https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 25.10.2021

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti kasvoi 10,6 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 10,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vuoden alusta tilastoituna myynnin arvo oli syyskuun loppuun mennessä yhteensä 835 miljoonaa euroa, mikä on 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kun tarkastellaan takautuvasti edellisen 12 kuukauden myyntiä, sen kumulatiivinen arvo osoitti 5,3 prosentin kasvua.

KUVA_STK_sahkotuotteet_Q3_2021_myynti

Kuva: STK

Alan myyntiä tilastoivan Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK ry) toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen näkee rakentamisen kasvun jatkuneen odotettua paremmin. Tilastokeskus kertoo rakennuslupia kuutiometreinä myönnetyn touko-heinäkuussa 6,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennushankkeiden osalta kasvu oli jopa 26,0 prosenttia. Nämä luvut ennakoivat hänen mukaansa hyviä näkymiä sähkötekniselle kaupalle vielä lähitulevaisuudessa.

- Kasvun taustalta löytyy myös pitkäaikaisempia kehitystrendejä. Sähköteknisen ratkaisujen merkitys yhteiskunnassa kasvaa ja niiden laajempi käyttö on oleellinen keino ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

- Sähköteknisen kaupan tilastoissa ylivoimaisesti suurin tuoteryhmä ovat kaapelit, joita energia- ja liikenneinframme uudistuminen tarvitsee. Arjessamme näkyvä esimerkki tilastoimastamme kasvusta on sähköautojen latausverkoston nopea laajentaminen sinne, missä autot ovat pysäköityinä, hän sanoo.

STK julkaisi hiljattain ensimmäisen tilaston kiinteistöihin asennettavien latauslaitteiden myyntimääristä. Se seuraa ei-julkisten eli yksityistalouksiin, taloyhtiöihin sekä työpaikoille asennettavien latauspisteiden määrän kehitystä. Tilastotietoja antaa 15 suurta sähköteknisen alan tukku-, valmistaja- tai maahantuojayritystä, jotka edustavat kattavasti markkinaa.

- Vuoden alkupuoliskolla nähtiin latauslaitteiden myynnissä jo reipasta kasvua, vaikka toimituksia jarruttavat jonkin verran maailmanlaajuinen komponenttipula ja rahtiliikenteen ongelmat. Arviot loppuvuoden osalta kertovat yhä kasvavasta kysynnästä, jonka nähdään tulevaisuudessa jopa moninkertaistuvan nykyisestä, Muhonen kertoo.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021