https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 27.10.2021

Tehoreservilaki on uudistumassa

Sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistava tehoreservilaki on uudistumassa vuoden 2022 alusta. Muutokset koskevat sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen mukaisesti resurssien riittävyyden arviointia sekä kapasiteettimekanismien käyttöönottoa.

electricity

iStock

Valtioneuvosto antoi 21.10.2021 eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamisesta. Muutoksella tehoreservilaki saatetaan vastaamaan sisällöltään sähkön sisämarkkinoista annetun EU-asetuksen vaatimuksia resurssien riittävyyden arvioinnin sekä kapasiteettimekanismien käyttöönoton osalta. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

– Lakiin esitettyjä muutoksia ovat muun muassa tehoreservin tarpeen ja määrän arviointi vähintään kahden vuoden välein sekä tehoreservikapasiteetin hankinta vuosittain. Aikaisemmin tehoreserviä on hankittu 2–3 vuoden jaksoissa. Jatkossa tehoreserviin voisivat osallistua voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden lisäksi myös tekniset vaatimukset täyttävät energiavarastot sekä näiden yksiköiden yhdistelmät (aggregointi), kertoo TEM tiedotteessa.

– Lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Ahvenanmaalla olevat kohteet voisivat osallistua tehoreserviin, jos Energiavirasto katsoo osallistumisen olevan teknisesti mahdollista. Tehoreserviin tarjottavan kapasiteetin minimitarjouskoko lasketaan samalla 1 MW:iin.

Energiaviraston tekemä tehoreservin tarpeen ja määrän arviointi pohjautuu jatkossa EU:n sähkön sisämarkkina-asetuksen mukaiseen eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia täydentävään kansalliseen arvioon.

Lisäksi Energiaviraston on otettava tehoreservin määrää mitoittaessaan huomioon valtioneuvoston päätöksellä asetettava sähkön toimitusvarmuuden tavoitetaso.

Sähkön sisämarkkina-asetus asettaa päästörajat tehoreserviin hyväksyttäville kohteille sekä määrittää, missä vaiheessa tehoreservikapasiteettia voidaan ottaa ajoon.

Nykyinen tehoreservikapasiteetti (611 MW) on hankittu 30.6.2022 saakka. 

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021