https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 2.6.2021

Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia

Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarantoarvio on päivitetty. Uuden arvion mukaan Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 8,10 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota 31 prosenttia suuremmat. Kun myös mahdolliset mineraalivarannot huomioidaan, kasvuprosentti on 17,4.

Keliber on jatkanut malminetsintä- ja inventointiohjelmaansa viimeisen 15 kuukauden aikana.  Edellisen, syyskuussa 2019 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen Rapasaaren esiintymän alueella on kairattu lisää 11 413 metriä, mikä nostaa kokonaismäärän 48 133 metriin. Varantokairauksia keskitettiin esiintymän eteläisille jatkeille, joilta valtaosa uusista mineraalivarannoista löytyikin. Tämän lisäksi laajemmalle alueelle on kairattu malminetsintä- ja infratarkistusreikiä yhteensä 9 000 metriä.

Kun mukaan luetaan kaikki kolme mineraalivarantoluokkaa, on yhtiön Rapasaaren esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä 9,64 miljoonaa tonnia ja litiumoksidipitoisuus (Li₂O) 0,98 prosenttia. Osa aikaisemmin mahdollisiksi luokitelluista mineraalivarannoista voitiin nyt onnistuneesti nostaa täydennyskairausten perusteella luokkaan osoitetut, mikä vahvistaa arvioinnin luotettavuutta. Kaikki kolme varantoluokkaa huomioiden Rapasaaren varannot kasvoivat 17,4 prosenttia.

Keliberin kaikkien esiintymien mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia (aiemmin 11,77) ja mahdolliset mineraalivarannot mukaan lukien 15,62 miljoonaa tonnia (aiemmin 14,19). Kaikkien mineraalivarantojen keskimääräinen Li₂O-pitoisuus on 1,05 prosenttia.

Keliberin mineraalivarantoarviot tehdään JORC 2012 -luokittelun mukaisesti ja raportoidaan käyttäen cut-off-arvona 0,50 % Li₂O-pitoisuutta. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Rapasaaren litiumesiintymän arvioiduista mineraalivarannoista sekä yhtiön kaikkien litiumesiintymien mineraalivarantoarviot.

Arvioidut mineraalivarannot, Rapasaari (JORC 2012)

Luokitus          Mt                    Li₂O %               Cutoff

Mitatut            2,343                1,09                  0,50

Osoitetut         5,762                0,96                  0,50

Yhteensä         8,105                1,00                  0,50

Mahdollinen    1,537                 0,91                  0,50

Yhteensä         9,642                0,98                 

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut mineraalivarannot (JORC 2012)

- Olemme erittäin tyytyväisiä Rapasaarelta saamiimme tuloksiin, jotka jälleen kertovat Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin geologisesta potentiaalista. Nämä mineraalivarantoarviot tukevat myöhemmin tänä vuonna päivitettävää malmivara-arviota, samalla kun jatkamme malminetsintää Rapasaaren ja Syväjärven alueella, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Rapasaaren uuden mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut riippumaton australialainen konsulttiyhtiö Payne Geological Services Pty Ltd.  

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.