Alan Uutiset | 1.4.2019

Suomi pyrkii akkuliiketoiminnan kärkijoukkoihin

Business Finlandin tilaamassa tuoreessa selvityksessä tarkasteltiin suomalaisen akkutoimialan tilaa ja valmiuksia perustaa akkuekosysteemejä Suomeen. Tutkimusta varten haastateltiin yli sataa asiantuntijaa alan suomalaisista ja eurooppalaista yrityksistä sekä tutkimuslaitoksista. Selvitys antaa suuntaviivoja alan kehitystoimintaan.

alternative-auto-automobile-110844

Akkujen tarpeen on arvioitu yli kymmenkertaistuvan maailmassa ja pelkästään Euroopan akkumarkkinoiden on ennustettu kasvavan 250 miljardiin euroon lähivuosina. Akkujen tarvetta lisää erityisesti sähköisen liikenteen ja uusiutuvan energian käytön lisääntyminen.

- Suomen vahvuuksia alalla ovat kierrätysosaaminen, kestävän kehityksen näkökulmien huomiointi, aktiivinen innovaatiotoiminta sekä yritysten ja tutkimuslaitosten muodostamat kehitys- ja liiketoimintaekosysteemit. Vahvuuksiimme panostamalla voimme nostaa Suomen eurooppalaisen akkuliiketoiminnan kärkijoukkoon, Batteries from Finland toiminnan vetäjäSeppo Kaikkonen Business Finlandilta sanoo.

- Suomi on harvoja maita, jonka maaperästä löytyy kaikkia keskeisimpiä litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavia mineraaleja ja meiltä löytyy vahvaa osaamista koko arvoketjussa. Siksi meillä on kaikki edellytykset merkittävän akkuekosysteemin luomiseen, jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa Suomessa, alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä toteaa.

Vaikka systemaattinen ekosysteemin ylösajo on lähtemässä liikkeelle, työtä akkuosaamisen kasvattamiseksi on Suomessa tehty jo pitkään. Business Finlandin tuella akkuteollisuuden ja siihen liittyvien toimialojen hankkeita on toteutettu vuodesta 2014 lähtien jo lähes 200 kappaletta. 
 

Ekosysteemit ovat tehokkaita liiketoiminnan vauhdittajia

Yritys- ja asiantuntijahaastattelujen lisäksi tutkimuksessa laadittiin taustaselvitys käynnissä olevista akkuihin liittyvistä toimenpiteistä Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Yritysten ja asiantuntijoiden näkemysten pohjalta raportissa nostetaan esiin kuusi teema-aluetta, joissa Suomella on selkeitä vahvuuksia: akkuraaka-aineet ja -kemikaalit, litiumioniakkujen suuren mittaluokan kierrätys, akkujärjestelmiin liittyvät teknologiat, akkujen turvallisuus, jäljitettävyys arvoketjussa sekä akkusovellusten kehittäminen vaativaan käyttöön. Kaksi ensin mainittua ekosysteemiä ovat jo käynnissä.

- Neljää viimeksi mainittua lähdetään nyt viemään eteenpäin yhteistyössä alan yritysten kanssa. Haemme mukaan yhteiskehittämisestä kiinnostuneita toimijoita niin Suomesta kuin maailmaltakin, Kaikkonen kertoo.   

Aalto-yliopiston vetämä BATCircle-hanke on hyvä esimerkki jo käynnistetystä ekosysteemistä. Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja lisäarvon tuottamiseen akkumetallisektorille ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä.

Suomi nähdään Euroopassa houkuttelevana kehitysympäristönä

Selvitystä varten haastatelluista litiumakkujen arvoketjussa toimivista yrityksistä yli 80 prosenttia piti Suomea kiinnostavana kehitysympäristönä.  

Suomessa tehdyn pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksista kertoo myös se, ettäEuroopan komissio on kutsunut Suomen koordinoimaan akkualaan liittyvän kierrätyksen tutkimusta Euroopassa.

- Akkujen ympärillä tapahtuva systemaattinen ekosysteemikehitys on toistaiseksi ainutlaatuista ja se on herättänyt kiinnostusta erityisesti Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen alalla onkin meillä juuri nyt agendalla, Kaikkonen kertoo.

Akkualan toimijat kokoontuivat keskustelemaan alan kehityssuunnista 28.3. järjestetyssäTowards Future Ecosystems for Smart Green Batteries -seminaarissa Helsingissä.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.