Alan Uutiset | 15.11.2019

Teiden kunnossapitoon keskittyvä kansainvälinen kongressi järjestetään Tampereella 12.-13.2.2020

Talvitiepäivät  - Winter Road Congress, kokoaa joka toinen vuosi yhteen tieverkon ja sen kunnossapidon asiantuntijoita ja päättäjiä Suomesta ja ulkomailta. Kongressi koostuu näyttelystä, työnäytöksistä ja seminaareista.

talvitiepäivat

Nopeasti muuttuvat olosuhteet tienpäällä ja korjausvelan uuvuttamat teiden pinnat ja rungot asettavat haasteita tiellä liikkujille ja tien kunnossapidon ammattilaisille. Tieverkon kunnolta edellytetään paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tieverkolla kulkee raskaampia ajoneuvoja ja tekniikka kehittyy, tehden pala palalta mahdolliseksi ajoneuvot ilman aktiivista kuljettajaa. Toimintatapoja kehittämällä ja uusia laitteita tai ohjelmistoja hyödyntämällä pyritään lisäämään tiellä liikkujien ja tiellä työskentelevien turvallisuutta, parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä pienentämään kunnossapidon aiheuttamaa ympäristö- ja hiilidioksidikuormaa. 

Talvitiepäivillä, Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, järjestetään mittava ammattilaisnäyttely, joka esittelee teiden kunnossapidon koneita, tuotteita ja palveluita. Tule tutustumaan  paikanpäälle laite- ja tuoteuutuuksiin ja tiealan toimijoiden pitkäjänteiseen kehitystyöhön. 

Talvitiepäivien Kansainvälisen seminaarin tähtiluennolla kuullaan ’Tien digitaalisen kaksosen hyödyntämisestä tienpidossa’.  Lisäksi seminaarissa tullaan kuulemaan muun muassa:

  • Tien hoidon automaation askeleista lumisilla leveyksillä
  • Asiakaspalautteen hyödyntämisestä väyläverkon kunnossapidon kehittämisessä
  • Hiilineutraalista ja energiatehokkaasta katujen puhdistuksesta
  • Kansallisesta tiestön tilannekuva-ja olosuhdetietopalvelusta
  • Talvipyöräilyväylien kunnossapidosta
  • Ylläpidon mukaan ottamisesta liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehittämiseen

Koko ohjelma löytyy osoitteesta  www.talvitiepaivat.fi

Talvitiepäivillä järjestetään ohjelmaa myös yksityisteiden vastuunkantajille ja infra-alan opiskelijoille.  

Yksityisteiden Talvipäivässä on esillä kokemuksia yksityistie­laista ja tiekuntien päätöksiä koskevasta muutoksenhausta. Päivillä saadaan tietoa myös siitä, mihin nykyaikainen traktori pystyy yksityisteiden ja sorateiden kunnossapidossa sekä jaetaan kiviainestietoutta. Yksityisteitä käsitellään myös pelastuslaitoksen näkökulmasta ja saadaan ajankohtaista tietoa yksityisteiden onnettomuuksista ja liikenneturvallisuudesta. 

Talvitiepäivien näyttelyyn ja työnäytöksiin on vapaa pääsy.  Maksullisiin seminaareihin ilmoittautuminen on käynnissä.

Uusimmat artikkelit

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

4.7.2020 | Alan Uutiset

EU satsaa kymmeniä miljardeja vetyyn

Euroopan komissio haluaa kymmenien miljardien investointeja vetyyn. Panostus liittyy EU:n elvytyspakettiin, jolla pyritään elvyttämään taloutta koronakriisin iskuista. Vedyn rooli kasvaa erityisesti teollisuudessa sekä raskaan liikenteen ja merenkulun energialähteenä, kertoo Energiateollisuus ry lehdistötiedotteessa. 

Finn Spring hyödyntää lämmön kausivarastointijärjestelmää tilojensa lämmitykseen

Kokkolalainen teknologiayritys Heliostorage toimitti lämmön kausivarastointijärjestelmän juomavalmistaja Finn Springin Toholammin-tehtaalle. Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa 2019 ja sen avulla kesän aikana keräämällä lämmöllä saatiin lämmitettyä toimistotilat koko kuluneen talven ajan. 

Sähköt saatu kaikille - verkon vaurioita tarkastetaan helikopterilennoilla

Uuno-myrskyn tekemien tuhojen korjaustyöt Kajaven sähköverkkoon on saatu päätökseen. Korjaustöihin osallistui 30:n henkilön ryhmä seitsemän metsäkoneen voimin. Pahimmat vauriot sähköverkkoihin tulivat Kajaanissa ja Sotkamossa välillä Korvanniemi-Kuluntalahti.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.