Alan Uutiset | 15.11.2019

Teiden kunnossapitoon keskittyvä kansainvälinen kongressi järjestetään Tampereella 12.-13.2.2020

Talvitiepäivät  - Winter Road Congress, kokoaa joka toinen vuosi yhteen tieverkon ja sen kunnossapidon asiantuntijoita ja päättäjiä Suomesta ja ulkomailta. Kongressi koostuu näyttelystä, työnäytöksistä ja seminaareista.

talvitiepäivat

Nopeasti muuttuvat olosuhteet tienpäällä ja korjausvelan uuvuttamat teiden pinnat ja rungot asettavat haasteita tiellä liikkujille ja tien kunnossapidon ammattilaisille. Tieverkon kunnolta edellytetään paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tieverkolla kulkee raskaampia ajoneuvoja ja tekniikka kehittyy, tehden pala palalta mahdolliseksi ajoneuvot ilman aktiivista kuljettajaa. Toimintatapoja kehittämällä ja uusia laitteita tai ohjelmistoja hyödyntämällä pyritään lisäämään tiellä liikkujien ja tiellä työskentelevien turvallisuutta, parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä pienentämään kunnossapidon aiheuttamaa ympäristö- ja hiilidioksidikuormaa. 

Talvitiepäivillä, Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, järjestetään mittava ammattilaisnäyttely, joka esittelee teiden kunnossapidon koneita, tuotteita ja palveluita. Tule tutustumaan  paikanpäälle laite- ja tuoteuutuuksiin ja tiealan toimijoiden pitkäjänteiseen kehitystyöhön. 

Talvitiepäivien Kansainvälisen seminaarin tähtiluennolla kuullaan ’Tien digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä tienpidossa’.  Lisäksi seminaarissa tullaan kuulemaan muun muassa:

  • Tien hoidon automaation askeleista lumisilla leveyksillä
  • Asiakaspalautteen hyödyntämisestä väyläverkon kunnossapidon kehittämisessä
  • Hiilineutraalista ja energiatehokkaasta katujen puhdistuksesta
  • Kansallisesta tiestön tilannekuva-ja olosuhdetietopalvelusta
  • Talvipyöräilyväylien kunnossapidosta
  • Ylläpidon mukaan ottamisesta liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehittämiseen

Koko ohjelma löytyy osoitteesta  www.talvitiepaivat.fi

Talvitiepäivillä järjestetään ohjelmaa myös yksityisteiden vastuunkantajille ja infra-alan opiskelijoille.  

Yksityisteiden Talvipäivässä on esillä kokemuksia yksityistie­laista ja tiekuntien päätöksiä koskevasta muutoksenhausta. Päivillä saadaan tietoa myös siitä, mihin nykyaikainen traktori pystyy yksityisteiden ja sorateiden kunnossapidossa sekä jaetaan kiviainestietoutta. Yksityisteitä käsitellään myös pelastuslaitoksen näkökulmasta ja saadaan ajankohtaista tietoa yksityisteiden onnettomuuksista ja liikenneturvallisuudesta. 

Talvitiepäivien näyttelyyn ja työnäytöksiin on vapaa pääsy.  Maksullisiin seminaareihin ilmoittautuminen on käynnissä.

Uusimmat artikkelit

K-ryhmän uusi energiankierrätysjärjestelmä leikkaa ruokakauppojen lämmönkulutuksen jopa 95 prosenttia

K-ryhmä ja Granlund ovat kehittäneet K-ruokakaupoille energiankierrätysmallin, jolla lämmönkulutus pienenee parhaimmillaan 95 prosenttia ja joka muuttaa kiinteistön kerralla energian osalta lähes hiilineutraaliksi. Päästösäästöt vastaavat vajaan seitsemän tuhannen asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

10.12.2019 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto rakentaa kiertotalouden ekosysteemiä jäte-energia-alalle

Vaasan yliopiston energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta VEBIC ryhtyy rakentamaan kiertotalouden tiekarttaa ja ekosysteemiä jäte-energia-alalle yhdessä alan toimijoiden kanssa. Uusia ratkaisuja kaivataan esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen, aiemmin jätteeksi luokiteltujen sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen ja hukan minimointiin liittyen.

10.12.2019 | Alan Uutiset

Rakennuskonevuokraus kääntyy ensi vuonna taas kasvuun

Suomen talouden ja rakentamisen aiempaa hieman myönteisemmät odotukset näkyvät rakennuskoneiden vuokrakysynnässä sekä kuluvana että ensi vuonna. Maailmantalouden näkymissä ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia: kasvuvauhti hiipuu, mutta taantumaa ei ennakoida.  Vuonna 2021 sekä rakentamisen että rakennuskoneiden käytön ennakoidaan vähenevän selvästi, Forecon Oy:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi.

Tieto-ohjautuvia menetelmiä laakerien kunnonvalvontaan

Laakerit ovat yleisin koneissa käytettävä komponentti ja vioittunut laakeri yleisin syy koneiden rikkoutumiseen. Heikkokuntoinen laakeri voi rikkoutuessaan aiheuttaa äkkinäisen konerikon, jonka seuraus saattaa olla merkittävä taloudellinen tappio – tai pahimmillaan ihmishenki. Uusi väitöstutkimus hyödyntää tieto-ohjautuvia menetelmiä ja ohjelmistoarkkitehtuuria laakerien kunnonvalvonnassa.

Posti raivaa esteitä digitalisaation tieltä – Postin palveluihin kirjautuminen SisuID:llä

Posti osallistui digitaalisen identiteetin käyttöä edistävän hankkeen pilottiin. Uusi tunnistusmenetelmä tekisi Postin digitalisaatiotavoitteista helpommin saavutettavia.

Puhtaiden osien merkitys sähköautoteollisuudessa haastaa laitetoimittajat

FinnSonic Oy on saanut historiansa suurimman ultraäänipesulinjatilauksen. Noin kahden miljoonan euron arvoinen linja toimitetaan keväällä 2020 Saksaan sähköautoteollisuuden tarpeisiin.

8.11.2019 | Kumppaniartikkeli

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.