Alan Uutiset | 6.5.2019

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2019 nyt haussa

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla tänäkin vuonna rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

POTE_2_contentwidth

Kuvassa vasemmalta oikealle Promaint ry:n opinnäytetyöpalkinnon saaneet Sami Lehtola, Joonas Kääriäinen ja Mika Virtanen. Mukana kuvassa myös Expomark Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemi, Pohjoinen Teollisuus –tapahtuman ”isä” Jarmo Tauriainen (Etra Oy), Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä, ABB Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen vastaanottamassa yritysinnovaatio 2018 –palkintoa sekä ABB:n Juha Alamäki.

Palkintoluokkia on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Tällä kertaa yritysinnovaatiokisaan voi osallistua yrityksen sisältä myös yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Huomioitava on, että valintaan hyväksytään tämän ja edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai tutkimuksellinen uutuusarvo sekä opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Vuoden 2018 yritysinnovaatio- ja opinnäytetyöpalkinnot jaettiin Pohjoinen Teollisuus -messutapahtumassa Oulussa ABB Oy:lle. Palkinnon vastaanotti tilaisuudessa Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Samaisessa tapahtumassa palkittiin Promaintin tutkimus ja koulutustoimikunnan puheenjohtajan           professori Timo Kärrin (LUT) johdolla myös Mika Virtasen insinöörityön ”Kuorma‐auton ennakkohuoltosuunnitelman toteutus”.

Valintaperusteluissa huomioitiin, että Virtasen työn aihe on käytännönläheinen, mutta haastava. Työ luo uutta tietoa ja työkaluja toimeksiantajalle, jopa alalle. Työn tavoitteet on määritelty selkeästi ja kehittämistehtävä sidotaan onnistuneesti tuotanto-omaisuuden hallinnan yleisiin periaatteisiin. Käytetty lähdemateriaali on onnistuneesti valittua.

Tilaisuudessa palkittiin myös Sami Lehtolan insinöörityö ”Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta”.

Perusteluina Lehtolan palkitsemiselle olivat työn teeman ajankohtaisuus ja se, että opinnäytetyö muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden.

– Reaaliaikaisella kunnonvalvonnalla generaattorin alkava vikaantuminen voidaan havaita entistä aikaisemmin ja kunnossapito voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Työ on arvioitu kiitettäväksi sekä koulun että yrityksen taholta, kerrotaan palkitsemisperusteluissa.

Promaintin tutkimus- ja koulutustoimikunta antoi Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa tunnustusta myös Joonas Kääriäisen diplomityölle ”Sellutehtaiden käyttövarmuuden kehittäminen - putkistojen elinkaaren hallinta”.

– Putkistojen suureen määrään nähden putkistojen kunnossapidon tutkimukseen on kohdistettu vain vähän huomiota. Työssä tutkitaan sellutehtaan putkistojen käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään systemaattista lähestymistapaa putkistojen elinkaaren hallintaan. Työn ansioita ovat laaja teoriaosuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, palkintolautakunta mainitsi valintaperusteluissaan.

Elokuussa hakuaika umpeen

Tämän vuoden voittajien valinnan suorittaa yhdistyksen Johtaminen ja tutkimus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kussakin luokassa joko yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumman suuruus vahvistetaan lähiaikoina, ja se jaetaan luokkien kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla. Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Promaint ry.

Hakemusten viimeinen jättöaika on elokuussa; tarkempi päivä selviää lähiaikoina. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Opinnäytehakemuksen tulisi pitää sisällään pdf-muodossa oleva työ sekä ohjaajan arviointi siitä. Yritysinnovaatioiden osalta toivotaan vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Teknologia 19 / Kunnossapito -tapahtuman yhteydessä 5.–7.11.2019 Helsingissä.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.