Alan Uutiset | 7.12.2017

Teollisuuden kriittiset raaka-aineet huolenaiheena Tukholmassa

Ruotsin teollisuusministeriö järjesti 23.11. Tukholmassa keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli teollisten innovaatioiden tarvitsemat kriittiset raaka-aineet. Huolenaiheeksi nousi muun muassa EU:n energiamurroksen synnyttämä raaka-ainekysyntä, joka ei täyty ellei nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

kaivostmt

Tilaisuudessa puhunut, litium-akkuja tuottavan Northvoltin toimitusjohtajan Paolo Cerrutin mukaan Kiina on viimeisen 10 vuoden aikana hankkinut haltuunsa arviolta 70 prosenttia maapallon kobolttiesiintymistä.

- Eurooppa ei voi enää seurata tapahtumien kulkua sivustakatsojana. Se tarvitsee proaktiivista ulkopolitiikkaa, joka ottaa luonnonvarakysymykset nykyistä paremmin huomioon, Cerruti korosti.

Cerrutin mukaan EU ei selviä energiamurroksen synnyttämästä raaka-ainekysynnästä ellei sen nykyisiä kierrätysvaatimuksia päivitetä vastaamaan tulevia tarpeita.

Metallien kierrätykseen erikoistuneen Umicoren johtaja Jan Tytgat jatkoi toteamalla että teollistuneilla mailla on jo nyt mahdollisuus ottaa talteen jopa puolet kannettavissa tietokoneissa ja älypuhelimissa käytetystä koboltista.

Ruotsin talouspolitiikkaa seuraavan viraston edustaja Tobias Persson kertoi ruotsalaisen teräsyhtiön SSAB:n pyrkimyksistä muuttaa teräksen tuotanto ilmastoneutraaliksi korvaamalla teräksen karaistamisessa käytetty hiili vedyllä.

Persson ilmaisi samalla huolensa harvinaisten maametallien riittävyydestä. Energiamurroksen myötä strategisten metallien kysynnän odotetaan lisääntyvän kymmenen prosenttia vuodessa, mikä aiheuttaa huolta niiden saatavuudesta.

Raaka-aineiden kierrätykseen erikoistuneen Stena Metallin tutkimusjohtajan Christer Forsgrenin mielestä EU:n lainsäädäntöä tulisi muuttaa siten että kulutushyödykkeiden tuottajat olisivat velvollisia huolehtimaan käytöstä poistettujen tuotteiden raaka-aineiden talteenotosta ja kierrätyksestä. Lisäksi raaka-aineiden kierrätettävyys tulisi saada osaksi julkisia hankintoja koskevia vaatimuksia.

Lähde: Kestävän kaivostoiminnan verkoston uutiskirje 3/2017

Uusimmat artikkelit

Fortum tutkii Krasnyi Borin teollisuusjätenäytteet

Fortumin jäte- ja kierrätysliiketoiminnan asiantuntijat ovat yhdessä Venäjän ympäristövalvontaviranomaisen kanssa ottaneet tällä viikolla näytteitä kahdesta avoimesta vesialtaasta Krasnyi Borin vaarallisen jätteen kaatopaikalla Pietarissa. Näytteenoton tavoitteena on selvittää, mitä aineita altaissa on.

Vaisala tuo markkinoille uusia älykkäitä mittapäitä

Vaisala on tuonut markkinoille uuden sarjan vaihdettavia mittapäitä kosteuden mittaamiseen haastavissa olosuhteissa. Uusia mittapäitä voi käyttää niin itsenäisinä digitaalisina lähettiminä kuin yhdistettynä Vaisalan Indigo-näyttölaitteeseen.

19.2.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuuden akut antavat Suomelle virtaa ja bisnesmahdollisuuksia

Mobiili yhteiskunta liikkuu akkujen varassa. Akut antavat käyttövoiman sähköautoille, tasaavat uusiutuvan energian tuotannon ja käytön jaksottaisuuden eroja sekä tuovat työhön ja vapaa-aikaan langatonta käyttömukavuutta. 

Gasumille tukea biokaasun tuotannon lisäämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Gasumille Biotalous ja puhtaat ratkaisut -kärkihanketukea 7,83 miljoonaa euroa biokaasun tuotannon lisäämiseen. Gasum rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä, johon kuuluu myös biokaasutuotannon lisääminen.

Teollisuuden kunnossapidon osaaja Elcoline kasvaa ja työllistää Kajaanin seudulla

Heinäkuussa 2016 Elcoline Plant Service Oy ja GE Power Service (entinen Alstom Finland Oy) tekivät liiketoimintakaupan, jossa GE Powerin mekaanisen kunnossapitoyksikön työntekijät siirtyivät Elcolinen palvelukseen. Elcolinen tavoitteena oli kaupan myötä kasvattaa omaa osaamistaan ja tätä kautta kehittää liiketoimintaansa, sekä laajentaa palvelutarjontaansa asiakaslähtöisemmäksi.

7.2.2018 | Alan Uutiset

Fortum ostaa kolme yksityistä lämmöntuottajaa Latviassa

Fortum on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan yhtiö ostaa kolmen latvialaisen lämmöntuotantoyhtiön SIA BK Enerģijan, SIA Energy & Communicationin ja SIA Sprinon kaikki osakkeet. Kauppa on ehdollinen Latvian kilpailuviranomaisen hyväksynnälle.