Alan Uutiset | 18.6.2018

Tuulivoimabuumi jatkuu Suomessa

Tuulivoima on Suomessa erittäin kilpailukykyistä ilman tukia. Tuulivoimaa tullaan rakentamaan Suomeen tulevina vuosina runsaasti markkinaehtoisesti, mikä tulee muuttamaan koko Suomen sähköjärjestelmää.

susatainable

Wärtsilä Energy Solutions on mallintanut Suomen sähköjärjestelmää ja laskenut tulevaisuuden sähköjärjestelmän kapasiteettia, sähköntuotantoa ja systeemikustannuksia. Tulosten perusteella Wärtsilä arvioi, että:

Tuulivoima on kilpailukykyistä ilman tukia Suomessa jo nyt – hintataso uudelle tuulivoimalle on noin 30 EUR/MWh

Tuulivoimaa tullaan lisäämään Suomeen markkinaehtoisesti merkittäviä määriä – vuoteen 2030 mennessä jopa seitsemänkertainen määrä verrattuna nykytilanteeseen

Tuulivoiman lisääntyminen tulee alentamaan sähköntuotannon kokonaiskustannuksia sekä päästöjä Suomessa – laskennallisesti 30%:n kustannussäästö systeemitasolla verrattuna uuden ydinvoiman rakentamiseen

Tuulivoima yhdessä joustavan tuotantokapasiteetin ja lämpöpumppujen kanssa mahdollistaa kaukolämmön tuotannon uudistamisen, mikä vähentää CO2-päästöjä merkittävästi.

-        Wärtsilä on globaalisti todistanut edullisen uusiutuvan energian ajamaa energiamurrosta. On hienoa huomata, että uusiutuvan energian, erityisesti tuulivoiman alentuneet kustannukset mahdollistavat markkinaehtoisen tuulivoiman lisäämisen. Tämä kehitys tulee alentamaan Suomen sähköntuotannon kustannuksia ja päästöjä ja on ehdottomasti oikea suunta kohti uusiutuvan energian sähköjärjestelmiä, Wärtsilä Energy Solutionsin myyntijohtaja Matti Rautkivi kommentoi.

Uusimmat artikkelit

Metsä Tissuen Mäntän tehdas siirtyy LNG:n käyttöön pehmopaperituotannossa

LNG-yhtiö Skangas Oy ja Metsä Tissue Oyj ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Mäntän pehmopaperitehtaalle tuotannon prosesseihin. Mäntän tehdas käyttää jatkossa nesteytettyä maakaasua paperin kuivausprosessissa korvaamaan nestekaasun käytön. Polttoaineen vaihtaminen nestekaasusta LNG:lle parantaa kilpailukykyä ja vähentää yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

Älytela vähentää seisokkeja

Paperikoneiden seisokit tuovat kustannuksia, kun tehdas tai tuotantolaitos pysähtyy. Turhia seisokkeja voidaan kuitenkin myös välttää. Uusin kotimainen innovaatio, etäluettava ja älykäs levitystela, tuo merkittäviä säästöjä. Se mahdollistaa täysin ennakoivan huollon, mittaamalla ja hallitsemalla esimerkiksi kosteutta sekä seuraamalla lämpötilaa ja rasvan laatua ja kuntoa.

24.9.2018 | Alan Uutiset

Metso ja Rotator edustajasopimukseen murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa

Metso avaa uuden myyntikanavan pienten Lokotrack- murskaus- ja seulontalaitosten myynnille Suomessa. Tehdyn edustajasopimuksen mukaan Rotator Oy myy ja huoltaa jatkossa Metson oman myyntiyhtiön rinnalla pienimpiä, erityisesti urakointikäyttöön suunniteltuja tela-alustaisia murskaus- ja seulontalaitoksia.

19.9.2018 | Tutkimus ja koulutus

Tulevaisuudessa kauppa ennustaa kuluttajan ostokäyttäytymisen paremmin kuin kuluttaja itse

Pohjoismainen vähittäiskauppa elää yhtä historiansa haasteellisinta aikaa. Tämä tulee esiin EY:n pohjoismaisen vähittäiskaupan tulevaisuutta arvioivan  Future of Nordic Retail  -raporttisarjan uusimmassa versiossa. Raportti perustuu kaupan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä työpajoihin, ja siinä korostuu erityisesti pohjoismaisten kauppiaiden lisääntynyt paine seurata Yhdysvalloissa ja Kiinassa tapahtuvaa kehitystä.

Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.