Alan Uutiset | 13.5.2020

Swedbank Economic Outlook: Suomen talous sukeltaa, myöskään Ruotsin talous ei säästy

Koronapandemia vie useimmat maailman maat taantumaan. Suomen talous sukeltaa tänä vuonna 6 prosenttia ja Ruotsin 5 prosentin, mutta työttömyys nousee Ruotsissa korkeammalle, vaikka talouden sulkutoimenpiteet eivät ole yhtä laajoja kuin monissa muissa maissa. Näin todetaan Swedbank Economic Outlook-raportissa.

elco

Ennennäkemättömistä kriisipaketeista huolimatta globaali BKT laskee tänä vuonna lähes 4 prosenttia. Ennusteessa oletetaan, että useissa maissa nyt alkanut rajoitusten lieventäminen ei aiheuta merkittäviä takaiskuja. Toipuminen on kuitenkin hidasta ja useiden rajoitusten odotetaan pysyvän voimassa suurimman osan vuotta. Lisäksi kotitalouksien sekä yritysten odotetaan jatkavan varovaisuuttaan, ja joitakin tuotantoja on vaikea aloittaa nopeasti.

- Kriisi tulee olemaan syvempi ja pidempi kuin mitä odotimme maaliskuussa, sanoo Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman.

Ruotsi ei ole säästynyt löyhemmistä säännöistä huolimatta

Ruotsissa jotkut toimialat, kuten hotellit ja ravintolat, näyttävät menestyvän hiukan paremmin kuin muissa Pohjoismaissa, mikä heijastaa lievempiä rajoituksia.

- Mutta kaiken kaikkiaan emme näe, että Ruotsi tulee pärjäämään paremmin kuin muut Pohjoismaat. Ruotsin vienti on hyvin riippuvainen maailmankaupasta, ihan niin kuin Suomenkin. Lisäksi Ruotsin hallituksen kriisinhallintatoimenpiteet ovat olleet myöhässä ja usein vähemmän anteliaita kuin useissa naapurimaissa vahvasta julkisesta taloudesta huolimatta, Heidi Schauman sanoo.

Suomen talous sukeltaa 6 prosenttia, yhtä paljon kuin Norjan, ja enemmän kuin Ruotsin vuonna 2020. Suomen vienti vähenee lähes 10 prosenttia, kun maailmankauppa laskee nopeasti. Vakiintunut lomautusjärjestelmä kuitenkin suojaa Suomen työmarkkinoita laajoilta irtisanomisilta. Tämä perustuu oletukseen, että talouden avautuminen jatkuu.

Talouspolitiikka - kriisinhallinnasta elvytyspolitiikkaan

Suomen hallitus on vastannut kriisiin laajoilla tukitoimenpiteillä. Julkisen velan odotetaan kasvavan 59 prosentista 69 prosenttiin jo vuonna 2020, ja jatkavan kasvuaan sen jälkeen.

- Finanssipolitiikan jatkuva tuki on tärkeää. Toistaiseksi toimenpiteillä on ollut puolustava luonne työpaikkojen ja yritysten suojelemiseksi, mutta suunnittelua tarvitaan jo seuraavaan vaiheeseen - elvytykseen, Schauman sanoo.

Tähän mennessä EKP on tukenut taloutta muun muassa joukkovelkakirjaostoilla ja rahoitusoperaatioilla, jotka ovat laskeneet korkoja ja parantaneet markkinoiden likviditeettiä. Odotamme, että EKP, kuten Pohjoismaiden keskuspankit, toimii aktiivisesti markkinoilla vielä pitkään eteenpäin vastaavilla toimenpiteillä. Talletuskoron odotetaan kuitenkin pysyvän -0,5 prosentissa lisästimulaatioista huolimatta.

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.