Alan Uutiset | 7.12.2017

Teollisuuden kriittiset raaka-aineet huolenaiheena Tukholmassa

Ruotsin teollisuusministeriö järjesti 23.11. Tukholmassa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli teollisten innovaatioiden tarvitsemat kriittiset raaka-aineet. Huolenaiheeksi nousi muun muassa EU:n energiamurroksen synnyttämä raaka-ainekysyntä, joka ei täyty ellei nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

kaivostmt

Tilaisuudessa puhunut, litium-akkuja tuottavan Northvoltin toimitusjohtajan Paolo Cerrutin mukaan Kiina on viimeisen 10 vuoden aikana hankkinut haltuunsa arviolta 70 prosenttia maapallon kobolttiesiintymistä.

- Eurooppa ei voi enää seurata tapahtumien kulkua sivustakatsojana. Se tarvitsee proaktiivista ulkopolitiikkaa, joka ottaa luonnonvarakysymykset nykyistä paremmin huomioon, Cerruti korosti.

Cerrutin mukaan EU ei selviä energiamurroksen synnyttämästä raaka-ainekysynnästä ellei sen nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

Metallien kierrätykseen erikoistuneen Umicoren johtaja Jan Tytgat jatkoi toteamalla että teollistuneilla mailla on jo nyt mahdollisuus ottaa talteen jopa puolet kannettavissa tietokoneissa ja älypuhelimissa käytetystä koboltista.

Ruotsin talouspolitiikkaa seuraavan viraston edustaja Tobias Persson kertoi ruotsalaisen teräsyhtiön SSAB:n pyrkimyksistä muuttaa teräksen tuotanto ilmastoneutraaliksi korvaamalla teräksen karaistamisessa käytetty hiili vedyllä.

Persson ilmaisi samalla huolensa harvinaisten maametallien riittävyydestä. Energiamurroksen myötä strategisten metallien kysynnän odotetaan lisääntyvän kymmenen prosenttia vuodessa, mikä aiheuttaa huolta niiden saatavuudesta.

Raaka-aineiden kierrätykseen erikoistuneen Stena Metallin tutkimusjohtajan Christer Forsgrenin mielestä EU:n lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten että kulutushyödykkeiden tuottajat olisivat velvollisia huolehtimaan käytöstä poistettujen tuotteiden raaka-aineiden talteenotosta ja kierrätyksestä. Lisäksi raaka-aineiden kierrätettävyys tulisi saada osaksi julkisia hankintoja koskevia vaatimuksia.

Lähde: Kestävän kaivostoiminnan verkoston uutiskirje 3/2017

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.