https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 8.4.2021

Terveysteknologian vienti kasvaa – Vaikuttavuus on vientilukuja suurempaa

Terveysteknologia on yksi merkittävimmistä korkean teknologian vientialoista. Ala on kasvanut vuosittain jo reilun 20 vuoden ajan ja tuonut ulkomaankauppaan 14 miljardin euron ylijäämän. Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan alan vaikuttavuus on kuitenkin vientilukuja huomattavasti suurempi. 

HealthTech_vienti

Terveysteknologian vienti jatkoi kasvuaan koronasta huolimatta - Koronatestit siivittivät laboratoriodiagnostiikan viennin 27 prosentin kasvuun.

Saara Hassisen mukaan toimialan rikkaus on monipuolisuus. Esimerkiksi kansainväliset yritykset sijoittavat Suomessa toimivien tytäryhtiöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan suuria summia.

- Suomi tarvitsee kansainvälisiä yrityksiä. Nämä ovat myös merkittäviä viejiä, jolloin Suomeen saadaan uusien ratkaisujen lisäksi työpaikkoja ja investointeja, Hassinen kertoo lehdistötiedotteessa.

Toinen suuri kokonaisuus on kasvava digitaalisten palvelujen ja ohjelmistojen vienti, jota Tulli ei tilastoi toimialakohtaisesti. Esimerkiksi terveydenhuollon laboratorioiden tietojärjestelmien markkinajohtaja Mylab laajenee yritysoston avulla Pohjoismaihin. Korkeatasoisia bioinformatiikkatyökaluja geenitestien validointiin, laadunvarmistukseen sekä kliiniseen tulkintaan tarjoava Euformatics laajentaa uuden sopimuksen myötä markkinoitaan Latinalaiseen Amerikkaan. BC Platformsilla on jo toimipisteitä Sveitsissä, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Singaporessa. Yrityksen data-alusta mahdollistaa joustavan tietojen integroinnin, turvallisen analyysin sekä molekyylien ja kliinisten tietojen tulkinnan.

Datan hyödyntäminen ja digitaaliset ratkaisut nousevat suureen arvoon lähivuosina, jos kaikki avautuvat mahdollisuudet hyödynnetään.

- Tämä on suuri mahdollisuus yrityksille ja saattaa houkutella myös uusia kansainvälisiä yrityksiä Suomeen, Hassinen uskoo. Samalla muidenkin terveysteknologiatuotteiden vienti voi entisestään lisääntyä.

Hassinen kuitenkin harmittelee, että toisio- ja biopankkilakien uudistuksissa ja toimeenpanossa on tekijöitä, jotka uhkaavat hajottaa Suomen mahdollisuudet.

- Eurooppa avautuu parhaillaan ja valmistelussa on muun muassa yhteiset datan jakamisen mallit. Suomi sen sijaan sulkee huoltovarmuuden nimissä datan rajojensa sisään.

Koko alan toiveet kohdistuvat myös tietolupaviranomainen Findataan, jolta toivotaan muun muassa asiantuntemusta terveysteknologian kehittämisestä ja sääntelystä, nopeampia käsittelyaikoja ja yhteiseurooppalaista tulkintaa siitä, mikä on tieteellisen tutkimuksen sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminan ero.

Terveysteknologian kokonaisvienti kasvoi 0,5 prosenttia 2,43 miljardiin euroon vuonna 2020. Laboratoriodiagnostiikan (In vitro -diagnostiikan) vienti nousi odotetusti. Kasvua oli 27,3 prosenttia, ja vienti nousi yhteensä 830 miljoonaan euroon. Haastava koronavuosi näkyy erityisesti lääkinnällisten laitteiden viennin 10,3 prosentin laskuna 1,52 miljardiin euroon. Osalla yrityksistä korona lisäsi vientiä, osalla hyvin sujunut loppuvuosi ei riittänyt nostamaan vientiä edellisvuoden tasolle.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.