Alan Uutiset | 9.10.2020

Uusi biohajoava hydraulineste terästeollisuutta, muita hydrauliikkasovelluksia varten

Kun SSAB päätti luopua asteittain hiilestä terästuotannossaan, myös voiteluaineet haluttiin vaihtaa ympäristön kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin. Yhtiö kääntyi tässä vaiheessa Fuchsin puoleen ja tämän yhteistyön tuloksena syntyi uusi biohajoava hydrauliikkaneste terästeollisuuden ja muiden hydrauliikkasovellusten tarpeisiin.

Lars Eriksson, joka vastaa FUCHSilla voiteluainemyynnistä teollisuuden suuntaan, kertoo yhteistyöprojektin alkaneen tavallaan jo kymmenen vuotta sitten. SSAB:llä oli ongelmia servoventtiilien kanssa, sillä venttiilit juuttuivat ja halkeilivat lakkautumisen vuoksi. Yhtiö kääntyikin FUCHSin puoleen. Kyse on valtavan kokoisten ja monimutkaisten koneiden korkeapaineisesta servohydrauliikasta, jossa lakkautumisesta johtuvat karstat voivat tukkia pienenpieniä venttiilejä ja aiheuttaa näin erittäin kalliita käyttökatkoja.

– Onnistuimme ratkaisemaan alkuperäisen ongelman, kertoo Lars Eriksson, mutta hinta nousi korkeaksi, kun järjestelmät ovat niin suuria. Fossiilittoman ratkaisun ja hyvän yhteistyön myötä SSAB halusi tarkastella tarkemmin synteettisiä estereitä, Erikssin kertoo lehdostötiedotteessa.

Tavoitteena terästuotanto ilman ympäristövaikutusta

Teräksen valmistus kuuluu kaikkein eniten energiaa vaativiin teollisuudenaloihin. SSAB sanoo haluavansa kantaa vastuunsa ja pyrkii siksi kehittämään toimintaansa aiempaa kestävämpään suuntaan muun muassa vaihtamalla hiili- ja kaasukäyttöiset masuunit vetykäyttöisiin. Ympäristövaikutuksettoman teräksen valmistuksessa on kyse niin tulevan olemassaolon oikeutuksesta, mahdollisuudesta houkutella oikeanlaista työvoimaa kuin myös ”vihreän” teräksen myyntiin liittyvistä eduista.

– Kun meiltä kysyttiin, voimmeko auttaa kehittämään voiteluainepuolta, pyysimme asiakasta laatimaan meille aluksi luettelon toiveistaan, kertoo Lars Eriksson. Siitä tulikin varsin pitkä. He halusivat sinkittömän, biohajoavan hydraulinesteen, jonka leimahduspiste on yli 220 °C. Nesteen piti olla myös hapettumiskestävyydeltään erinomainen ja energiaa säästävä, ja sen piti ehkäistä lakkautumista.

Tarjolla oli tuotteita, joilla voitiin ratkaista osa ongelmista, mutta ne tulivat näin suurissa järjestelmissä liian kalliiksi, eivätkä ne olleet riittävän energiatehokkaita. SSAB oli kuitenkin valmis hyväksymään uusiutuvasta ja siten ympäristön kannalta kestävästä tuotteesta korkeammat kustannukset kuin mineraalipohjaisesta tuotteesta – jos lisäkustannus voitaisiin kuitata kohtuullisessa ajassa energiansäästöllä.

– Menin luettelon kanssa tutkimus- ja kehitysosastollemme ja kysyin, mitä voisimme toteuttaa, Eriksson kertoo. Lähtökohdaksi laadittiin erilaisia vaihtoehtoja ja kustannusskenaarioita. Yhdessä SSAB:n kanssa valitsimme sitten joukosta yhden testituotteen. Tuote perustui 85-prosenttisesti uusiutuvaan raaka-aineeseen, mikä teki siitä erittäin kiinnostavan SSAB:lle.

Pelkkä ”ympäristöystävällinen” ratkaisu ei SSAB:lle riittänyt. Heidänhän oli voitava käsitellä jatkossakin välttää esimerkiksi lakkautumista ja he halusivat vähentää energiankulutustaan.

– Järjestelmän energiankulutuksen mittaamiseksi asensimme ennen ensimmäistä vaihtoa useisiin kohtiin lämpötila-antureita, jotka kytkettiin lokitoimintoon. Suoritimme myös useita tehomittauksia, kertoo SSAB:n hydrauliikkavastaava Anders Lindblom Borlängestä. Kun sitten vertasimme mittaustuloksia ennen öljynvaihtoa ja sen jälkeen näimme, että järjestelmän energiankulutus ja lämpötila olivat laskeneet selvästi.

