https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 13.11.2020

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

STK_Sallamaari_Muhonen_kuva2_1835760618

Muhonen toimii nyt strategiajohtajana ja partnerina Netprofile Finland Oy:ssä, ja hän on tehnyt monipuolisen uran työelämässä, hallitusammattilaisena ja luottamustehtävissä.
- Valinnassa arvostimme erityisesti Sallamaarin kattavaa kokemustaustaa, laajaa verkostoa sekä vuorovaikutustaitoja, sanoo STK:n hallituksen puheenjohtaja, Onninen Oy:n toimitusjohtaja Martti Forss.
Hän näkee, että kasvavalla sähköteknisen kaupan alalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Siksi on tärkeää tuoda alan merkitys entistä vahvemmin yleiseen tietoisuuteen.
- Toimialamme on myös hyvä esimerkki toimintaprosessien digitalisaation edistämisestä.  Lisäksi haluamme nostaa esiin, että tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollisuuden olla rakentamassa parempaa elinympäristöä. Sallamaarin vahva viestintäosaaminen tukee kaikkia näitä tavoitteita erinomaisesti, Forss toteaa.
- Koen STK:n toimitusjohtajuuden omia arvojani vastaavana ja innostavana tehtävänä. Koko rakennetun ympäristömme sähköistymisellä ja energiatehokkuudella on vahva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liiton palvelut ja jäsenyritykset ovat tämän kehityskulun ytimessä. On hienoa voida osaltani vaikuttaa fiksujen ratkaisujen käyttöönottoon ja jatkaa alan työtä kestävän kehityksen edistämisessä, Sallamaari Muhonen sanoo.
Ensi vuonna 90 vuotta täyttävä Sähköteknisen Kaupan Liitto edustaa lähes sadan yritysjäsenensä kautta kattavasti sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa kansainvälisestikin katsoen edistyneitä digitaalisia palveluja sähkö- ja rakennusalalle. Niihin kuuluu muun muassa 600 000 sähköteknisen tuotteen tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi, jota hyödyntää koko ekosysteemi: valmistajat, tukut, urakoitsijat ja suunnittelijat.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.