Alan Uutiset | 29.4.2019

Loiste Sähköverkko investoi toimitusvarmuuteen; sähkön siirtohinnat nousussa

Loiste Sähköverkon vuoden 2019 suurin jakeluverkkoinvestointi noin 1,4 miljoonaa euroa sijoittuu Hyrynsalmelle. Hankkeeseen kuuluu Väisälä-Ukkohalla -alueen maakaapelointi sekä verkon etäkäytön lisääminen viankorjauksen nopeuttamiseksi.

loiste3

- Investointitasomme on jatkossakin kasvussa ja näkyy siirtohintatason nousuna, Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen sanoo.

Loiste investoi tänä vuonna sähköverkkoon yhteensä 21,9 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdentuvat pääosin jakeluverkkoon eli lähellä asiakasta olevaan verkonosaan. Investointisumma nousee edellisestä vuodesta noin kaksi miljoonaa euroa.

Kainuussa sähköverkon johtopituus käyttöpaikkaa kohden on noin kaksi kertaa pitempi kuin keskimäärin Suomessa. Yhteensä sähköverkon pituus on 13 380 kilometriä ja verkkovastuu alue on 7,7 prosenttia koko maan pinta-alasta.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaa sähköverkon toimitusvarmuutta on vahvistettu jo yli 10 vuoden ajan. 60- ja 70-luvuilla rakennettu verkko ei ole kokonaisuudessaan tulevien vaatimuksien mukainen. Lain mukaan vuonna 2028 myrsky tai lumikuormat eivät saa aiheuttaa asiakkaalle asemakaava-alueella yli 6 tuntia eivätkä muualla yli 36 tuntia kestävää keskeytystä.

-  Olemme saaneet Energiavirastolta lisäaikaa vuoteen 2036, joka mahdollistaa investointien jaksottamisen maltillisemmin pidemmälle aikavälille, Heikki Juntunen kertoo.

Viranomainen valvoo sähköverkon kehittämistä ja toimitusvarmuutta

Hyvän toimitusvarmuuden edellytyksenä ovat verkkojen jatkuva kehittäminen ja verkon käyttäjien kohtuullisten vaatimusten täyttyminen. Energiavirasto valvoo verkkojen kehittymistä ja heille toimitetaan vuosittain hyväksyttäväksi verkoston tilannekuva ja toteutunut toimitusvarmuus.

Loisteen sähköverkkoalueella toimitusvarmuutta vahvistetaan entisestään kaapeloinneilla taajamissa sekä taajamien lievealueilla. Haja-asutusalueilla verkkoa siirretään teiden varteen, jolloin kunnossapito ja viankorjaus nopeutuu.

Työmaatauluissa on erikseen ilmoitettu työmaasta vastaavan urakoitsijan puhelinnumero, josta voi tarvittaessa tiedustella työmaan tilanteen etenemistä.

Uusimmat artikkelit

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Alan Uutiset

RT: Koronakriisi tuplaa rakentamisen hidastumisen Suomessa

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan asuntoaloitukset vähenevät tänä vuonna yli neljänneksellä, mikä painaa koko rakentamista vauhdilla alaspäin. Myös toimitilarakentaminen on supistumassa voimakkaasti ja julkisen sektorin investoinnit uhkaavat vähentyä.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Ilman epäpuhtaudet teollisuuden työpaikoilla

Ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä lähes 20 prosenttia on hengitystieallergioita, joiden aiheuttajia ovat muun muassa erilaiset kemialliset tekijät. Teollisuudessa viimeaikoina yleistynyt 3D-tulostus on yksi hengitysilman laatuun vaikuttava työprosessi, jonka turvallinen hyödyntäminen edellyttää turvallisuusnäkökohtien huomioimista.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.