Alan Uutiset | 15.5.2018

Oulun yliopisto: Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisu​uksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.

susatainable

Havainnot ovat tuoreesta Business Index North (BIN) -selonteosta, jossa vuosittain analysoidaan sosioekonomista kehitystä kahdeksalla pohjoisella alueella Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Pohjois-Venäjän Murmanskissa ja Arkangelissa. 

- Pohjoisimpien alueiden talous on oletettua paremmassa tilanteessa. Alueet ovat paljon muutakin kuin tarjoamansa raaka-aineet. Liiketoiminnan kehittämispotentiaali on pohjoisimmilla alueilla laajempi kuin tiedämmekään, sanoo BIN-hankkeen johtaja Erlend Bullvåg.

- Arktisella alueella on havaittavissa useiden vahvojen tavaramerkkien ja yritysten kasvua sekä merkittäviä kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä. Pohjoisten alueiden on tehtävä täällä asumisesta houkuttavampaa ihmisille, joiden varaan alueen menestys voi rakentua, Bullvåg toteaa.

Innovointipotentiaali on suurta, koska alueilla yritykset kasvavat jopa ilman suuria investointeja.

Haasteita tuovat väestön ikääntyminen ja väheneminen, mihin erityisesti Suomen BIN-alueilla vaikuttavat negatiivinen nettomuutto ja maahanmuuttajien vähäisyys. Maaseudun väestö vähenee: esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan väestöstä 51 prosenttia asui Oulun kaupungissa vuonna 2016.

Pohjoisimpien alueiden työllisyys on hieman parantunut vuosista 2015–2016. Työpaikat ovat lisääntyneet terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen, kiinteistö-, tutkimus- ja kehittämis- sekä matkailu- ja rakennusaloilla, mutta vähentyneet kaivosteollisuudessa, maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa. Työllisyys kasvoi Pohjois-Suomessa enemmän kuin maassa keskimäärin vuosina 2015–2016.

Selonteossa esitetään useita suosituksia alueiden elinvoiman turvaamiseksi. Koulutukseen, työpaikkoihin, elinoloihin, liikenteeseen ja digitalisaatioon panostaminen on ratkaisevaa pohjoisten alueiden väestömäärän säilyttämisessä ja lisäämisessä.

Suositusten mukaan yritysten ja työelämän tarpeet ja mahdollisuudet terveydenhuollossa, matkailussa ja rakentamisessa on huomioitava tarkemmin. Lisäksi alueen innovointipotentiaalin tukemista ja yritysten kansallista tukea on jatkettava.

Koillisväylän lisääntyvän käytön myötä kasvavia mahdollisuuksia on seurattava tiiviisti. Selonteko pitää tärkeänä myös Jäämeren radan suunnitelmaa ja alueen digitaalisen infrastruktuurin vahvistamista.

BIN-hanke  

Business Index North (BIN) -hankkeen avulla edistetään kestävää kehitystä ja arvonlisäystä arktisella alueella. Hankkeen tavoitteena on perustaa tietoon perustuva ja järjestelmällinen tietotyökalu arktisten alueiden yrityksille, tutkijoille, hallituksille, alueviranomaisille ja tiedotusvälineille.

BIN-hanketta koordinoi Nord University Business Schoolin High North Center for Business and Governance -keskus Norjassa.

Hankkeen kumppaneita ovat High North Center for Business, Bodø Science Park, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto ja Russian State Hydrometeorological University. Hanketta rahoittavat Norjan ulkoministeriö ja Nordlandin lääni.

Lue myös tämä: Pohjoinen Teollisuus

Uusimmat artikkelit

23.5.2018 | Alan Uutiset

ABB:lle Promaintin Yritysinnovaatio 2018 -palkinto Pohjoinen Teollisuus -messuilla

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö jakoivat vuoden 2018 yritysinnovaatio- ja opinnäytetyöpalkinnot Pohjoinen Teollisuus -messutapahtumassa Oulussa. Tämän vuoden yritysinnovaatiopalkinto myönnettiin ABB Oy:lle. Palkinnon vastaanotti Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

21.5.2018 | Tutkimus ja koulutus

Suomalainen innovaatio vähentää öljyjätteen määrän puoleen

Fluid Intelligence on valittu Business Finlandin ja hallituksen CleanWeb-kärkihankkeeseen. Samalla Business Finland myönsi rahoitusta yrityksen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kiihdyttämiseen.

Digitaalisuus mullistaa metsäteollisuuden - Promaint-lehti

Metsä elää uuden ajan kynnyksellä. Digitaalisuus mullistaa alan ja tuo metsäteollisuuteen ennennäkemättömiä ratkaisuja, jotka tekevät metsistä entistä älykkäämpiä. Metsästä voidaan kerätä tietoa innovatiivisin tavoin, ja älykästä metsien tarjoaman datan avulla pystymme optimoimaan metsien hoidon ja käytön. Virtuaalimetsät tekevät myös tuloaan.

Suomalainen insinöörityöpalkinto sähköisten voimansiirtojärjestelmien kehittäjätiimille

Suomalainen insinöörityöpalkinto 2018 myönnettiin TkT Kimmo Raumalle, DI Tero Järveläiselle, DI Matti Iskaniukselle, TkT Antti Tarkiaiselle ja TkT Risto Tiaiselle. TEKin ja TFiFin myöntämä 30 000 euron palkinto tuli älykkäiden sähköisten voimansiirtojärjestelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta lappeenrantalaisessa Visedo Oy:ssä.

Työturvallisuuden vuositilasto 2017: Suurimmat haasteet sotealalla, kasvuyrityksissä ja ihmisten asenteissa

Työturvallisuuden suurimmat haasteet ovat sotealalla, kasvuyrityksissä ja ihmisten asenteissa. Tuoreen tilaston mukaan vain joka viides suomalaisyritys huolehtii työturvallisuudesta hyvin.

Caverion vastaamaan Pohjoismaiden toiseksi suurimman avoimen palvelinkeskuksen valvonnasta ja ylläpidosta

Caverion ja Telia Finland ovat tehneet sopimuksen Telian rakennuttaman uuden Helsinki Data Centerin valvonnasta sekä kiinteistön ylläpidosta. Helsingin Pitäjänmäkeen valmistuva avoin palvelinkeskus on Pohjoismaiden turvallisin, energiatehokkain ja ympäristöystävällisin.