Alan Uutiset | 6.5.2019

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2019 nyt haussa

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla tänäkin vuonna rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

POTE_2_contentwidth

Kuvassa vasemmalta oikealle Promaint ry:n opinnäytetyöpalkinnon saaneet Sami Lehtola, Joonas Kääriäinen ja Mika Virtanen. Mukana kuvassa myös Expomark Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemi, Pohjoinen Teollisuus –tapahtuman ”isä” Jarmo Tauriainen (Etra Oy), Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä, ABB Suomi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen vastaanottamassa yritysinnovaatio 2018 –palkintoa sekä ABB:n Juha Alamäki.

Palkintoluokkia on kolme:

  • ylempien korkeakoulututkintojen opinnäytetyöt (diplomityöt, pro-gradut)
  • ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt ja
  • yritysinnovaatiot.

Tällä kertaa yritysinnovaatiokisaan voi osallistua yrityksen sisältä myös yksittäinen henkilö tai työryhmä.

Huomioitava on, että valintaan hyväksytään tämän ja edellisen kalenterivuoden aikana hyväksytyt tai luottamuksellisuudesta vapautetut työt ja innovaatiot.

Palkitsemisperusteet

Palkitsemisperusteissa otetaan huomioon työn/innovaation sovellutusmahdollisuudet käytännön kunnossapidossa tai tutkimuksellinen uutuusarvo sekä opinnäytetyössä käytettyjen metodien ja käsitteiden oikeellisuus ja luotettavuus.

Vuoden 2018 yritysinnovaatio- ja opinnäytetyöpalkinnot jaettiin Pohjoinen Teollisuus -messutapahtumassa Oulussa ABB Oy:lle. Palkinnon vastaanotti tilaisuudessa Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Samaisessa tapahtumassa palkittiin Promaintin tutkimus ja koulutustoimikunnan puheenjohtajan           professori Timo Kärrin (LUT) johdolla myös Mika Virtasen insinöörityön ”Kuorma‐auton ennakkohuoltosuunnitelman toteutus”.

Valintaperusteluissa huomioitiin, että Virtasen työn aihe on käytännönläheinen, mutta haastava. Työ luo uutta tietoa ja työkaluja toimeksiantajalle, jopa alalle. Työn tavoitteet on määritelty selkeästi ja kehittämistehtävä sidotaan onnistuneesti tuotanto-omaisuuden hallinnan yleisiin periaatteisiin. Käytetty lähdemateriaali on onnistuneesti valittua.

Tilaisuudessa palkittiin myös Sami Lehtolan insinöörityö ”Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta”.

Perusteluina Lehtolan palkitsemiselle olivat työn teeman ajankohtaisuus ja se, että opinnäytetyö muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden.

– Reaaliaikaisella kunnonvalvonnalla generaattorin alkava vikaantuminen voidaan havaita entistä aikaisemmin ja kunnossapito voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti. Työ on arvioitu kiitettäväksi sekä koulun että yrityksen taholta, kerrotaan palkitsemisperusteluissa.

Promaintin tutkimus- ja koulutustoimikunta antoi Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa tunnustusta myös Joonas Kääriäisen diplomityölle ”Sellutehtaiden käyttövarmuuden kehittäminen - putkistojen elinkaaren hallinta”.

– Putkistojen suureen määrään nähden putkistojen kunnossapidon tutkimukseen on kohdistettu vain vähän huomiota. Työssä tutkitaan sellutehtaan putkistojen käyttövarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään systemaattista lähestymistapaa putkistojen elinkaaren hallintaan. Työn ansioita ovat laaja teoriaosuus ja kokonaisvaltainen lähestymistapa, palkintolautakunta mainitsi valintaperusteluissaan.

Elokuussa hakuaika umpeen

Tämän vuoden voittajien valinnan suorittaa yhdistyksen Johtaminen ja tutkimus -toimikunta täydennettynä ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Toimikunta voi myöntää palkinnon kussakin luokassa joko yhdelle työlle tai jakaa sen useamman työn kesken.

Palkintosumman suuruus vahvistetaan lähiaikoina, ja se jaetaan luokkien kesken toimikunnan määrittelemällä tavalla. Palkinnon rahoittavat Suomen Messusäätiö ja Promaint ry.

Hakemusten viimeinen jättöaika on elokuussa; tarkempi päivä selviää lähiaikoina. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kunnossapito.fi. Opinnäytehakemuksen tulisi pitää sisällään pdf-muodossa oleva työ sekä ohjaajan arviointi siitä. Yritysinnovaatioiden osalta toivotaan vapaamuotoista hakemusta.

Palkinnot luovutetaan voittajille Teknologia 19 / Kunnossapito -tapahtuman yhteydessä 5.–7.11.2019 Helsingissä.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Alan Uutiset

RT: Koronakriisi tuplaa rakentamisen hidastumisen Suomessa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna yli neljänneksellä, mikä painaa koko rakentamista vauhdilla alaspäin. Myös toimitilarakentaminen on supistumassa voimakkaasti ja julkisen sektorin investoinnit uhkaavat vähentyä.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Ilman epäpuhtaudet teollisuuden työpaikoilla

Ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä lähes 20 prosenttia on hengitystieallergioita, joiden aiheuttajia ovat muun muassa erilaiset kemialliset tekijät. Teollisuudessa viimeaikoina yleistynyt 3D-tulostus on yksi hengitysilman laatuun vaikuttava työprosessi, jonka turvallinen hyödyntäminen edellyttää turvallisuusnäkökohtien huomioimista.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.