Alan Uutiset | 29.6.2020

Neljä uutta ydinvoimayksikköä Venäjälle

Venäjällä on käynnissä valmistelut uusien ydinvoimayksiköiden rakentamiseksi Leningradin ja Smolenskin alueille. Tähän liittyvän päätöksen allekirjoitti Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatsev.

rosa

Lähde: Rosatom

-Venäjän ydinvoimateollisuus on lähestynyt tätä vaihetta uusilla VVER-1200- ja VVER-TOI-reaktoreilla varustetuilla ydinvoimaloilla. Näitä hankkeita toteutetaan menestyksekkäästi Venäjällä ja ulkomailla. Voimalat on suunniteltu viimeisimpien saavutusten ja kehityksen mukaisesti, jotka täyttävät kaikki nykyiset kansainväliset turvallisuusvaatimukset, Aleksei Lihatsev kertoi  lehdistötiedotteessa.

Uudet laitokset ovat osa Venäjän hallituksen hyväksymää, vuoteen 2035 ulottuvaa, Venäjän yleistä sähkövoimalaitosten sijoittamisohjelmaa. Rosatomin yhtiöön kuuluva Rosenergoatom toimii teknisenä urakoitsijana molemmissa investointihankkeissa.

Leningradin ydinvoimalan toisen yksikön rakentamisen ensimmäinen vaihe toimii viitehankkeena Leningradin ydinvoimalan uusille yksiköille. Smolenskissa toteutetaan rakenteilla olevan Kursk-2:n kaltainen VVER-TOI-hanke.

-Uudet voimayksiköt korvaavat RBMK-1000-reaktoreilla varustetut yksiköt, joiden käyttöikä päättyy seuraavan vuosikymmenen aikana. Alustavien arvioiden mukaan niiden rakentaminen luo jopa 15 000 uutta työpaikkaa tuoden säännöllisiä verotuloja alueille, kertoo Rosenergoatomin pääjohtaja Andrei Petrov.

Leningrad-2-ydinvoimalaitoksen uusien, VVER-1200-reaktorilla varustettujen yksiköiden 3 ja 4 rakennuspaikoilla toteutetaan valmisteleva rakennushanke tämän vuoden loppuun mennessä. Tulevalle rakennusalueelle on tarkoitus rakentaa väliaikaisia asumisalueita ja teollisuuspohja. Vuosina 2020–2022 järjestetään julkisia kuulemisia lisenssien perusteluista ja yksiköiden 3 ja 4 ympäristövaikutusten arvioinnista. Rakennushankkeiden arviointi on tehtävä vuoteen 2022 asti.

Uudet Smolenskin ydinvoimalan yksiköt, joissa on 2 510 MW:n kokonaiskapasiteetin VVER-TOI-reaktorit, rakennetaan 6 kilometrin päähän ydinvoimalan nykyisistä voimayksiköistä.

-Vuoden 2020 loppuun mennessä on tarkoitus laatia ja hyväksyä toimintasuunnitelma Smolensk-2-ydinvoimalaitoksen voimayksiköille 1 ja 2 ja aloittaa hankkeen rahoittaminen suunnitelman mukaisesti, Rosatom kertoo.

Uusimmat artikkelit

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Teknologiainvestoinnit voivat vähentää liiketoiminnan strategiariskejä – uusi menetelmä tukee päätöksentekoa

Yrityksen investoinnit teknologiaan ovat erittäin tärkeitä menestykselle ja kilpailuedun löytämiselle, mutta ylimitoitetut investoinnit voivat sisältää riskin. Sara Tilabi on kehittänyt tuotantotalouden väitöstutkimuksessaan uuden menetelmän teknologia- ja osaamisinvestointeihin liittyvän päätöksentekoprosessin tueksi.

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.