Alan Uutiset | 15.6.2019

Merenkulun automaatio puhutti IMO:n meriturvallisuuskomiteaa

Kansainvälisen merenkulujärjestön (International Maritime Organization, IMO) meriturvallisuuskomitea kokoontui Lontoossa 5.-14.6.2019. Kokouksessa hyväksyttiin ohjeistus, joka tähtää siihen, että automaatiokokeilut eivät vaaranna merenkulun tai ympäristön turvallisuutta. Myös rikkirajoitusta tarkasteltiin turvallisuuden näkökulmasta.

IMO_6_19

Meriturvallisuuskomitea kokoontuu seuraavan kerran varsinaiseen kokoukseensa toukokuussa 2020. Kuva: IMO

Suomen Varustamojen tiedote kertoi, että merenkulun automaatio on vakiinnuttanut paikkansa asialistalla.

- Vaikka aihe edelleen herättää näkemyksiä puolesta ja vastaan, käydään siitä keskustelua jo melko luontevasti. Toinen vahvasti esillä oleva aihekokonaisuus on polttoaineiden vaatimustenmukaisuus.

- Meriturvallisuuskomiteassa (Maritime Safety Committee, MSC) jatkui vuosi sitten liikkeelle lähtenyt työ merenkulun automaation lisääntymisen huomioimiseksi. Kokouksen aikana viimeisteltiin ja hyväksyttiin ohjeistus, joka tähtää siihen, että automaatiokokeilut eivät vaaranna merenkulun tai ympäristön turvallisuutta.

- Eniten keskustelua herättivät vastuukysymykset, alusten miehitys sekä kokeiluihin maissa ja aluksella osallistuvien henkilöiden osaaminen. Ohjeiden laadinnan lisäksi valmisteltiin käynnissä olevan säädösarvioinnin jatkovaiheita mittavan työn tehokkaan etenemisen varmistamiseksi. Meneillään olevan ensimmäisen vaiheen yhteydessä arvioidaan mihin eri säädöksiin lisääntyvä automaatio vaikuttaa ja miten. Näitä tuloksia arvioidaan syyskuun alussa pidettävässä kokouksessa.

Suomi kansainvälisen kehityksen kärjessä

Suomi on ollut IMO:ssa vahvasti esillä merenkulun digitalisaatioon ja automaatioon liittyen. Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom olivat yhteistyössä valmistelleet esityksen, joka toi esille tuoreimpia aiheeseen liittyviä kehitysaskeleita Suomessa.

- Tiistaina 11.6. kokouspäivän päätteeksi pidetty esitys kiinnosti kansainvälistä yleisöä, jota kokoontui runsaasti uutisia kuulemaan. Esityksen jälkeen yleisö esitti useita hyviä kysymyksiä: 5G avomerellä, lisääntyvän automaation vaikutus vakuutuksiin, kyberturvallisuuden huomioiminen ja Suomen luotsauslain muutokset.

MSC:n kokouksen laajalla asialistalla oli tällä kertaa mukana myös runsaasti jo aiemmin hyväksyttyjen muutoksien vahvistamisia sekä useita ensi vaiheen hyväksynnän saaneita muutoksia.

- Nämä SOLAS yleissopimusta ja eri säännöksiä koskevat muutokset liittyvät muun muassa paloturvallisuuteen, pelastuslaitteisiin ja alusten rakenteisiin. Nyt vahvistetut muutokset tulevat voimaan vuosien 2021-2024 aikana.

- Laajimpia päivityksiäkin joukosta löytyy: IMSBC-säännöstön (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) ja ESP-säännöstön (Enhanced Survey Programme Code for bulk carriers and oil tankers) päivitetyt versiot ovat laajuudeltaan useita satoja sivuja.

MSC tarkasteli rikkirajoitusta turvallisuuden näkökulmasta

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva maailmanlaajuinen polttoaineiden 0,5 prosentin -rikkiraja on nostanut keskustelussa esiin muun muassa vaatimustenvastaisten polttoaineiden mukanaan tuomat riskit. .

- Kokouksessa hyväksyttiin suunnitelma, jonka mukaisesti vuonna 2020 työstetään säädöksiä koskien esimerkiksi leimahduspisteen pakollista dokumentointia sekä kehitetään menettelyjä vaatimustenvastaisten polttoainetoimitusten raportoimiseksi ja toimittajiin kohdentuvien jatkotoimenpiteiden varmistamiseksi.

Kokouksen tehtävänä oli tällä kertaa myös valita komitean seuraava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

- MSC:n kaltaisen komitean johtaminen tehokkaasti on vaativa tehtävä, totesi IMO:n pääsihteeri Kitack Lim käynnistäessään valintaa.

Valinta sujui jouhevasti ja valituiksi tulivat tehtäviä aiemminkin hoitaneet puheenjohtaja Australian Brad Groves ja Argentiinan Juan Carlos Cubisino (vara-pj).

www.navigatormagazine.fi

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.