Alan Uutiset | 19.5.2020

Konepaja-, Nordic Welding Expo- ja 3D & New Materials -ammattitapahtumat siirtyvät vuoteen 2022

Tampereen Messut Oy:n kaksi metalliteollisuuden ammattitapahtumaa Konepaja ja Nordic Welding Expo järjestetään seuraavan kerran 22.‒24.3.2022. 3D-tulostuksen ja uusien materiaalien tapahtuma 3D & New Materials järjestetään kaksipäiväisenä 23.‒24.3.2022.

EOS_AM-Factory_Metal

Koronavirus siirsi keväälle suunnitellut tapahtumat ensin vuodelle 2021. Huhtikuun aikana näytteilleasettajille tehdyn kyselytutkimuksen ja vastausten analysoinnin perusteella tapahtumaa päädyttiin siirtämään edelleen vuodella eteenpäin kevääseen 2022. Projektipäällikkö Tuija Sievola kiittää kyselyyn vastanneita aktiivisia näytteilleasettajia.

‒ Osa näytteilleasettajista toivoi, että messut järjestettäisiin vuonna 2021. Kun erottelimme merkittävässä roolissa olevien työstökonetoimijoiden vastaukset, nousi suosituimmaksi ajankohdaksi maaliskuu 2022. Kävi ilmi, että kaikista eniten saamme isoja työstökonetoimijoita mukaan, kun järjestämme messut vuonna 2022. Suuret koneet ja laitteet ovat kuitenkin tapahtuman isoimpia vetonauloja.

Teknisen Kaupan Liiton Metallintyöstökonejaoston asiamies Jan Sucksdorff ymmärtää taustasyyt messuajankohdan siirtämiselle. Sucksdorffin mukaan teknologiateollisuudessa koronan vaikutukset yritysten toimintaan ovat alkaneet vasta hahmottua.

‒ Todelliset vaikutukset alkavat näkyä vasta syksyllä, joten maaliskuu 2021 tulee eteen liian pian. Lisäksi työstökonepuolella parittomina vuosina pidettävät Hannoverin EMO-messut vaikuttavat vahvasti siihen, miten päämiehet suhtautuvat muihin messuihin.

Liiton jäsenien kanssa käydyt keskustelut ovat osoittaneet Sucksdorffille, että osa toimijoista ei tulisi osallistumaan vuonna 2021 Konepaja-messuille.

‒ Ymmärrämme, että tapahtumien siirtäminen vuodelle 2022 on messuyhtiölle vaikea päätös. Uskomme, että se kuitenkin kannattaa, jotta vuoden 2022 messutapahtumasta tulee entistä kattavampi ja messuilla nähdään paljon uutuuksia.

Myös Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouko Lassila uskoo ajankohdan siirtämisen olevan tapahtumalle eduksi.

‒ Konepaja ja Nordic Welding Expo ovat toisiaan tukeva hieno tapahtumakokonaisuus. Uskon myös hitsauksen laitetoimittajien ymmärtävän, että kokonaisuuden kannalta tämä ratkaisu on parempi. Varsinkin kun syksyn 2021 Schweissen & Schneiden -suurtapahtuma uusissa Essenin messuhalleissa sitoo kansainvälisten laitetoimittajien ensi vuoden resurssit. Tuemme Tampereen Messujen tekemää päätöstä ja odotamme tulevaa tapahtumaa taas innolla.

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.