Alan Uutiset | 11.4.2019

Kreaten Sami Rantalalle vuoden 2019 rakennusalan diplomi-insinööri -tunnustus

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valinnut vuoden 2019 rakennusalan diplomi-insinööriksi Kreaten Sillanrakentaminen- ja -korjausyksikön johtajan Sami Rantalan. Hän on pitkän uransa aikana rakentanut ja johtanut satoja erilaisia siltahankkeita haastavista ratasilloista ainutlaatuisiin museosiltoihin.

Sami-Rantala1

– Siltojen rakentaminen ja korjaaminen on yksi Kreaten liiketoiminnan kulmakivistä. Rantalan omistautuminen infra-alan kehittämiseen ja osaamisen edistämiseen näkyvät sekä hänen johtamansa yksikön ensiluokkaisessa työn jäljessä että intohimoisessa suhtautumisessa siltojen rakentamista kohtaan, kertoo Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström.

– Sami Rantalan toiminnassa ja asenteessa kiteytyy hienosti Kreaten halu toimia alan edelläkävijänä, jatkaa Kreaten hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell.

RILin hallituksen mukaan Rantalalla on raudanluja tekninen ammattitaito ja hän on kehittänyt alaa aktiivisesti. Perusteluissa mainittiin lisäksi hänen maineensa innostavana esimiehenä ja kollegana.

– Sami Rantala on erinomainen esimies. Olen tuntenut hänet vuosia ja oppinut häneltä paljon etenkin sillanrakentamisen kuningaslajista, korkeista vesistösilloista. Uskallankin väittää, ettei Suomesta löydy muita, jotka nousevat samaan rintamaan korkeiden ja vaativien vesistösiltojen rakentamisessa. Hänen maineensa sillanrakentamisen saralla houkuttelee myös tulevaisuuden infraosaajia Kreateen, Rantalan organisaatiossa työskentelevä työmaapäällikkö Mika Huhtala vakuuttaa.

RILin hallituksen myöntämää tunnustusta on jaettu vuodesta 1997 alkaen. Valintakriteereitä ovat laadukas insinööriosaaminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus, positiivinen vuorovaikutus alalla sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen.  

– Olen iloinen ja kiitollinen saamastani tunnustuksesta. Pääseminen rakennusalaa merkittävästi edistäneiden vaikuttajien joukkoon vetää nöyräksi. Infra-alalla on paljon kehitettävää, ja olen halunnut omalla toiminnallani ja esimerkilläni edistää uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja herättää innostusta siltojen rakentamista ja korjausta kohtaan, Rantala kiittelee.

Tunnustus luovutettiin RILin kevätkokouksen yhteydessä torstaina 11.4.2019 Helsingissä.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.