vankistaa alueen kiertotalousosaamista myös pitkällä aikajänteellä.

www.lapinamk.fi

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.