https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 15.4.2021

Konecranesilta 28 konttinosturia Georgia Ports Authoritylle

Georgia Ports Authority (GPA) on tilannut 20 ekotehokasta Konecranesin kumipyöräkonttinosturia (RTG) ja 8 Konecranesin satamanosturia (STS) Savannahin satamaan Yhdysvaltoihin. Satamanostureista kuusi tulevat olemaan suurimpia Konecranesin tähän mennessä valmistamia. RTG-tilaus kirjattiin vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja STS-tilaus vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä.

Georgia-Port-Authority_1

GPA teki tilauksen valmistautuessaan palvelemaan maailman suurimpia konttialuksia, kuten HMM Algeciras -luokan ja Maerskin Triple-E-luokan aluksia, joiden kapasiteetti on vähintään 24 000 TEU. Tämä tarkoittaa että aluksissa voidaan kuljettaa 24 000 joko 20 tai 40 jalan kokoista konttia. STS-nosturit toimitetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen kesäkuussa 2023 ja toinen lokakuussa 2023. Dieselsähköiset RTG-nosturit toimitetaan neljässä viiden nosturin erässä vuosina 2021–2022.

- GPA valmistautuu aina maailmankaupan seuraavaan kehitysvaiheeseen. Tilatut uudet, suorituskykyiset ja pitkäikäiset STS-nosturit ovat osa Big Ship / Big Berth -ohjelmaa. Uusista nostureista kuusi ovat erittäin suurikokoisia, mikä mahdollistaa New-Panamxin konttialusten palvelemisen. Ne pääsevät meille asti Savannahin laivaväylän viimeisen osan ruoppauksen myötä, joka valmistuu vuoden 2021 lopulla, GPA:n toimitusjohtaja Griff Lynch sanoo.

- Konecranes on tehnyt yhteistyötä GPA:n kanssa 1990-luvun alkupuolelta asti. Olemme aina työskennelleet heidän kanssaan tiiviisti parantaaksemme tehokkuutta ja pysyäksemme edellä alan trendejä. Tämän päivän ilmoitus edustaa yhteistyömme uusinta vaihetta. Uusista satamanostureista kuusi tulevat olemaan suurimmat Konecranesin tähän mennessä valmistamat, ja uudet RTG:t auttavat GPA:ta saavuttamaan kasvu- ja suorituskykytavoitteensa, Konecranes Satamaratkaisujen johtaja Mika Mahlberg sanoo.

Kun Konecranesin uudet STS-nosturit otetaan käyttöön, Konecranes on toimittanut GPA:lle Savannahin satamaan vuoden 1990 jälkeen 45 STS-nosturia. GPA:lla on myös suuri Konecranesin RTG-nostureiden kalusto. Kun uusimmat 20 RTG-nosturia on toimitettu ja otettu käyttöön, GPA:n käytössä on 201 Konecranesin RTG-nosturin kalusto.

Vahva keskittyminen asiakkaisiin sekä sitoutuminen liiketoiminnan kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen tekevät Konecranesista nostolaitealan johtajan. Tätä tukevat investoinnit digitalisaatioon ja teknologiaan sekä työmme materiaalivirtojen tehostamiseksi ratkaisuilla, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja edistävät kiertotaloutta ja turvallisuutta.

12.5.2021

Gasum kehittää uusia konsepteja jätevesilietteiden ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen

Ympäristöministeriön tukemassa kaksivuotisessa  JÄRKKI (Jäteveden ravinteet keskittäen kiertoon) -hankkeessa  yhdistetään uusia jätevesilietteiden käsittelyteknologioita keskitetyiksi lietteidenkäsittelykonsepteiksi ja arvioidaan näiden ympäristökestävyyttä elinkaaritarkastelun avulla.

Uusimmat artikkelit

12.5.2021 | Alan Uutiset

STK ry:n jäsenkysely: Sähkötekniselle alalle tarvitaan lisää osaajia

Sähköistysala näkee työvoiman saannin yhdeksi keskeisistä haasteista tulevaisuudessa. Kolmannes STK:n jäsenkyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi tarvitsevansa lisää työvoimaa jo lähitulevaisuudessa. Alalle toivotaan erityisesti ammattilaisia, joilla on myös kaupallista osaamista ja kielitaitoa.

11.5.2021 | Tutkimus ja koulutus

Uutta tietoa yhteistyöllä

Älykäs valmistus ekosysteemissä -tutkimushanke kokosi valmistavan teollisuuden yritykset sekä tutkijat yhdessä ratkomaan digitalisoituvan alan haasteita. Hanke päättyy sellaisenaan nyt maaliskuussa, mutta tutkimustyö jatkuu.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edistävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjestelmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.