https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 23.11.2021

"Kuva teollisuuden alasta perinteisenä ja pysähtyneenä alana ei pidä paikkaansa"

Palveluyhtiö Baronan teettämän tutkimuksen mukaan englannin kielellä voi työskennellä 78 prosentissa teollisuusalan yrityksistä, toiseksi eniten heti informaatio- ja viestintäalan jälkeen. Teollisuusalalla 47 prosentissa yrityksistä työskentelee jo nyt kansainvälistä työvoimaa, kolmanneksi eniten kaikista aloista.

b553a846085de73b_800x800ar

– Tutkimuksemme paljastaa merkittäviä eroja siinä, kuinka paljon kansainvälistä työvoimaa työskentelee tai kuinka laajasti voi työskennellä englannin kielellä eri toimialojen yrityksissä. Kotimainen teollisuusala nousee esiin edukseen, sillä alan yrityksissä monikieliset työyhteisöt ja tiimit ovat jo arkipäivää eri puolella Suomea, toteaa Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä.

Tutkimuksesta selviää, että työvoimapula palvelualoilla on vakava: Baronan tutkimuksen mukaan peräti 49 prosenttia majoitus- ja ravintola-alan yrityksistä katsoo, että työvoimapula on tällä hetkellä pahempi kuin koskaan aiemmin.

Työvoimapula koettiin aiempaa pahemmaksi neljänneksi useimmin teollisuuden alalla. Teollisuuden alalla viidennes yrityksistä katsoo, että työvoimapula on tällä hetkellä pahempi kuin koskaan aiemmin.

Toimialat, jotka laajimmin kokevat työvoimapulan pahemmaksi kuin koskaan ennen (keskiarvo 23 %):

*  Majoitus- ja ravintola-ala, 49 % alan vastaajista

*  Tukku- ja vähittäiskauppa, 25 % alan vastaajista

*  Informaatio- ja viestintä*, 21 % alan vastaajista

*  Teollisuus, 20 % alan vastaajista

    * pieni otoskoko, tulokset suuntaa-antavia.

Maahanmuutto työvoimapulan ratkaisu?

Viime aikoina on julkisuudessa keskusteltu paljon työperäisen maahanmuuton helpottamisesta, mutta puheista huolimatta työnantajat eivät juuri ole havainneet kehitystä. Tutkimuksen vastaajista neljännes ei koe muutosta tapahtuneen ja 42 prosenttia ei osaa sanoa, onko kehitystä tapahtunut.

– Työperäisen maahanmuuton prosessi on Suomessa valitettavan monitahoinen, eikä läpinäkyvyys vielä toteudu. Isolla osalla yrityksistä ei ole aikaa tai osaamista lähteä selvittämään jokaista yksityiskohtaa, ja esimerkiksi työlupiin ei aina ole selkeitä vastauksia edes saatavilla. Tämä saattaa johtaa siihen, että kansainväliseen rekrytointiin ei yrityksissä ryhdytä, globaalista työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela kertoo ja jatkaa:

– Näihin haasteisiin on saatavissa apua. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi on myös tehty jo paljon, mutta edelleen erityisesti lupaprosessin kestoa ja ennakoitavuutta täytyy kehittää. Tarvitaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta voimme luoda entistä toimivampia käytäntöjä kansainvälisen rekrytointiin ja siten osaajapulan selättämiseen.

Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien kokemuksia selvittäneen kyselytutkimuksen tilasi Barona Oy ja toteutti Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastattelut tehtiin lokakuussa 2021.

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.