https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 29.12.2021

Uteliaisuudesta on etua nykypäivän työelämässä

Yritysjohtajat pitävät uteliaisuutta entistä arvokkaampana taitona organisaatioiden ja henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta. Uteliaisuuden avulla pyritään vastaamaan organisaatioiden nykypäivän suurimpiin haasteisiin, kuten työntekijöiden pysyvyyden ja työtyytyväisyyden parantamiseen sekä innovatiivisempien, yhteistyökykyisempien ja tuottavampien työpaikkojen luomiseen.

sas

Monet organisaatiot ja johtajat epäröivät kannustaa työntekijöitä olemaan uteliaita. Moni johtaja pelkää, että uteliaisuuden korostaminen organisaatiossa voi häiritä päätöksentekoa tai johtamista.

SAS Instituten teettämästä tutkimuksesta selviää, että yritysjohtajista 59 prosenttia uskoo uteliaan työntekijän tuovan enemmän liiketoiminnallista arvoa yritykselle. Ylipäätään puolet haastatelluista johtajista kokee, että uteliaisuus on nykypäivänä tärkeämpää kuin viisi vuotta sitten.

– Tutkimuksestamme käy ilmi, että uteliaisuus ei ole enää vain kivaa. Sen sijaan siitä on tulossa liiketoiminnan välttämättömyys, joka auttaa yrityksiä vastaamaan kriittisiin haasteisiin ja edistämään innovaatioita. Uteliaisuudesta nähdään olevan erityistä hyötyä organisaatioissa, joissa hyödynnetään paljon dataa digitaalisen muutoksen ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi, SASilla markkinointijohtajana toimiva Sari Hofmann kertoo.

Raportissa uteliaisuus määritellään impulssiksi etsiä uutta tietoa ja kokemuksia. Siihen luetaan myös kyky tutkia uusia mahdollisuuksia.

– Uteliaisuutta pitävät erityisen tärkeänä ominaisuutena juuri korkeimmissa johtotehtävissä toimivat, Hofmann sanoo.

Uteliaisuus näkyy nyt myös LinkedIn-päivityksissä ja työpaikkailmoituksissa

LinkedIn-tietojen mukaan sitoutuminen uteliaisuuden mainitseviin päivityksiin ja artikkeleihin on lisääntynyt 158 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Uteliaisuus näkyy lisäksi työpaikkailmoituksissa. Uteliaisuuden mainitsevien työpaikkailmoitusten määrä on kasvanut kuluneen vuoden aikana 90 prosenttia ja uteliaisuuteen liittyvien taitojen mainitseminen 87 prosenttia viime vuoteen verrattuna, Hofmann kertoo.

Eri alojen välillä on eroja uteliaisuuden arvostamisessa, tutkimuksesta selviää. Monet uteliaisuuteen liittyvät hyödyt vastaavat suoraan joihinkin keskeisiin liiketoiminnan haasteisiin. Yli puolet kyselyyn vastanneista esimiehistä oli sitä mieltä, että uteliaisuuden arvokkaita etuja ovat tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen (62 %), luovempi ajattelu ja luovemmat ratkaisut (62 %), vahvempi yhteistyö ja tiimihenki (58 %) ja ajatusten ja näkemysten monipuolisuus (58 %). Johtajista 52 prosenttia uskoo, että uteliaalla työntekijällä on myös muita parempi sitoutuminen työnantajaan ja työtyytyväisyys.

– Uteliaisuuden lisäksi johtajat näkevät tärkeinä työntekijän taitoina tekoälyn ymmärtämisen ja data-analytiikan osaamisen. Henkilökohtaisina ominaisuuksina korostuvat kyky luovaan ajatteluun ja joustavuus, Hofmann listaa.

Neljä johtajatyyppiä uteliaisuuteen suhtautumisen perusteella

  • Raportti luokittelee tutkitut yritysjohtajat neljään uteliaisuuteen keskittyvään ryhmään:
  • Uteliaat yhteistyöntekijät (25 %): Arvostavat yhteistyötä, etsivät vastauksia; uskovat, että uteliaisuus parantaa suorituskykyä ja työtyytyväisyyttä.
  • Joustavat mielipiteenhakijat (29 %): Ottavat haasteet vastaan ​​ja arvostavat muiden mielipiteitä; uskovat, että uteliaisuus edistää joustavuutta ja sopeutumiskykyä epävarmoina aikoina, mutta eivät usko, että uteliaisuus johtaa parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.
  • Tuottavuuteen keskittyvät johtajat (26 %): Uskovat, että uteliaisuus lisää tehokkuutta ja tuottavuutta sekä vahvistaa yhteistyötä, mutta eivät ole taipuvaisia ​​uskomaan, että se edistää esimerkiksi ajattelun monimuotoisuutta.
  • Uteliaisuuden vastaiset johtajat (19 %): Eivät usko, että uteliaisuus lisää suorituskykyä.

Monet organisaatiot kyvyttömiä kehittämään ja hyödyntämään uteliaisuutta

Uteliaisuuden arvo työpaikoilla tunnustetaan kasvavassa määrin, mutta kaikki johtajat eivät kuitenkaan pidä sitä merkittävänä. Monilla organisaatioilla on vaikeuksia edistää ja hyödyntää ominaisuutta tehokkaasti päivittäisessä toiminnassaan.

– Vaikka useimmat kyselyyn osallistuneet johtajat uskovat uteliaisuuden olevan arvokas taito, monet kokevat sen edistämisen ja siihen kannustamisen olevan haastavaa. Yli puolet johtajista myöntää, että he tuntevat vain jonkin verran tai eivät osaa tunnistaa uteliaisuutta työnhakijoissa. Havainnot osoittavat, että uteliaisuuden edut ja organisaatioiden mahdollisuudet hyödyntää sitä poikkeavat toisistaan, Hofmann pohtii.

Monet organisaatiot ja johtajat epäröivät myös kannustaa työntekijöitä olemaan uteliaita. Moni johtaja pelkää, että uteliaisuuden korostaminen organisaatiossa voi häiritä päätöksentekoa tai johtamista. Osa johtajista uskoo, että uteliaisuus voi lisätä virheiden tai huonojen päätösten riskiä.

– Uteliaisuuden omaksuneet organisaatiot ja johtajat rohkaisevat usein uteliaisuuteen kaikkialla yrityksessä, mukaan lukien työntekijöiden suoritusarvioinnit, koulutus- ja kehittämistoiminnoissaan ja rekrytoinneissa.  Yli puolet heistä harrastaa myös julkisesti uteliaisuutta osoittavien työntekijöiden kehumista, Hofmann kertoo keinoista edistää uteliaisuutta.

********

Tulokset käyvät ilmi maailman johtavan analytiikkayrityksen SASin uudesta Curiosity@Work -raportista, johon haastateltiin maailmanlaajuisesti lähes 2 000 yritysjohtajaa ja analysoitiin LinkedInin tietoja viimeisen vuoden aikana.

 

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.