Alan Uutiset | 22.7.2019

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessi etenee

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan osalta toukokuussa 2019. Tuolloin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) toimitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-ohjelma.

Metsä Groupin mukaan Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu YVA-ohjelman perusteella. Ohjelma oli kuulutettuna yleisön lausuntoja ja kommentteja varten 17.5.–17.6.2019.

Lapin ELY-keskus antoi lausunnon YVA-ohjelmasta 17.7.2019. ELY-keskus totesi lausunnossa, että Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on käsitelty riittävällä tarkkuudella ne asiat, jotka ohjelmassa tulee esittää. Ohjelma täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa esitetyt vaatimukset. Lausunnossa todetaan myös, että arviointiohjelma antaa hyvän pohjan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnille ja YVA-selostuksen laatimiselle. Työ jatkuu ottamalla huomioon ELY-keskuksen lausunto ja siinä olevat näkökohdat ja vaatimukset, samoin kuin yleisön mielipiteet ja lausunnot, joita ELY sai ohjelmasta kaikkiaan 20 kappaletta.

YVA-prosessi jatkuu lain mukaisena arviointina ja seurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2019 kommentoimaan tehtyä työtä. Seurantaryhmä koostuu henkilöistä, joilla on työnsä tai luottamustoimensa puolesta intressi mahdolliseen tulevaan biotuotetehtaaseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Ryhmä koottiin kutsumalla alueen keskeiset toimijat mukaan. YVA tulee olemaan valmis syyskuussa 2019, jonka jälkeen järjestetään yleisötilaisuus. Tämän jälkeen Lapin ELY-keskus antaa YVA-arvioinnista perustellun päätelmän, jonka aluehallintovirasto huomioi ympäristölupaa myöntäessään.

Historiallinen investointi

Metsä Fibren suunnittelema, noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehdas rakennettaisiin Kemin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lue lisää: 

Uusimmat artikkelit

5.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Avaruusalan innovaatiot tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kasvu, avaruuden kestävä käyttö ja arktinen alue, eli Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeiset viestit, olivat vahvasti esillä European Space Week –tapahtuman ohjelmassa 3.-5. joulukuuta Helsingissä.

5.12.2019 | Alan Uutiset

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin

Konecranes vahvistaa markkina-asemaansa nopeasti kasvavilla Kaakkois-Aasiassa ostamalla MHE-Demagin. Yritysosto kasvattaa Konecranesin liikevaihtoa Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 30 prosenttia. Kaupan odotetaan toteutuvan 2.1.2020.

TUKES: Sähkötöiden johtajilla ja käytön johtajilla on ryhdistäytymisen paikka

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt asennuksiin liittyviä puutteita. Turvalllisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa sähkötöiden johtajia ja käytön johtajia tehostamaan toimintaansa ja valvomaan annettujen ohjeiden noudattamista. Käyttöönottotarkastukseen on keskityttävä huolellisesti. Huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa pitää noudattaa. Tukes ryhtyy valvomaan käytön johtajien toimintaa entistä tiiviimmin mm. dokumenttivalvonnan keinoin.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä - SisuID-pilotti asiakkaiden tunnistamiseksi verkossa ja kivijalassa

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

Teollisuuden tarkastukset kustannustehokkaasti ja turvallisesti

Viasor Oy palkittiin Teknologia 19-tapahtuman yhteydessä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2019 yritysinnovaatiopalkinnolla. Lokakuussa 2018 perustettu yhtiö on kehittänyt droneja hyödyntävän ratkaisun vaikeasti lähestyttävien kohteiden, kuten säiliöiden, kunnon tarkastukseen. Droneilla tehtävät seinämän paksuusmittaukset mahdollistavat käsin suoritettuja mittauksia laajemman otannan kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.