https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 30.9.2015

Suomen suurin kone- ja tuotantotekniikan tutkimusyhteistyö käynnistyy

VTT:n ja TTY:n yhteisen tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistyössä kokeillaan uusia teknologioita ja lähestymistapoja.

– Tehostuva yhteistyömme tarjoaa yrityksille laajan asiantuntemuksen aiempaa ketterämmin ja nopeammin. Systemaattisella lähestymisellä ja uusimmalla tutkimustiedolla luomme asiakkaillemme kilpailuetua, joka auttaa vahvistamaan yritysten toimintaa myös nykyisessä hankalassa taloustilanteessa, toteaa liiketoiminta-alueen johtaja Jouko Suokas VTT:ltä.

Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on keskeisiä haasteita teknologiateollisuuden pk-yritysten palauttamisessa kannattavaan liiketoimintaan. Kilpailukyky lähtee tuotteiden ja tuotannon ajanmukaisuudesta, digitaalisuuden lisäämisestä ja teollisen internetin laajasta hyödyntämisestä. Vaaditaan myös toimivia verkostoja, alliansseja ja uusien liiketoimintamallien hyödyntämistä.

– Tutkimusmaailma haluaa tuoda oman panoksensa yhteiskuntatalkoisiin. Uudella osaamisella ja teknologialla on mahdollista lisätä merkittävästi Suomen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja tuottavuutta, toteaa TTY:n tutkimuksesta vastaava vararehtori Ulla Ruotsalainen.

Älykkäät koneet ovat tuotanto- ja valmistustekniikoiden ohella merkittävä VTT:n ja TTY:n yhteistyöalue. Vahvuusalueita ovat erityisesti digitaalisuus, ainetta lisäävä valmistus, kuten 3D-tulostus ja kehittyneet materiaalitekniikat.

Älykkäät koneet ja koneenrakennus ovat myös merkittävä kansallinen teollinen klusteri, josta iso osa sijaitsee Pirkanmaalla. Klusteri hyödyntää monipuolisesti niin digitaalisuutta kuin perinteisiä suunnitteluvahvuuksia, ja sillä on pitkät perinteet tutkimuksen ja tuotekehityksen yhdistämisestä. Alalla on useita markkinajohtajia ja merkittävien brändien omistajia, joiden imussa pk-teollisuus on kehittynyt merkittäväksi alan kilpailukykyiseksi toimijaksi.

VTT:n ja TTY:n toimintamallissa hyödynnetään yhteisiä ja ketteriä virtuaalitiimejä. Tämä tukee nopeita kokeiluja ja suoraviivaista etenemistä ongelmaratkaisussa. Tavoitteena on myös verkottua Suomen yliopistojen ja tärkeimpien kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja tiivistää yhteistyötä Suomen muiden toimijoiden kanssa kaupallisten läpimurtojen aikaansaamiseksi nopeammin. Tätä kautta yrityksille avautuu mahdollisuuksia kokonaan uusille liiketoimintamalleille.

Yhteistyön taustalla ovat VTT:n oma For Industry -kärkiohjelma, jonka avainteknologioita ovat esimerkiksi teollinen internet, ainetta lisäävä valmistus, automaatio ja robotiikka sekä tuotteisiin ja järjestelmiin sulautettu äly sekä TTY:n älykkäiden koneiden ja järjestelmien strateginen kärkiohjelma, joka keskittyy poikkitieteellisesti tulevaisuuden älykkäiden konejärjestelmien tutkimukseen ja kehitykseen.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.