https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 3.1.2022

Rejlers on liittämässä Suomen suurinta tuulivoimapuistoa kantaverkkoon

Lestijärven tuulivoimapuistoon rakennettavat 69 tuulivoimalaa tuottavat tulevaisuudessa 280 000 kotitalouden vuosittaisen sähkön tarpeen. Rejlers huolehtii jättihankkeessa siitä, että sähköverkkorakentaminen etenee suunnitelmien mukaan.

tuulivoima

Lestijärven tuulivoimapuisto on Suomen suurin tuulivoimahanke, jonka vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Puiston rakentamisesta ja tulevaisuudessa koko puiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista vastaa OX2.

- Tuulivoimapuiston toteutus on jo hyvässä vauhdissa, kertoo OX2:n hankintapäällikkö Pilvi Pirkonen.

Keski-Pohjanmaalle nousevan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden lisäksi hankkeeseen kuuluu uusien sähköasemien sekä 110 kilovoltin ja 400 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen sähkönsiirtoa varten.

Rejlersin palvelupäällikkö Rauno Lassila kertoo, että Rejlersin rooli projektissa on ollut auttaa tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntöjen esisuunnittelussa, sähköverkkoliityntöjen rakennusurakoiden kilpailutusaineiston laatimisessa, urakoiden kilpailutuksissa, tarjousten evaluoinnissa, tarjousneuvotteluissa ja urakkasopimusaineiston valmistelussa.

- Lisäksi Rejlers toimii jatkossa tuulivoimapuiston edellyttämien 400 kV ja 110 kV voimajohtojen rakennusprojekteissa tilaajan projektipäällikkönä, sekä vastaa hankkeiden työmaavalvonnasta ja turvallisuuskoordinoinnista, Lassila toteaa.

Hyvä suunnittelu ja turvallisuus avainasioita

Rauno Lassila vastaa Rejlersin rakennuttajakonsultointipalvelusta kokonaisuutena ja sopimusteknisistä asioista.

- Käytännössä huolehdimme, että projektit etenevät aikataulussa, kommentoimme urakoitsijan laatimat toteutussuunnitelmat ja huolehdimme, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien mukaisesti ja laadukkaasti. Turvallisuuskoordinaattorin ominaisuudessa huolehdimme, että työt tehdään turvallisesti.-

- Vastaamme myös työmaakokousten järjestämisestä ja tarvittavasta raportoinnista tilaajan suuntaan.

- Koska kyseessä on myös 400 kV voimajohdon rakentaminen ja urakkaan sisältyy myös kantaverkon voimajohtojen muutoksia, on erityisen tärkeätä huolehtia, että työt ja tarvittavat keskeytykset on suunniteltu ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti ja äärimmäisen huolella. Lisäksi työ- ja sähköturvallisuusasiat korostuvat entisestään, Lassila toteaa.

Laaja hanke vaatii hyvää yhteistyötä

Rejlersin työ hankkeessa käynnistyi jo vuoden 2020 puolella. Rauno Lassila toteaa, että työ on sujunut hyvin ja Rejlersin sähköverkot -yksikössä on hankkeen vaatimaa 400 kV ja 110 kV sähköasema- ja voimajohto-osaamista.

- Erityisesti nyt voimajohtojen rakentamisvaihetta ajatellen meillä on vahvaa osaamista myös 400 kV voimajohtoprojektien vetämiseen. Lisäksi olemme toimineet rakennuttajakonsulttina useammassa tuulipuistoliityntäverkon sähköasema- ja voimajohtohankkeessa.

Lassilan mielestä Lestijärven hankkeen suuruus tekee siitä erityisen mielenkiintoisen.

Pilvi Pirkonen kertoo, että pelkästään rakennustöiden arvioidaan työllistävän jopa 400 työntekijää vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan.

- Projektin johto ja suunnittelu, johon myös Rejlers osallistuu, työllistävät kymmenittäin asiantuntijoita rakentamisvaiheen loppuun saakka, Pirkonen kertoo.

Puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä. Puiston omistavat Kymppivoima, Oulun Energia ja Kuopion Energia.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.