https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 14.10.2015

Työntekijöiden altistumista nanohiukkasille erilaisilla työpaikoilla selvitetään Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimuksessa.

Vaikka monissa prosesseissa tiedetään vapautuvan hengitysilmaan nanokokoluokan hiukkasia, työntekijöiden altistumista nanohiukkasille on tutkittu vielä vähän. Itä-Suomen yliopiston ja Työterveyslaitoksen Nanoturvallisuuskeskuksen tutkijat selvittävät Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa työntekijöiden altistumistasoja nanohiukkasille konepaja-, puusepän-, ja leipomoteollisuudessa sekä kampaamoalalla hengitysvyöhykkeeltä tehtävien mittausten avulla.

nano

– Altistumisen arvioinnin tulee perustua mahdollisimman tarkkaan tietoon hiukkasten pitoisuudesta ja kokojakaumasta, kertoo tutkija Mirella Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.

Nanohiukkasten lukumääräpitoisuus ja kokojakauma muuttuvat nopeasti siirryttäessä kauemmaksi päästölähteestä ja siksi työntekijöiden altistumista on tarpeen arvioida henkilökohtaisilla näytekeräimillä. Myös eri lähteistä peräisin olevien nanohiukkasten ominaisuudet, kuten muoto ja koostumus, selvitetään. 

Monet uusista kaupallisista mittalaitteista perustuvat hiukkasten varaamiseen diffuusiovaraajalla ja määrittävät esimerkiksi hiukkasten lukumäärän tai pinta-alan niiden kantaman varauksen perusteella. Tämä on mahdollista kuitenkin vain rajoitetulla hiukkaskokoalueella ja jos läsnä on paljon varsinkin suurempia hiukkasia, mittalaitteen antama tulos voi olla virheellinen.

– Näiden mittalaitteiden kanssa tulisi käyttää esierotinta, joka leikkaa näytteestä pois 400–500 nanometriä suuremmat hiukkaset, sanoo Miettinen.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan, valmistetaan ja testataan esierotin, jota käytetään keväällä 2016 toteutettavissa työpaikkamittauksissa. Mittauksia tehdään sekä ilman esierotinta että sen kanssa, jolloin nanohiukkasten osuus altistuksesta voidaan luotettavasti määrittää.

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida altistumistasojen ja nanohiukkasten koostumuksen vaikutusta työntekijöiden terveysriskiin, sekä työntekijöiden suojautumistason riittävyyttä ja nanohiukkasaltistuksen hallintaa työpaikoilla. Tutkimuksen lopussa laaditaan toimenpidesuositukset nanohiukkasaltistuksen vähentämiseksi työpaikoilla jaettavaksi esimerkiksi työterveyshuollon kautta. Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 2017.

https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke?h=115172

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.