Alan Uutiset | 12.1.2020

Parin työpäivän ulkomaankomennuksesta voi syntyä yllättävää paperisotaa yritykselle

Monimutkaiset lupakäytännöt aiheuttavat eniten päänvaivaa yrityksille, joilla on toimintaa eri puolilla maailmaa kuten Wärtsilälle, kerrotaan MTV Uutisten verkkosivustolla.

cern

Nykypäivän kansainväliseen työelämään kuuluu lisääntyvä matkustaminen lyhyistä matkoista pitkäkestoisiin ulkomaankomennuksiin. Yritykset osaavat jo varautua pitkien ulkomaankomennusten vaatimaan paperisotaan, mutta muutaman päivän mittaisiin työkeikkoihin vaadittavat luvat tulevat usein yllätyksenä. Monet maat ovat tuntuvasti kiristäneet työlupakäytäntöjään.

– Jos suomalaisyrityksen työntekijä lähtee kahdeksi päiväksi vaikkapa koulutustehtäviin maailmalle, siihenkin tarvitaan todennäköisesti työlupa. Tuottavaa työtä varten tarvitaan useisiin maihin työlupa ensimmäisestä päivästä lähtien, muistuttaa konsulttiyhtiö KPMG:n partneri Annika Sandblom.

Suuri muutos 10 vuoden aikana

Artikkelin mukaan  monimutkaiset lupakäytännöt aiheuttavat eniten päänvaivaa yrityksille, joilla on toimintaa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Wärtsilässä on vuosittain käynnissä 70–100 voimalaitosprojektia ympäri maailmaa. Projekteissa työskentelevien wärtsiläläisten työkomennukset kestävät tyypillisesti 3–24 kuukautta ja heille hankitaan aina asianmukaiset luvat.

– Muutos työlupakäytännöissä on ollut merkittävä viimeisten 10 vuoden aikana. Työlupien hankkimisen lisäksi myös komennusten seuranta ja henkilöverotuksen järjestäminen kohdemaassa ovat muuttuneet työläämmiksi, kertoo johtaja Janne Wessman Wärtsilän voimalaitosten rakennuttamispalveluista MTV Uutistisille antamassaan haastattelussa.

Keskeinen syy työlupasäännösten tiukentumiseen on Annika Sandblomin mukaan tiedonsiirron kehittyminen. Lupakäytäntöjen muuttumiseen vaikuttaa digitalisaatio: tiedonsiirto eri viranomaisten välillä sujuu nyt nopeammin kuin ennen.

Toinen syy on protektionismin nousu, jolla halutaan suojella oman maansa työvoimaa. Yksi kaikkein protektionistisimmista maista on artikkelin mukaan Yhdysvallat.

Seuraukset voivat olla ankaria

Lupakäytännön kiristyessä myös sääntöjen kiertämisestä ja rikkomisesta seuraavat rangaistukset ovat muuttuneet aiempaa ankarammiksi. Sandblom korostaa artikkelissa, että sanktiot voivat olla vakavia ja yritys voi joutua paikallisten viranomaisten mustalle listalle. Aasian maissa voi uhata jopa vankilatuomio.

Sandblomin mukaan Afrikka on erityisen haastava alue työlupa-asioiden suhteen. Maanosassa on vallalla erilainen aikakäsitys kuin Pohjois-Euroopassa. Kiinassa taas syrjäisempien alueiden viranomaiskäytännöt saattavat olla kirjavia.

– Kiinalaisilla viranomaisilla on täysi oikeus vaatia lisää dokumentteja niiden rinnalle, joita aiemmin on vaadittu. Todistusten tulee olla myös olla oikealla tavalla leimattuja, vaikka Suomesta voi olla todella vaikea löytää leimasimia, Sandblom kertoo artikkelissa.

Uusimmat artikkelit

Ennätyksellinen 6 000 tonnin tavarajuna liikennöi Vainikkalasta Haminaan

VR Transpoint on pilotoinut maaliskuun aikana ennätyksellisen suurta tavarajunaa transitoliikenteen kuljetuksissa Vainikkalasta Haminan satamaan. 6 000 tonnia painavassa junassa on 66 vaunua ja vajaa kilometrin mittainen kokoonpano liikkuu kahden Vectron-sähköveturin voimin. Suuret junakoot tuovat tehokkuutta rautatiekuljetuksiin.

Ilman typpidioksidipitoisuus on laskenut Suomessa 40 prosenttia poikkeustilan aikana

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

30.3.2020 | Alan Uutiset

Luke: Pienet metsäkoneyritykset syvissä vaikeuksissa

Puunkorjuun ennätyksistä huolimatta metsäkoneyritysten tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Erityisesti pienet korjuuyritykset ovat vaikeuksissa, joita kuluva talven seisokit syventävät entisestään. Yksistään ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan selitä yritysten menestystä, ja myös pienten yritysten joukossa on kannattavia. Tuoreet tutkimustulokset kertovat myös tarpeesta kehittää liiketoimintaosaamista erityisesti talouden hallinnan ja neuvottelutaitojen saralla.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa - talvi ei ole ollut yhtä hellä päällysteille

Maanteillä kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa, mutta alueellisia eroja on. Talven runsaat vesisateet Etelä-Suomessa ja runsas lumimäärä Pohjois-Suomessa aiheuttavat eniten epävarmuutta kelirikon vaikeuden ennustamiseen keväällä, kertoo Väylä virasto lehdistötiedotteessa.

26.3.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkijaryhmä selvittää, kuinka etätyö-Suomi pysyy toimintakykyisenä myös koronaepidemian aikana

Fast Expert Teams- asiantuntijaverkosto selvittää etätyöhön siirtymisen vaikutuksia työelämään. Kaikkia etätyöhön siirtyneitä työntekijöitä pyydetään vastaamaan aiheeseen liittyvään kyselyyn.

Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Kaksivuotisessa SmartFlex-projektissa kehitetään älykkäitä valvonta- ja säätötyökaluja, joiden avulla voimalaitoksia voidaan ohjata nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on pidentää laitosten elinkaarta sekä ylläpitää hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt luotettavasti koko elinkaaren ajan.

24.2.2020 | Kumppaniartikkeli

Tunnista kemikaalivuodot ja reagoi ajoissa – uusi DENIOS innovaatio SpillGuard®

Jo pienikin kemikaali- tai öljyvuoto voi aiheuttaa suuret vahingot meille ihmisille ja ympäristölle, etenkin jos vuotoa ei havaita ajoissa. Halusimme ratkaista tämän ongelman, joten heitimme haasteen tuotekehityksestä vastaaville insinööreillemme.