Alan Uutiset | 15.5.2018

Oulun yliopisto: Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisu​uksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.

susatainable

Havainnot ovat tuoreesta Business Index North (BIN) -selonteosta, jossa vuosittain analysoidaan sosioekonomista kehitystä kahdeksalla pohjoisella alueella Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Pohjois-Venäjän Murmanskissa ja Arkangelissa. 

- Pohjoisimpien alueiden talous on oletettua paremmassa tilanteessa. Alueet ovat paljon muutakin kuin tarjoamansa raaka-aineet. Liiketoiminnan kehittämispotentiaali on pohjoisimmilla alueilla laajempi kuin tiedämmekään, sanoo BIN-hankkeen johtaja Erlend Bullvåg.

- Arktisella alueella on havaittavissa useiden vahvojen tavaramerkkien ja yritysten kasvua sekä merkittäviä kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä. Pohjoisten alueiden on tehtävä täällä asumisesta houkuttavampaa ihmisille, joiden varaan alueen menestys voi rakentua, Bullvåg toteaa.

Innovointipotentiaali on suurta, koska alueilla yritykset kasvavat jopa ilman suuria investointeja.

Haasteita tuovat väestön ikääntyminen ja väheneminen, mihin erityisesti Suomen BIN-alueilla vaikuttavat negatiivinen nettomuutto ja maahanmuuttajien vähäisyys. Maaseudun väestö vähenee: esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan väestöstä 51 prosenttia asui Oulun kaupungissa vuonna 2016.

Pohjoisimpien alueiden työllisyys on hieman parantunut vuosista 2015–2016. Työpaikat ovat lisääntyneet terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen, kiinteistö-, tutkimus- ja kehittämis- sekä matkailu- ja rakennusaloilla, mutta vähentyneet kaivosteollisuudessa, maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa. Työllisyys kasvoi Pohjois-Suomessa enemmän kuin maassa keskimäärin vuosina 2015–2016.

Selonteossa esitetään useita suosituksia alueiden elinvoiman turvaamiseksi. Koulutukseen, työpaikkoihin, elinoloihin, liikenteeseen ja digitalisaatioon panostaminen on ratkaisevaa pohjoisten alueiden väestömäärän säilyttämisessä ja lisäämisessä.

Suositusten mukaan yritysten ja työelämän tarpeet ja mahdollisuudet terveydenhuollossa, matkailussa ja rakentamisessa on huomioitava tarkemmin. Lisäksi alueen innovointipotentiaalin tukemista ja yritysten kansallista tukea on jatkettava.

Koillisväylän lisääntyvän käytön myötä kasvavia mahdollisuuksia on seurattava tiiviisti. Selonteko pitää tärkeänä myös Jäämeren radan suunnitelmaa ja alueen digitaalisen infrastruktuurin vahvistamista.

BIN-hanke  

Business Index North (BIN) -hankkeen avulla edistetään kestävää kehitystä ja arvonlisäystä arktisella alueella. Hankkeen tavoitteena on perustaa tietoon perustuva ja järjestelmällinen tietotyökalu arktisten alueiden yrityksille, tutkijoille, hallituksille, alueviranomaisille ja tiedotusvälineille.

BIN-hanketta koordinoi Nord University Business Schoolin High North Center for Business and Governance -keskus Norjassa.

Hankkeen kumppaneita ovat High North Center for Business, Bodø Science Park, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto ja Russian State Hydrometeorological University. Hanketta rahoittavat Norjan ulkoministeriö ja Nordlandin lääni.

Lue myös tämä: Pohjoinen Teollisuus

Uusimmat artikkelit

Neste, ReNew ELP ja Licella aloittavat yhteistyön jätemuovin hyödyntämiseksi raaka-aineena

Uusiutuvan dieselin valmistaja Neste, brittiläinen kemiallisen kierrätyksen yhtiö ReNew ELP ja australialainen teknologiakehittäjä Licella tutkivat yhteisessä kehitysprojektissa erilaisten jätemuovien käyttöpotentiaalia polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineena.

Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

Kouvolassa sijaitsevan Kauppakeskus Veturin katolle valmistuu elokuussa aurinkovoimala. Suomen suurimpiin lukeutuva aurinkovoimala  tuottaa sähköä kauppakeskuksessa sijaitsevalle K-Citymarketille. Veturin kauppakeskus tarvitsee kaukolämpöä lämmittämiseen vain kaikkein kovimmilla pakkasilla.

13.8.2018 | Alan Uutiset

Fortum myy käyttö- ja kunnossapitoliiketoimintansa Naantalissa Turku Energialle

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) keskittää Turun ja Naantalin voimalaitostensa käytön ja kunnossapidon yhdelle palveluntoimittajalle, Turku Energialle. Tällä hetkellä Turun laitoksilla toiminnasta vastaa Turku Energia ja Naantalin laitoksilla Fortum. TSE on Fortumin osaomisteinen yhtiö.

Vesivoimalan uusiminen hyödyttää vesistöä

Savon Voima Oyj on valinnut VEO:n huolehtimaan Vieremällä sijaitsevan Salahmin 1MW:n vesivoimalaitoksen koneistojen kokonaisuusinnasta. Uudistuksessa entiset pienemmät potkuriturpiinit korvataan yhdellä isommalla säädettävällä turpiinilla, jonka avulla vesistön virtaama pystytään pitämään tasaisempana ja voimalan hyötysuhdetta saadaan parannettua.

13.8.2018 | Tutkimus ja koulutus

Puettava teknologia ja lisätty todellisuus mahdollistavat uudet työtavat kunnossapidossa

Puettavaa teknologiaa voidaan käyttää robotin etäohjauksessa ja lisätty todellisuus voi opastaa mobiilia huoltohenkilöä maapallon toiselta puolelta. VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Iina Aaltonen havaitsi väitöstyössään, että uusien teknologioiden sovellettavuus ei ole vielä riittävällä tasolla työkäyttöön. Tarvitaan käytännön tietoa työntekijän ja teknologian vuorovaikutuksesta, jotta sovellettavuus ja kalliit teknologiainvestoinnit saadaan käännettyä hyödyiksi ja voitoiksi.

Posti ja Vaisala keräävät tekoälyllä tietoa teiden kunnosta

Suomen Posti ja Vaisala yhdistävät voimansa teiden ja katujen kuntoa mittaavan tekoälylaitteiston käyttöönotossa ja kaupallistamisessa. Vaisalan kehittämä RoadAI -järjestelmä antaa tiestön kunnosta ja liikenneoloista tosiaikaisen tilannekuvan Postin jakeluautojen kameroiden ja Vaisalan antureiden kautta. Pitkällä tähtäyksellä kimppa kehittää älyliikennettä Suomessa.