https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 2.6.2021

Rapasaaren litiumesiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot kasvoivat yli 30 prosenttia

Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarantoarvio on päivitetty. Uuden arvion mukaan Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 8,10 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota 31 prosenttia suuremmat. Kun myös mahdolliset mineraalivarannot huomioidaan, kasvuprosentti on 17,4.

Keliber on jatkanut malminetsintä- ja inventointiohjelmaansa viimeisen 15 kuukauden aikana.  Edellisen, syyskuussa 2019 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen Rapasaaren esiintymän alueella on kairattu lisää 11 413 metriä, mikä nostaa kokonaismäärän 48 133 metriin. Varantokairauksia keskitettiin esiintymän eteläisille jatkeille, joilta valtaosa uusista mineraalivarannoista löytyikin. Tämän lisäksi laajemmalle alueelle on kairattu malminetsintä- ja infratarkistusreikiä yhteensä 9 000 metriä.

Kun mukaan luetaan kaikki kolme mineraalivarantoluokkaa, on yhtiön Rapasaaren esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä 9,64 miljoonaa tonnia ja litiumoksidipitoisuus (Li₂O) 0,98 prosenttia. Osa aikaisemmin mahdollisiksi luokitelluista mineraalivarannoista voitiin nyt onnistuneesti nostaa täydennyskairausten perusteella luokkaan osoitetut, mikä vahvistaa arvioinnin luotettavuutta. Kaikki kolme varantoluokkaa huomioiden Rapasaaren varannot kasvoivat 17,4 prosenttia.

Keliberin kaikkien esiintymien mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 13,69 miljoonaa tonnia (aiemmin 11,77) ja mahdolliset mineraalivarannot mukaan lukien 15,62 miljoonaa tonnia (aiemmin 14,19). Kaikkien mineraalivarantojen keskimääräinen Li₂O-pitoisuus on 1,05 prosenttia.

Keliberin mineraalivarantoarviot tehdään JORC 2012 -luokittelun mukaisesti ja raportoidaan käyttäen cut-off-arvona 0,50 % Li₂O-pitoisuutta. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Rapasaaren litiumesiintymän arvioiduista mineraalivarannoista sekä yhtiön kaikkien litiumesiintymien mineraalivarantoarviot.

Arvioidut mineraalivarannot, Rapasaari (JORC 2012)

Luokitus          Mt                    Li₂O %               Cutoff

Mitatut            2,343                1,09                  0,50

Osoitetut         5,762                0,96                  0,50

Yhteensä         8,105                1,00                  0,50

Mahdollinen    1,537                 0,91                  0,50

Yhteensä         9,642                0,98                 

Keliberin kaikkien esiintymien arvioidut mineraalivarannot (JORC 2012)

- Olemme erittäin tyytyväisiä Rapasaarelta saamiimme tuloksiin, jotka jälleen kertovat Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin geologisesta potentiaalista. Nämä mineraalivarantoarviot tukevat myöhemmin tänä vuonna päivitettävää malmivara-arviota, samalla kun jatkamme malminetsintää Rapasaaren ja Syväjärven alueella, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Rapasaaren uuden mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut riippumaton australialainen konsulttiyhtiö Payne Geological Services Pty Ltd.  

Uusimmat artikkelit

23.9.2021 | Alan Uutiset

Konkurssiaaltoa ei tullutkaan – miten suojautua asiakasyritysten maksuvaikeuksilta

Koronapandemian alkaessa ekonomistit ympäri maailman ennustivat kaikkien aikojen konkurssiaaltoa. Valtioiden nopeasti liikkeelle polkaisemat tukitoimet, lainojen lyhennysvapaat ja verottajan myöntämät lykkäykset ovat toistaiseksi suojanneet yrityksiä konkursseilta. Määräaikaiset lainsäädännön muutokset ja valtioiden tukitoimet ovat kuitenkin päättyneet kesällä 2021 tai päättyvät viimeistään kuluvan syksyn aikana.

Typpihapon luokituksen muuttuminen voi edellyttää kemikaaliturvallisuussäädösten mukaisia toimia

Typpihapolle on määritetty EU:ssa yhdenmukainen, sitova luokitus- ja merkintävaatimus. Muutos voi vaikuttaa tuotantolaitoksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin laajuuteen. Muutosta sovelletaan 1.3.2022 alkaen.

Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostuksesta lisää joustavuutta tuotantoon

Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitos on otettu peruskunnostuksen jälkeen jälleen käyttöön. Peruskunnostuksen ansiosta voimalaitoksen säätömahdollisuudet ja energiatehokkuus paranevat, Pohjolan Voima (PVO) kertoo lehdistötiedotteessa.

Vaasan yliopisto järjestää kansainvälisen älykkäiden energiajärjestelmien ja -teknologioiden SEST2021-konferenssin 6.–8.9.2021

Vaasan yliopisto järjestää 6.–8. syyskuuta 2021 kansainvälisen konferenssin älykkäistä energiajärjestelmistä ja -teknologioista. Kolmipäiväinen SEST2021 järjestetään koronapandemian vuoksi etäkonferenssina. Konferenssi on tarkoitettu akateemisille tutkijoille ja energia-alan ammattilaisille.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.