Alan Uutiset | 11.9.2020

Sukupuoli on suurin syy syrjintään tekniikan alan työpaikoilla

Neljätoista prosenttia tekniikan alan korkeakoulutetuista on kokenut nykyisessä työyhteisössään syrjintää tai epäasiallista kohtelua viimeisen vuoden aikana. Naisista syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun kokemuksia on ollut 21 prosentilla ja miehistä 10 prosentilla vastaajista. Naiset kokevat syrjintää useimmin perustuen sukupuoleen, miehet perustuen vanhempaan ikään. Tulokset käyvät ilmi Tekniikan akateemisten tuoreesta Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksesta.

woman-helmet-work-electrician-159453 (1)

– Syrjintä on edelleen valitettavan yleistä suomalaisilla työpaikoilla, myös tekniikan alalla. Aidosti yhdenvertaisen työelämän eteen on yhä töitä tehtävänä. Kriittisin rooli asioiden parantamisessa on työnantajilla, sanoo Tekniikan akateemisten toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Sen sijaan seksuaalivähemmistöön kuuluvat kokevat työpaikkojensa kulttuurin sallivammaksi kuin tekniikan korkeakoulutetut keskimäärin. Seksuaalivähemmistöön kuuluvista vastaajista 62 prosenttia arvioi, että työpaikalla on mahdollista ilmaista kuulumista seksuaalivähemmistöön, kun kaikista vastaajista näin arvioi puolet.

 – Tämä on ensimmäinen kerta, kun TEK selvittää suoraan seksuaalivähemmistöjen näkemyksiä. Vaikka vastaukset antavat tilanteesta melko positiivisen kuvan, tiedämme, että kaikki seksuaalivähemmistöihin kuuluvat eivät tällä hetkellä vielä edes halua tai uskalla vastata syrjintäaiheiseen kyselyyn, sanoo työelämäasiantuntija ja tasa-arvovastaava Sirkku Pohja TEKistä.

Yhdenvertaisuuden suurin haaste on usein sen näkymättömyys: sitä ei kouluteta, siitä ei puhuta tai siihen liittyviä ongelmia ei tunnisteta. Vaikka sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen ei raportoitu olleen syynä syrjinnälle tai epäasialliselle kohtelulle työyhteisössä, kyselyn avoimissa vastauksissa nostettiin esille epäasiallinen kommentointi ja vaikeneminen teemaan liittyen:

Epäasialliseen käytökseen ei aina puututa työpaikoilla

Raportista selviää, että kaikista vastaajista 12 prosenttia katsoi, että syrjintään tai epäasialliseen käytökseen puututaan aktiivisesti, ja 23 prosentin mielestä siihen puututaan jonkin verran. Puuttumattomuus, hiljainen hyväksyntä ja haasteiden kohdistuminen tiettyihin ryhmiin vaikeuttavat tilanteen korjaamista.

TEK toteutti Yhdenvertaisuus työelämässä -tutkimuksen jäsenille suunnatulla kyselyllä sekä haastatteluilla, jotka tehtiin touko-kesäkuussa 2020. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 621 henkilöä. Vastaajista viisi prosenttia kertoi kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. TEK ei ole aikaisemmin vastaavalla tavalla selvittänyt jäsenten kuulumista seksuaalivähemmistöihin ja tähän liittyviä kokemuksia.

Syrjintää on tutkittu aikaisemmin vuosina 2017 ja 2015, jolloin tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Yleisimmin syrjintää tai epäasiallista kohtelua on koettu sijoittumisessa tehtäviin ja uralla etenemisessä (52 prosenttia), tiedonsaannissa (48 prosenttia) ja epävirallisissa keskusteluissa (44 prosenttia).

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.