https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 19.5.2021

Onko IoT-teollisuus kriisin partaalla? – Monta tekijää taustalla

IoT-teollisuus on kriisin partaalla maailmanlaajuisesta puolijohdepulasta, kehittäjien vähyydestä ja verkkoon liitettyjen laitteiden kasvavasta kysynnästä johtuen. Forresterin Qt:lle tuottama maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että nämä asiat yhdessä ovat luoneet alalle suuria ongelmia. Yli 80 prosentilla valmistajista on tällä hetkellä haasteita digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tuotannossa.

cloud-based_erp-100571373-primary.idge

Globaalin pandemian seurauksena digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kysyntä on kasvanut ennennäkemättömällä nopeudella, eikä se ole laantumassa. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 82 prosenttia toteaa, että heidän on tuotava markkinoille uusia äly- tai IoT-laitteita sekä -palveluita entistä nopeammin säilyttääkseen tai kasvattaakseen markkina-asemaansa. Lähes kahdeksalle kymmenestä organisaatiosta (79 %) tämä tarkoittaa sitä, että heidän on pyrittävä nopeuttamaan ohjelmistojensa tuotekehitysprosessia.

Tutkimukseen vastanneista 75 prosenttia on sitä mieltä, että verkkoon liitettyjen laitteiden kysyntä ylittää kehittäjien tarjonnan. Nopeus on yrityksille ensiarvoisen tärkeää, mutta puolijohteiden toimituksissa ja ohjelmistokehitysprosesseissa esiintyy viivästyksiä, jotka vaikuttavat 61 prosentilla organisaatioista niiden kykyyn toimittaa uusia tuotteita. Lähes kolmanneksella organisaatioista (31 %) näiden viivästysten kesto ylittää seitsemän kuukautta.

- Vuoden 2020 tapahtumien seurauksena nähdään nyt valtavaa kysyntää nopeasti markkinoille saataville tuotteille, jotka täyttävät samalla saumattomasti käyttäjäkokemuksen korkeat odotukset. Puolijohdepulan ennustetaan kestävän vuoden 2021 loppupuolelle, joten organisaatioiden kannattaa toimia nyt parantaakseen suunnittelu- ja tuotekehitysprosessiaan ja siten lieventääkseen näiden haasteiden vaikutuksia, toteaa Qt Companyn tuotehallintajohtaja Marko Kaasila.

Yrityksistä 82 prosenttia kokee, että lisääntynyt älylaitteiden kehittäminen edellyttää tehokkaampaa kehitys- ja toimitusprosessia. Suurin osa vastaajista näkee, että tämän edellytyksenä:

  • Kehittyneet ohjelmistotyökalut ja kehitysalustat ovat ratkaisevan tärkeitä uusien tuotteiden kehityksen nopeuttamisessa – 82 %
  • Monialustaiset ohjelmistokirjastot ovat yhä keskeisemmässä roolissa – 87 %
  • Nopea ohjelmistokehitys ja yhteistyö ovat erittäin tärkeitä, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti – 83 %

Kysyttäessä avaintekijöitä digitaalisten palvelujen tai tuotteiden parantamiseen, kolme vastaajille keskeisintä asiaa olivat uusien tulovirtojen kehittäminen (59 %), kustannusten alentaminen ja tuotantoprosessin tehokkuus (59 %) sekä digitaalisen liiketoiminnan laajentaminen (52 %).

- Erittäin kilpailulla teknologia-alalla yrityksillä on paineita toimittaa tuotteita nopeasti ja tehokkaasti. Nämä tuotteet on suunniteltava myös käyttäjäkokemus mielessä, Kaasila jatkaa. 

- Vaikka kehittäjien rajalliseen määrään ja puolijohdepulaan ei ole nopeaa ratkaisua, yritysten on nyt syytä tutkia ja parantaa työskentelytapojaan välttääkseen kriisitilanteeseen joutumisen. Monialustaiset ohjelmistokehitystyökalut ovat välttämättömiä haasteiden hillitsemiseksi ja digitaalisten tuotteiden valmistuksesta vastaavien päättäjien on pysyttävä joustavina sekä keskityttävä hyödyntämään niitä resursseja, jotka ovat käsillä ja silloin kun niitä on saatavilla. Esimerkiksi sijoittaminen joustaviin ohjelmistotyökaluihin ja alustoihin voi vähentää puolijohdepulasta aiheutuvia ongelmia.

Tutkimus on luettavissa (englanniksi)  täältä

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.