https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 18.2.2021

Talven uusi ennätys sähkönkäytössä – Texasin tilanne ei toistu Suomessa, sähköä riittää ja sähköverkko kestää

Sähkön tähänastinen kulutushuippu tuli tammikuun puolivälin kylmän jakson aikana. Kuluneen vuorokauden kiristynyt pakkanen nosti sähkön kulutuksen vielä pykälää korkeammalle. Talven aiempi ennätys oli 15.1. yhdeksän ja kymmenen välillä aamulla, jolloin sähköä kului 14 230 megawatin teholla, kun torstai aamun vastaava lukema oli 14 267 megawattia. 

sahkonsiirto_helsinki_400

Kylmät säät ovat seurausta pohjoisten napa-alueiden lämpenemisestä, jonka seurauksena kylmää ilmaa on virrannut etelämmäksi. Yhdysvalloissa pakkaset ovat koetelleet eteläisiä osavaltioita, ja varsinkin Texasissa kodit ovat olleen kylminä ja pimeinä.   

– Texas on eristänyt energiajärjestelmänsä muista osavaltioista välttyäkseen liittovaltiotason sääntelyltä. Texasista menee hyvin vähän piuhoja muihin osavaltioihin, toteaa Energiateollisuuden markkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa. - Onneksi tilanne on täysin päinvastainen Suomessa. Sähköä voidaan viedä, ja sitä tuodaan nykyisin jatkuvasti. Tuonnin merkitys korostuu silloin, kun kulutushuippuja pitää tasata. Olkiluoto kolmosen valmistuminen vie tuonnin painopistettä talven kylmimpiin päiviin. 

Sähkön tuonnin volyymi aamun huipputuntina oli kolmen tuhannen megawatin luokkaa, ja sen osuus kulutuksesta (21,6 prosenttia) poikkeaa melko vähän viime vuoden keskiarvosta (18,5 prosenttia). Hyvä tuulivoimasää ja tehoreservin jo aiemmin päätetyt testaukset nostivat kotimaisen sähköntuotannon yli 11 000 megawattiin, ja kulutushuippua madalsi myös teollisuuden kysyntäjousto. 

Joustava tuotantojärjestelmä huolehtii osaltaan siitä, että tuotanto kykenee vastaamaan kysyntään. Kylmän sään sattuessa kaukolämmön tuotanto luonnollisesti nousee, ja sähköä ja lämpöä tuottavat yhteistuotantolaitokset (CHP) nostavat tuotantoaan, jolloin siis myös sähköä syntyy enemmän. 

– Yhteistuotannosta ja sitä tukevasta investointiympäristöstä kannattaa pitää huolta, toteaa Energiateollisuus ry:n sähkömarkkina-asiantuntija Petteri Haveri. - Vastuu energian riittävyydestä kuuluu tuottajien lisäksi myös eduskunnalle, joka säätää lait, jotka muodostavat kehikon missä yritykset päättävät investoinneista ja purkupäätöksistä, Haveri jatkaa. 

Itä-Helsingissä aamupäivällä ollut laaja sähkökatko vei sähköt 20.000 taloudelta, mutta häiriö ei liittynyt lämpötilaan, vaan Herttoniemen sähköasemalla ilmenneeseen tekniseen vikaan. Pitkät sähkökatkot ovat Helsingin seudulla erittäin harvinaisia. 

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.