Alan Uutiset | 6.5.2019

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2019 nyt haussa

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla tänäkin vuonna rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

POTE_2_contentwidth

Kuvassa vasemmalta oikealle Promaint ry:n opinnäytetyöpalkinnon saaneet Sami Lehtola, Joonas Kääriäinen ja Mika Virtanen. Mukana kuvassa myös Expomark Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemi, Pohjoinen Teollisuus –tapahtuman ”isä” Jarmo Tauriainen (Etra Oy), Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä, ABB Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen vastaanottamassa yritysinnovaatio 2018 –palkintoa sekä ABB:n Juha Alamäki.

Palkintoluokkia on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Tällä kertaa yritysinnovaatiokisaan voi osallistua yrityksen sisältä myös yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Huomioitava on, että valintaan hyväksytään tämän ja edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai tutkimuksellinen uutuusarvo sekä opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Vuoden 2018 yritysinnovaatio- ja opinnäytetyöpalkinnot jaettiin Pohjoinen Teollisuus -messutapahtumassa Oulussa ABB Oy:lle. Palkinnon vastaanotti tilaisuudessa Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Samaisessa tapahtumassa palkittiin Promaintin tutkimus ja koulutustoimikunnan puheenjohtajan           professori Timo Kärrin (LUT) johdolla myös Mika Virtasen insinöörityön ”Kuorma‐auton ennakkohuoltosuunnitelman toteutus”.

Valintaperusteluissa huomioitiin, että Virtasen työn aihe on käytännönläheinen, mutta haastava. Työ luo uutta tietoa ja työkaluja toimeksiantajalle, jopa alalle. Työn tavoitteet on määritelty selkeästi ja kehittämistehtävä sidotaan onnistuneesti tuotanto-omaisuuden hallinnan yleisiin periaatteisiin. Käytetty lähdemateriaali on onnistuneesti valittua.

Tilaisuudessa palkittiin myös Sami Lehtolan insinöörityö ”Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta”.

Perusteluina Lehtolan palkitsemiselle olivat työn teeman ajankohtaisuus ja se, että opinnäytetyö muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden.

– Reaaliaikaisella kunnonvalvonnalla generaattorin alkava vikaantuminen voidaan havaita entistä aikaisemmin ja kunnossapito voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Työ on arvioitu kiitettäväksi sekä koulun että yrityksen taholta, kerrotaan palkitsemisperusteluissa.

Promaintin tutkimus- ja koulutustoimikunta antoi Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa tunnustusta myös Joonas Kääriäisen diplomityölle ”Sellutehtaiden käyttövarmuuden kehittäminen - putkistojen elinkaaren hallinta”.

– Putkistojen suureen määrään nähden putkistojen kunnossapidon tutkimukseen on kohdistettu vain vähän huomiota. Työssä tutkitaan sellutehtaan putkistojen käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään systemaattista lähestymistapaa putkistojen elinkaaren hallintaan. Työn ansioita ovat laaja teoriaosuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, palkintolautakunta mainitsi valintaperusteluissaan.

Elokuussa hakuaika umpeen

Tämän vuoden voittajien valinnan suorittaa yhdistyksen Johtaminen ja tutkimus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kussakin luokassa joko yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumman suuruus vahvistetaan lähiaikoina, ja se jaetaan luokkien kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla. Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Promaint ry.

Hakemusten viimeinen jättöaika on elokuussa; tarkempi päivä selviää lähiaikoina. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Opinnäytehakemuksen tulisi pitää sisällään pdf-muodossa oleva työ sekä ohjaajan arviointi siitä. Yritysinnovaatioiden osalta toivotaan vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Teknologia 19 / Kunnossapito -tapahtuman yhteydessä 5.–7.11.2019 Helsingissä.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.