Alan Uutiset | 16.1.2019

Teollisuuden investointien odotetaan kasvavan maltillisesti

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit laskivat viime vuonna selvästi, kun isoja investointihankkeita valmistui. Tänä vuonna investointien odotetaan kasvavan jonkin verran, mutta niiden taso jäänee korkeintaan kohtalaiseksi.

etla

Viime vuonna investointien arvo laski noin 12 prosentilla noin 3,7 miljardiin euroon, josta sen odotetaan nousevan alkaneena vuonna vajaalla kuudella prosentilla noin 3,9 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on laskenut useiden vuosien ajan. EK:n tiedustelun mukaan viime vuonna suunta kuitenkin kääntyi, ja kuluvana vuonna tämä positiivinen kehitys voimistuisi yhä. T&k-menot kasvaisivat noin kolmella prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon. T&k-investointien taso on yhä kuitenkin matala. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa vajaan viiden prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2017–2019. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan nousevan noin 2,9 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on vajaat 11 prosenttia. Mikäli mukaan lasketaan myös t&k-investoinnit, on investointiaste noin 17 prosenttia. Tämä on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvin matala taso.

Suurin osa kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja. Vanhaa kapasiteettia korvaavien investointien osuus on 42 prosenttia kaikista investoinneista. Vajaa kolmasosa investoinneista on kapasiteettia kasvattavia laajennusinvestointeja.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2018 tehtyyn tiedusteluun vastasi 267 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 127 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n Investointitiedustelu, tammikuu 2019

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.