Alan Uutiset | 22.7.2019

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessi etenee

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan osalta toukokuussa 2019. Tuolloin Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) toimitettiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen YVA-ohjelma.

Metsä Groupin mukaan Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia on arvioitu YVA-ohjelman perusteella. Ohjelma oli kuulutettuna yleisön lausuntoja ja kommentteja varten 17.5.–17.6.2019.

Lapin ELY-keskus antoi lausunnon YVA-ohjelmasta 17.7.2019. ELY-keskus totesi lausunnossa, että Kemin biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on käsitelty riittävällä tarkkuudella ne asiat, jotka ohjelmassa tulee esittää. Ohjelma täyttää YVA-laissa ja -asetuksessa esitetyt vaatimukset. Lausunnossa todetaan myös, että arviointiohjelma antaa hyvän pohjan biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnille ja YVA-selostuksen laatimiselle. Työ jatkuu ottamalla huomioon ELY-keskuksen lausunto ja siinä olevat näkökohdat ja vaatimukset, samoin kuin yleisön mielipiteet ja lausunnot, joita ELY sai ohjelmasta kaikkiaan 20 kappaletta.

YVA-prosessi jatkuu lain mukaisena arviointina ja seurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2019 kommentoimaan tehtyä työtä. Seurantaryhmä koostuu henkilöistä, joilla on työnsä tai luottamustoimensa puolesta intressi mahdolliseen tulevaan biotuotetehtaaseen ja sen ympäristövaikutuksiin. Ryhmä koottiin kutsumalla alueen keskeiset toimijat mukaan. YVA tulee olemaan valmis syyskuussa 2019, jonka jälkeen järjestetään yleisötilaisuus. Tämän jälkeen Lapin ELY-keskus antaa YVA-arvioinnista perustellun päätelmän, jonka aluehallintovirasto huomioi ympäristölupaa myöntäessään.

Historiallinen investointi

Metsä Fibren suunnittelema, noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tehdas rakennettaisiin Kemin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Lue lisää: 

Uusimmat artikkelit

Fortumin Loviisan voimalaitoksen vuosihuolto 2019 alkaa, vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina 18. elokuuta laitoksen kakkosyksiköstä, minkä jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Tänä vuonna molemmilla laitos yksiköillä on vuorossa polttoaineenvaihtoseisokki. Vuosihuoltojen arvioidaan kestävän yhteensä noin 35 vuorokautta.

14.8.2019 | Alan Uutiset

Vinkkejä lastuamisnesteiden käsittelyn tehostamiseen ja muita tärppejä Kunnossapidon osto-oppaasta

Tehostamalla lastuamisnesteiden käsittelyä voidaan saavuttaa runsaasti hyötyjä. Näin voidaan esimerkiksi vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää työkalujen ja koneiden käyttöikää. Noudattamalla Fuchs Oil Finland Oy:n vinkkejä voit pitää tuotannon tehokkaana ja tasaisena. Lue aiheesta lisää tästä

SSAB:n Raahen tehtaalla testattiin onnistuneesti fossiilisen hiilen korvaamista biohiilellä

SSAB:n Raahen terästehtaalla on testattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kahteen otteeseen biohiilen käyttöä masuunin raaka-aineena. Testeissä fossiilisesta injektiohiilestä eli PCI-hiilestä korvattiin ensin 4 prosenttia ja sitten 10 prosenttia biohiilellä. Testien perusteella biohiilen 10 prosentin osuus on mahdollinen, mikä vähentäisi fossiilisesta hiilestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 100 000 tonnia vuodessa. 

Tuore selvitys sen vahvisti: hyvä johtaminen lisää kannattavuutta

Hyvä johtaminen ja esimiestyö lisäävät selkeästi yritysten kannattavuutta. Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeessa tehty selvitys osoitti, että kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja johtamisesta riippuvista syistä. Hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus myös työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

26.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Konesali törrötti keskellä rakennustyömaata, 5000 opiskelijan LAMK nousi ympärille

Lahden ammattikorkeakoulu LAMK:in neljä erillistä kampusta yhdistyivät saman katon alle syksyllä 2018. Uusi kampus saneerattiin vanhan huonekalutehtaan tiloihin ja se palvelee viittätuhatta tekniikan, designin, liiketalouden, matkailun ja sote-alan opiskelijaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.