https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 14.10.2015

Työntekijöiden altistumista nanohiukkasille erilaisilla työpaikoilla selvitetään Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa.

Vaikka monissa prosesseissa tiedetään vapautuvan hengitysilmaan nanokokoluokan hiukkasia, työntekijöiden altistumista nanohiukkasille on tutkittu vielä vähän. Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen tutkijat selvittävät Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa työntekijöiden altistumistasoja nanohiukkasille konepaja-, puusepän-, ja leipomoteollisuudessa sekä kampaamoalalla hengitysvyöhykkeeltä tehtävien mittausten avulla.

nano

– Altistumisen arvioinnin tulee perustua mahdollisimman tarkkaan tietoon hiukkasten pitoisuudesta ja kokojakaumasta, kertoo tutkija Mirella Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.

Nanohiukkasten lukumääräpitoisuus ja kokojakauma muuttuvat nopeasti siirryttäessä kauemmaksi päästölähteestä ja siksi työntekijöiden altistumista on tarpeen arvioida henkilökohtaisilla näytekeräimillä. Myös eri lähteistä peräisin olevien nanohiukkasten ominaisuudet, kuten muoto ja koostumus, selvitetään. 

Monet uusista kaupallisista mittalaitteista perustuvat hiukkasten varaamiseen diffuusiovaraajalla ja määrittävät esimerkiksi hiukkasten lukumäärän tai pinta-alan niiden kantaman varauksen perusteella. Tämä on mahdollista kuitenkin vain rajoitetulla hiukkaskokoalueella ja jos läsnä on paljon varsinkin suurempia hiukkasia, mittalaitteen antama tulos voi olla virheellinen.

– Näiden mittalaitteiden kanssa tulisi käyttää esierotinta, joka leikkaa näytteestä pois 400–500 nanometriä suuremmat hiukkaset, sanoo Miettinen.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan, valmistetaan ja testataan esierotin, jota käytetään keväällä 2016 toteutettavissa työpaikkamittauksissa. Mittauksia tehdään sekä ilman esierotinta että sen kanssa, jolloin nanohiukkasten osuus altistuksesta voidaan luotettavasti määrittää.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida altistumistasojen ja nanohiukkasten koostumuksen vaikutusta työntekijöiden terveysriskiin, sekä työntekijöiden suojautumistason riittävyyttä ja nanohiukkasaltistuksen hallintaa työpaikoilla. Tutkimuksen lopussa laaditaan toimenpidesuositukset nanohiukkasaltistuksen vähentämiseksi työpaikoilla jaettavaksi esimerkiksi työterveyshuollon kautta. Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 2017.

https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=115172

Uusimmat artikkelit

18.6.2024 | Alan Uutiset

Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa 100 % vedyllä toimivan suuren mittakaavan moottorivoimalan konseptin

Konsepti perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.