Alan Uutiset | 29.4.2019

Loiste Sähköverkko investoi toimitusvarmuuteen; sähkön siirtohinnat nousussa

Loiste Sähköverkon vuoden 2019 suurin jakeluverkkoinvestointi noin 1,4 miljoonaa euroa sijoittuu Hyrynsalmelle. Hankkeeseen kuuluu Väisälä-Ukkohalla -alueen maakaapelointi sekä verkon etäkäytön lisääminen viankorjauksen nopeuttamiseksi.

loiste3

- Investointitasomme on jatkossakin kasvussa ja näkyy siirtohintatason nousuna, Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo.

Loiste investoi tänä vuonna sähköverkkoon yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdentuvat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan verkonosaan. Investointisumma nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa.

Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa. Yhteensä sähköverkon pituus on 13 380 kilometriä ja verkkovastuu alue on 7,7 prosenttia koko maan pinta-alasta.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa sähköverkon toimitusvarmuutta on vahvistettu jo yli 10 vuoden ajan. 60- ja 70-luvuilla rakennettu verkko ei ole kokonaisuudessaan tulevien vaatimuksien mukainen. Lain mukaan vuonna 2028 myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä.

-  Olemme saaneet Energiavirastolta lisäaikaa vuoteen 2036, joka mahdollistaa investointien jaksottamisen maltillisemmin pidemmälle aikavälille, Heikki Juntunen kertoo.

Viranomainen valvoo sähköverkon kehittämistä ja toimitusvarmuutta

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä ovat verkkojen jatkuva kehittäminen ja verkon käyttäjien kohtuullisten vaatimusten täyttyminen. Energiavirasto valvoo verkkojen kehittymistä ja heille toimitetaan vuosittain hyväksyttäväksi verkoston tilannekuva ja toteutunut toimitusvarmuus.

Loisteen sähköverkkoalueella toimitusvarmuutta vahvistetaan entisestään kaapeloinneilla taajamissa sekä taajamien lievealueilla. Haja-asutusalueilla verkkoa siirretään teiden varteen, jolloin kunnossapito ja viankorjaus nopeutuu.

Työmaatauluissa on erikseen ilmoitettu työmaasta vastaavan urakoitsijan puhelinnumero, josta voi tarvittaessa tiedustella työmaan tilanteen etenemistä.

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.