Alan Uutiset | 14.3.2019

Tukes siirtyy sähköiseen asiointiin

Asennus-, huolto- ja korjaustoimintaa harjoittavat yritykset voivat nyt asioida Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa sähköisesti. Asiointipalvelussa voi tehdä sähkötöihin, kylmäalaan ja pelastustoimen laitteisiin liittyviä toiminta- ja muutosilmoituksia ja hakea henkilöpätevyyksiä sekä seurata käsittelyn kulkua. Aiemmin asiointi on hoidettu mm. lomakkeilla, jotka on allekirjoitettu ja lähetetty postitse Tukesiin.

CMMS

Voit tehdä sähköisessä asioinnissa seuraavien alojen toimintailmoituksia tai muutosilmoituksia:

 • sähkötyöt
 • kylmälaiteliikkeet
 • pelastustoimen laiteliikkeet.

Asiointipalvelussa voi myös hakea kylmäalan ja pelastustoimen laiteliikkeiden henkilöpätevyyksiä.

Lisäksi kasvinsuojelututkintojen järjestäjät ilmoittavat tutkinnon suorittaneiden tiedot Tukesiin asiointipalvelun kautta.

Tukesin sähköiset palvelut sijaitsevat osoitteessa  https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut .

Sujuvaa asiointia 

- Palvelujen sähköistämisen tavoite on asioinnin sujuvoittaminen: voit laittaa asioita vireille ja seurata niiden edistymistä helposti. Lisäksi voit palvelun kautta vastata mahdollisiin lisätietopyyntöihin. Kun asia on käsitelty Tukesissa, saat päätöksestä ilmoituksen sähköpostiisi, kertoo TUKES lehdistötiedotteessa.

Jotta voit asioida palvelussa, käytössäsi pitää olla toimiva sähköpostiosoite. Asiointipalvelun käyttö edellyttää niin sanottua vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Asiointipalvelussa olevat ilmoitukset

Yrityksen tai yhteisön nimissä tai yksityishenkilönä voi tehdäseuraavat Tukesin ilmoitukset tai hakemukset:

 • toimintailmoitus sähkötöistä (y-tunnus)
 • yksityishenkilön ilmoitus sähköurakoinnista
 • ilmoitus kertaluonteisesta sähkötyöstä
 • sähkötyötoimintaa koskeva muutos
 • kylmäalan pätevyyshakemus F-kaasuja käsitteleville
 • kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus
 • kylmälaiteliikkeen toimintaa koskeva muutos
 • pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden vastuuhenkilön pätevyyshakemus
 • pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeen toimintailmoitus
 • pelastustoimen laiteliikettä koskeva muutos
 • ilmoitus kasvinsuojelututkinnon suorittaneista.

Asiakasnumerot poistuvat

Aiemmin käytössä olleet toiminnanharjoittajien, eli yritysten tai yksityishenkilöiden, erilliset Tukesin asiakasnumerot jäävät asiointipalvelussa pois käytöstä. Tukes rekisteröi jatkossa asiakkaat y-tunnuksen mukaisesti.

Yritysten toimintaoikeudet ja kylmäalan ja pelastustoimen laiteliikkeiden vastuuhenkilöiden pätevyydet voi jatkossakin tarkistaa Tukesin verkkosivuilta osoitteesta  rekisterit.tukes.fi .

- Kaikki vastuuhenkilöiden tiedot eivät ole julkisessa rekisterissä vielä ajan tasalla järjestelmän käyttöönottoruuhkan vuoksi.

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.