Alan Uutiset | 7.12.2017

Teollisuuden kriittiset raaka-aineet huolenaiheena Tukholmassa

Ruotsin teollisuusministeriö järjesti 23.11. Tukholmassa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli teollisten innovaatioiden tarvitsemat kriittiset raaka-aineet. Huolenaiheeksi nousi muun muassa EU:n energiamurroksen synnyttämä raaka-ainekysyntä, joka ei täyty ellei nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

kaivostmt

Tilaisuudessa puhunut, litium-akkuja tuottavan Northvoltin toimitusjohtajan Paolo Cerrutin mukaan Kiina on viimeisen 10 vuoden aikana hankkinut haltuunsa arviolta 70 prosenttia maapallon kobolttiesiintymistä.

- Eurooppa ei voi enää seurata tapahtumien kulkua sivustakatsojana. Se tarvitsee proaktiivista ulkopolitiikkaa, joka ottaa luonnonvarakysymykset nykyistä paremmin huomioon, Cerruti korosti.

Cerrutin mukaan EU ei selviä energiamurroksen synnyttämästä raaka-ainekysynnästä ellei sen nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

Metallien kierrätykseen erikoistuneen Umicoren johtaja Jan Tytgat jatkoi toteamalla että teollistuneilla mailla on jo nyt mahdollisuus ottaa talteen jopa puolet kannettavissa tietokoneissa ja älypuhelimissa käytetystä koboltista.

Ruotsin talouspolitiikkaa seuraavan viraston edustaja Tobias Persson kertoi ruotsalaisen teräsyhtiön SSAB:n pyrkimyksistä muuttaa teräksen tuotanto ilmastoneutraaliksi korvaamalla teräksen karaistamisessa käytetty hiili vedyllä.

Persson ilmaisi samalla huolensa harvinaisten maametallien riittävyydestä. Energiamurroksen myötä strategisten metallien kysynnän odotetaan lisääntyvän kymmenen prosenttia vuodessa, mikä aiheuttaa huolta niiden saatavuudesta.

Raaka-aineiden kierrätykseen erikoistuneen Stena Metallin tutkimusjohtajan Christer Forsgrenin mielestä EU:n lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten että kulutushyödykkeiden tuottajat olisivat velvollisia huolehtimaan käytöstä poistettujen tuotteiden raaka-aineiden talteenotosta ja kierrätyksestä. Lisäksi raaka-aineiden kierrätettävyys tulisi saada osaksi julkisia hankintoja koskevia vaatimuksia.

Lähde: Kestävän kaivostoiminnan verkoston uutiskirje 3/2017

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.