https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 5.1.2022

Kunnossapitotyöt tehdään yhä useammin vuokrakoneilla

Rakennuskoneiden vuokraus on kasvanut vauhdilla 2000-luvulla. Monet rakennusyritykset ovat luopuneet omista rakennuskoneistaan ja tehneet sopimuksen rakennuskonevuokrayritysten kanssa. Noin puolet talonrakentamisessa käytettävistä rakennuskoneista on vuokrattu ja vuokrausaste, penetraatio kasvaa edelleen. Ruotsi on edelleen edellä Suomea.

building

Rakennuskoneiden käyttöä ja -vuokramarkkinoita on Suomessa tutkittu paljon 2010-luvulla ja niiden kysynnän ennakointiin on kehitetty menetelmät ja systematiikka.

Vuokrauksen arvoon kuuluvat koneiden ja laitteiden ohella niihin liittyvät lisäpalvelut (suunnittelu, asennus ja kuljetus...). Rakentamisen ohella rakennuskoneita käytetään teollisuudessa, palveluissa ja julkisella sektorilla.

Ammattirakentajien osuus markkinoista on yli 75 prosenttia. Seuraavaksi suurin käyttäjäsektori on teollisuus 10 prosentilla. Teollisuus vuokrasi rakennuskoneita 92 miljoonalla eurolla vuonna 2018.  Palvelusektorin osuus oli 6 ja julkisen sektorin 3 prosenttia. Kuluttajien osuus vuokramarkkinoista on 4 prosenttia eli selvästi pienempi kuin teollisuuden.

Palveluiden osuus liikevaihdosta on kaksinkertaistunut 2010 luvulla

Rakennuskoneiden vuokrauksessa palvelut kasvavat selvästi nopeammin kuin pelkkien koneiden vuokraus. Palveluiden osuus on tällä hetkellä lähes 30 prosenttia vuokraustoiminnan liikevaihdosta, arvoltaan 250 miljoonaa euroa. Palvelujen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2010.

Esimerkkeinä palveluista ovat koneiden ja laitteiden kokonaisvaltainen suunnittelu, esimerkiksi kunnossapitoprosessin läpimenoajan näkökulmasta painotettu laitteisto.

Asiantuntijapalveluja on kehitetty koneiden ja laitteiden valintaan, kunnossapitoprosessien toteutuksen suunnitteluun, turvallisuussuunnitteluun ja olosuhdepalveluihin. Tyypillisiä palveluja ovat myös asentaminen ja purku, tarkastaminen, opastus, koulutus ja logistiikka/kuljetukset.

Koneiden ja laitteiden etäseuranta auttaa vuokrayritystä mm. huoltotarpeiden ja vikaantumisen havaitsemisessa turvaten näin koneiden toimintakyvyn ja välttäen viiveitä.

Keskeisiä palveluja ovat myös työkohteen turvallisuuden (safety&security) ja olosuhteiden (epäpuhtaudet, melu, kosteus, lämpötila) hallintaan liittyvät palvelut. Vuokraaja huolehtii, että turvallisuus ja olosuhteet ovat kunnossa ja sovitun mukaiset.

Esimerkiksi telineiden- ja suojauskaluston arvosta yli puolet muodostuu asennus- ja muista palveluista. Alalla on myös toimijoita, jotka toimivat pelkästään koneiden ja laitteiden asennuksessa.

Teollisuusyritysten vuokrakoneiden käyttö on kasvanut vajaa 10 prosenttia 2010-luvulla

Kasvu on ollut hidasta koko vuokramarkkinoiden 50 prosentin kehitykseen verrattuna. Teollisuusyritysten osuus vuokrayritysten asiakkaana onkin pienentynyt 2010-luvulla. Vuonna 2010 se oli 15 ja nyt 10 prosenttia. Muutoksen taustalla on vuokrakoneiden käytön voimakas yleistyminen rakentamisessa sekä rakentamisen kova kasvu.  Teollisuustuotannossa oli pitkä vaisu jakso 2010–15, mikä näkyi myös kunnossapitotarpeessa.

Vuonna 2010 vuokrakoneiden osuus talonrakentamisen konekäytöstä oli 40 prosenttia, nyt noin 55 prosenttia. Vuokrayritysten näkökulmasta penetraation tuoma kasvu on ollut tällä vuosikymmenellä lähes 40 prosenttia. Rakentamisen kysynnän hiljentyessä vuokrayritysten kannattaakin kiinnittää enemmän huomiota kasvavaan teollisuusyritysten kysyntään ja kehittää niiden tarvitsemia palveluja.

Teollisuusyritykset vuokraavat rakennuskoneita pääosin kunnossapitotöihin

Vuokrakoneet soveltuvat hyvin teollisuuden kunnossapitotoimintaan. Niiden käyttöaste jää usein pieneksi ja huolto ja kunnossapito vaativat resursseja. Vuokraajilta saa tarkoitukseen juuri sopivan ja nykyaikaisen koneen, joka täyttää jatkuvasti tiukentuvat lainsäädännön vaatimukset. Vuokrausaste teollisuudessa on arvatenkin korkea, mutta vuokrakoneiden käytön osuutta kuten rakentamisesta ei ole arvioitu. Rakennuskoneiden teollisuuden käytöllä tarkoitetaankin nimenomaan muuta kuin rakentamisen käyttöä.

Rakennuskonevuokraajien viime vuosien työ palveluiden kehittämiseen sopii hyvin teollisuuden kunnossapitoon. Teollisuusyritysten on hyvä tiedostaa tehty kehitystyö. Kunnossapitotöiden tehostaminen on tärkeä asia ja lisääntyvät palvelut tukevat yritysten painottumista ydinosaamiseensa. Vaativa asiakas on keskeinen tekijä vuokratoiminnan kehittämisessäkin. Teollisuusyritysten vuokramarkkinoissa on runsaasti kasvupotentiaalia.

****

Artikkeli on lyhennelmä Promaint-lehdessä ilmestyneestä artikkelista, jonka ovat kirjoittaneet johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala ja toimitusjohtaja Markku Riihimäki Forecon Oy:stä. 

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.