https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 3.3.2021

Sitowise Group suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautumisannin kautta yhtiö hakee lisää tunnettuutta kasvavilla markkinoilla sekä tukea kasvustrategiansa toteuttamiseksi myös uusien yritysostojen kautta.

sitowise

Sitowise Group Oyj:llä työskentelee yli 1 900 asiantuntijaa, joiden tehtävänä on suunnitella kestäviä ja älykkäitä elinympäristöjä. Yhtiö toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Sitowise Group Oyj:llä työskentelee yli 1 900 asiantuntijaa, joiden tehtävänä on suunnitella kestäviä ja älykkäitä elinympäristöjä. Viime vuosina nopeasti ja kannattavasti kasvanut yhtiö toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

– On tärkeää huomata, että me emme ole rakennusliike, vaan suunnittelemme rakennettua ympäristöä. Toimimme arvoketjun alkupäässä tilojen suunnittelussa, joten vastuullisuus on toimintamme ydintä – ei päälle liimattu tarra, korostaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sijoittajille suunnatussa webinaaritilaisuudessa.

Heliövaaran mukaan, toisin kuin rakennusyhtiöt, suunnittelualalla toimiva Sitowise toimii alalla, joka on resilientti ja vähemmän talouden sykleistä riippuvainen.

– Yhtiön liiketoimintamalli on lisäksi sellainen, ettei se ”oleellisesti” sido käyttöpääomaa.

Uutta näkyvyyttä kasvun tukemiseksi

Listautumisannin kautta halutaan lisätä Sitowisen näkyvyyttä ja tunnettuutta asiakkaiden, potentiaalisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, sekä yleisemmin teknisen konsultoinnin toimialalla.  

Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa, hän sanoo.

– Yhtiömme kasvu on ollut markkinoiden huippuluokkaa, ja olemme kasvaneet viime vuosina sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme tehneet yli 20 yrityskauppaa, joten on selvää, että me tarvitsemme pääomamarkkinaa siihen, että voimme tulevaisuudessakin kasvaa yritysostoin, Heiövaara kertoo listautumisannin tavoitteista.

Aikataulua yhtiö ei anna mahdollisen pörssilistautumisen toteutumiselle, mutta Heliövaaran mukaan listautumisannin toteutuminen on varsin todennäköinen – yhtiö on jo onnistunut sitouttamaan ”tietyin ehdoin ja edellytyksin” yhteensä kuusi koti- ja ulkomaista ankkurisijoittajaa.

Yhtiön mukaan yhdysvaltalainen sijoitusrahastoyhtiö Capital World Investors, ruotsalaisyhtiöt Didner & Gerge Fonder sekä Lannebo Fonder AB, kotimaiset Evli-Rahastoyhtiö Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä saksalaisyhtiö Paradigm Capital Value Fund ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita noin 76 miljoonalla eurolla suunnitellussa listautumisannissa olettaen, että yhtiön koko osakekannan arvostus osakeannin jälkeen on enintään 288 miljoonaa euroa.

Valmistautumista uusiin yritysostoihin

Sitowise on kasvanut vahvasti orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuosina 2018–2020 keskimäärin 12,9 prosenttia vuodessa. Samalla Sitowise on pystynyt pitämään kannattavuutensa korkeana: sen oikaistu EBITA-marginaali oli 10–13 prosenttia vuosina 2018–2020 ja samalla jaksolla liikevoittomarginaali oli 7–11 prosenttia.

– Sitowisen liikevaihdon ja oikaistun EBITA-marginaalin kehitys sekä matalat investoinnit käyttömaisuuteen ovat johtaneet voimakkaaseen liiketoiminnan rahavirtaan, jota kuvastaa vahva, yli 80 prosentin kassavirtasuhde vuosina 2018–2020. Vahva kassavirtasuhde luo myös hyvät edellytykset voimakkaan kasvun jatkumiselle, yritysostoille ja/tai osinkojen jakamiselle, yhtiö kertoo.

Heliövaaran mukaan Sitowise on toteuttanut strategiaansa ”menestyksekkäästi”. Yhtiön johto on kyennyt ennakoimaan ja ymmärtämään kaupungistuvan ja digitalisoituvan maailman tarpeita, ja kartuttanut määrätietoisesti yritysostoin näiden täyttämiseen vaadittavaa erikoisosaamista.

– Uskomme vahvasti Sitowisen kykyyn tarjota ratkaisuja ympäristömme kriittisiin ja ajankohtaisiin haasteisiin. Nämä haasteet ovat globaaleja, ja siksi näemme, että yhtiöllä on erinomaiset edellytykset kansainväliseen kasvuun. Listautuminen on looginen seuraava luku Sitowisen tarinassa.

Sitowisellä on laaja asiakaskunta sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

– Lähes puolet Sitowisen liikevaihdosta on peräisin kunnilta ja valtion virastoilta ja puolet tulee yksityiseltä sektorilta, jonka kaksi suurinta asiakassegmenttiä ovat rakennusyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt, Heliövaara päättää.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.