https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.11.2021

"Kuva teollisuuden alasta perinteisenä ja pysähtyneenä alana ei pidä paikkaansa"

Palveluyhtiö Baronan teettämän tutkimuksen mukaan englannin kielellä voi työskennellä 78 prosentissa teollisuusalan yrityksistä, toiseksi eniten heti informaatio- ja viestintäalan jälkeen. Teollisuusalalla 47 prosentissa yrityksistä työskentelee jo nyt kansainvälistä työvoimaa, kolmanneksi eniten kaikista aloista.

b553a846085de73b_800x800ar

– Tutkimuksemme paljastaa merkittäviä eroja siinä, kuinka paljon kansainvälistä työvoimaa työskentelee tai kuinka laajasti voi työskennellä englannin kielellä eri toimialojen yrityksissä. Kotimainen teollisuusala nousee esiin edukseen, sillä alan yrityksissä monikieliset työyhteisöt ja tiimit ovat jo arkipäivää eri puolella Suomea, toteaa Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä.

Tutkimuksesta selviää, että työvoimapula palvelualoilla on vakava: Baronan tutkimuksen mukaan peräti 49 prosenttia majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä katsoo, että työvoimapula on tällä hetkellä pahempi kuin koskaan aiemmin.

Työvoimapula koettiin aiempaa pahemmaksi neljänneksi useimmin teollisuuden alalla. Teollisuuden alalla viidennes yrityksistä katsoo, että työvoimapula on tällä hetkellä pahempi kuin koskaan aiemmin.

Toimialat, jotka laajimmin kokevat työvoimapulan pahemmaksi kuin koskaan ennen (keskiarvo 23 %):

*  Majoitus- ja ravintola-ala, 49 % alan vastaajista

*  Tukku- ja vähittäiskauppa, 25 % alan vastaajista

*  Informaatio- ja viestintä*, 21 % alan vastaajista

*  Teollisuus, 20 % alan vastaajista

    * pieni otoskoko, tulokset suuntaa-antavia.

Maahanmuutto työvoimapulan ratkaisu?

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu paljon työperäisen maahanmuuton helpottamisesta, mutta puheista huolimatta työnantajat eivät juuri ole havainneet kehitystä. Tutkimuksen vastaajista neljännes ei koe muutosta tapahtuneen ja 42 prosenttia ei osaa sanoa, onko kehitystä tapahtunut.

– Työperäisen maahanmuuton prosessi on Suomessa valitettavan monitahoinen, eikä läpinäkyvyys vielä toteudu. Isolla osalla yrityksistä ei ole aikaa tai osaamista lähteä selvittämään jokaista yksityiskohtaa, ja esimerkiksi työlupiin ei aina ole selkeitä vastauksia edes saatavilla. Tämä saattaa johtaa siihen, että kansainväliseen rekrytointiin ei yrityksissä ryhdytä, globaalista työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela kertoo ja jatkaa:

– Näihin haasteisiin on saatavissa apua. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi on myös tehty jo paljon, mutta edelleen erityisesti lupaprosessin kestoa ja ennakoitavuutta täytyy kehittää. Tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta voimme luoda entistä toimivampia käytäntöjä kansainvälisen rekrytointiin ja siten osaajapulan selättämiseen.

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien kokemuksia selvittäneen kyselytutkimuksen tilasi Barona Oy ja toteutti Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastattelut tehtiin lokakuussa 2021.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021