Alan Uutiset | 16.1.2019

Teollisuuden investointien odotetaan kasvavan maltillisesti

EK:n investointitiedustelun mukaan teollisuuden Suomeen tekemät kiinteät investoinnit laskivat viime vuonna selvästi, kun isoja investointihankkeita valmistui. Tänä vuonna investointien odotetaan kasvavan jonkin verran, mutta niiden taso jäänee korkeintaan kohtalaiseksi.

etla

Viime vuonna investointien arvo laski noin 12 prosentilla noin 3,7 miljardiin euroon, josta sen odotetaan nousevan alkaneena vuonna vajaalla kuudella prosentilla noin 3,9 miljardiin.

Teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on laskenut useiden vuosien ajan. EK:n tiedustelun mukaan viime vuonna suunta kuitenkin kääntyi, ja kuluvana vuonna tämä positiivinen kehitys voimistuisi yhä. T&k-menot kasvaisivat noin kolmella prosentilla vajaaseen 2,5 miljardiin euroon. T&k-investointien taso on yhä kuitenkin matala. Kokonaisinvestoinnit, joihin on luettu mukaan myös t&k-menot, olisivat tänä vuonna noin 6,4 miljardia euroa, mikä tarkoittaa vajaan viiden prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Energiasektorin investoinnit jatkuvat korkeina vuosina 2017–2019. Kuluvana vuonna niiden arvon odotetaan nousevan noin 2,9 miljardiin euroon.

Suomen teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on vajaat 11 prosenttia. Mikäli mukaan lasketaan myös t&k-investoinnit, on investointiaste noin 17 prosenttia. Tämä on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvin matala taso.

Suurin osa kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on korvausinvestointeja. Vanhaa kapasiteettia korvaavien investointien osuus on 42 prosenttia kaikista investoinneista. Vajaa kolmasosa investoinneista on kapasiteettia kasvattavia laajennusinvestointeja.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppusyksyllä 2018 tehtyyn tiedusteluun vastasi 267 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 127 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

EK:n Investointitiedustelu, tammikuu 2019

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.