https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 30.3.2021

Ruotsalaisyhtiö Essity ottaa nesteytetyn biokaasun koekäyttöön – tavoitteena fossiiliton tuotantoprosessi

Gasum kertoo toimittaneensa ruotsalaisasiakkaalleen Essitylle ensimmäisen erän nesteytettyä biokaasua (LBG). Essity käyttää jo ennestään nesteytettyä maakaasua (LNG) ja ottaa nyt koekäyttöön uusiutuvan LBG:n.

GASUM_Essity

Yhtiön tavoitteena on tehdä toiminnastaan ja tuotteistaan täysin fossiilivapaita. Essityn Ruotsin Lilla Edetissä sijaitsevan pehmopaperitehtaan normaalista toiminnasta tulee päästötöntä ja sen hiilidioksidipäästöt putoavat nollaan, kun tuotantolaitos vaihtaa maakaasusta biokaasuun.

Ruotsalaisen hygienia- ja terveystuoteyhtiö Essityn pehmopaperia valmistava laitos Lilla Edetissä pyrkii maailman ensimmäiseksi suuren mittakaavan pehmopaperitehtaaksi, jonka tuotannosta ei aiheudu lainkaan fossiilisista polttoaineista lähtöisin olevia hiilidioksidipäästöjä.

Lilla Edetin tuotantolaitos jo alkuvuodesta toteuttanut onnistuneesti lyhyempiä testijaksoja ja ottaa nyt biokaasun pidempään koekäyttöön maakaasun korvaavana energialähteenä ammattikäyttöön tarkoitettujen Tork-tuotteiden sekä kuluttajapehmopaperien tuotannossa.

— Arvioimme koko ajan tuotantomenetelmiämme. Olemme suunnitelleet tätä jo pitkään, ja toteutimme ensimmäiset koekäytöt tammikuussa. Tulokset olivat hyviä, joten käynnistämme nyt täysimittaisen koekäytön ja pyrimme tekemään laitoksestamme jo vuoden 2021 aikana maailman ensimmäisen pehmopaperin tuotantolaitoksen, joka ei aiheuta lainkaan fossiilisista polttoaineista lähtöisin olevia hiilidioksidipäästöjä, sanoo Essityn Lilla Edetin tuotantolaitoksen johtaja Christian Carlsson.

Essity valmistaa pehmopapereita 19 maassa. Aiomme jakaa saadut kokemukset muiden tuotantolaitostemme kanssa ja panostaa yhdessä kunnianhimoisten ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen, Carlsson lisää.

Essityn tavoitteena on vähentää yhtiön energian ja sähkön käytöstä sekä ostetusta sähköstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasoon verrattuna. Sillä on ollut näille tavoitteille Science Based Targets -järjestön hyväksyntä jo vuodesta 2018 lähtien.

Nesteytettyä biokaasua maakaasun sijaan

Lilla Edetin tuotantolaitos on kehittänyt jatkuvasti tuotantoprosessiaan saavuttaakseen yhtiön kestävyystavoitteet. Raaka-aineina käytetään kierrätyspaperia ja kierrätettyä kuitulietettä, ja paperin kuivatukseen käytettävän kiinteän polttoaineen kattilan höyry tuotetaan polttamalla kerättyä kierrätyspuuta. Kiinteän polttoaineen kattila ei yhtiön mukaan tuota normaalissa käytössä lainkaan fossiiliperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Höyry taas hyödynnetään kaukolämpöjärjestelmässä paikallisten kiinteistöjen lämmitykseen.

— Tuotantoprosessin viimeisessä vaiheessa paperi kuivatetaan kuumaa ilmaa puhaltavilla kuivatushuuvilla. Kuumennukseen käytetään maakaasulla (LNG) toimivia kaasupolttimia. Nyt käynnissä olevassa koekäytössä maakaasu korvataan kokonaan biokaasulla (LBG), yhtiö kertoo tiedotteessa.

Nesteytetty biokaasu (LBG), josta käytetään myös nimitystä biometaani tai bio-LNG) on fossiiliton ja 100-prosenttisesti uusiutuva polttoaine, jonka elinkaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt voivat olla jopa 90 prosenttia pienemmät kuin tavanomaisten polttoaineiden.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.