Energiaa säästyi heti noin 14 prosenttia. Pienten säätötoimien jälkeen lukema kasvoi edelleen ja säästöpotentiaali oli lähes 20 prosenttia. Ennen öljynvaihtoa SSAB vaihtoi servoventtiilejä kuukausittain lakkautumisen vuoksi, mistä aiheutui korkeita korjauskustannuksia. Öljynvaihdosta on kulunut nyt pian kolme vuotta ja sen jälkeen on tarvinnut vaihtaa vain muutama yksittäinen venttiili.

Kompromissi kustannusten ja tehokkuuden välillä

FUCHSin ja SSAB ovat yhdessä kehittäneet PLANTOHYD ES -hydraulinesteen. Kyse oli täsmälleen oikean  kompromissin löytämisestä energiatehokkuuden ja kustannusten välille. 

– FUCHSin resursseihin kuuluvat paikan päällä oleva henkilöstö, kiinnostus asiaan sekä paikallinen tutkimus ja kehitys ja näiden ansiosta pystyimme testaamaan tuotetta jatkuvasti ja kehittää lopulta räätälöidyn tuotteen, joka toimii optimaalisesti juuri meidän koneissamme, toteaa Anders Lindblom. Näemme jo nyt, että energiaa säästyy ja CO2-päästöt vähenevät. Tiedämme, että PLANTOHYD ES on puhdistava, energiatehokas ja uusiutuva tuote. Käyttöikää seuraamme edelleen, sillä tuotetta on ehditty testata vasta vajaat kolme vuotta. Investoinnin takaisinmaksuaika on kuitenkin noin 2 vuotta, joten lupaavalta näyttää.

Tuote, joka toimii monissa sovelluksissa

PLANTOHYD ES -tuotteen ominaisuuksia ovat energiatehokkuus, uusiutuvan raaka-aineen myötä ympäristöä säästävä koostumus sekä erinomainen kyky hajottaa järjestelmän lakkautumia ja karstaa. Erinomaisen tarttuvuuden ansiosta tuote muodostaa voitelukalvon tehokkaasti, minkä ansiosta viskositeettia voidaan alentaa. Ohuempi voiteluaine vähentää hydrauliikan käyttöön tarvittavaa energiaa, mikä parantaa energiatehokkuutta ja auttaa pienentämään kustannuksia.

Hydraulineste perustuu synteettisiin ja biohajoaviin estereihin. Energiasisältönsä ansiosta synteettiset esterit ovat hapettumiskestävyydeltään erinomaisia ja erittäin paloturvallisia. Neste syttyy vasta lähes 300 °C:n lämpötilassa, mikä on erityisen tärkeää niinkin ”kuumalla” alalla kuin terästeollisuudessa. Korkean viskositeetti-indeksin ansiosta uuden hydraulinesteen ominaisuudet ovat kuitenkin erinomaiset myös alhaisissa lämpötiloissa, joten se soveltuu yhtä hyvin kiinteisiin hydraulijärjestelmiin kuin herkissä ympäristöissä käytettäviin siirrettäviin hydrauliikkasovelluksiin. Tuote voidaan sekoittaa useimpien tavanomaisten hydraulinesteiden kanssa.

Vaikka PLANTOHYD ES on kehitetty SSAB:n erityistarpeisiin, se voi toimia yhtä hyvin myös muilla toimialoilla, joilla käytetään edistyksellisiä ja herkkiä hydraulijärjestelmiä

Uusimmat artikkelit

27.10.2020 | Alan Uutiset

Valmetin Q3 tulos vakaa – vahva kehitys Papereissa jatkui

Konepajayhtiö Valmetin tilausmäärät laskivat odotetusti kolmannella kvartaalilla, mutta vertailukelpoinen liiketulos nousi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. 

Liikenteen päästöt puoleen 2030 mennessä – laaja keinovalikoima avuksi

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Työryhmä on tarkastellut myös keinoja, joiden avulla kansainvälisen meri- ja lentoliikenteen päästöjä voitaisiin vähentää Suomessa.

22.10.2020 | Tutkimus ja koulutus

LUT: Uutta rakennusmateriaalia teollisuuden sivuainevirroista

Teollisuuden sivuainevirroista on kehitetty Urban Infra Revolution -hankkeessa rakentamiseen soveltuvia, ekologisia ja 3D-tulostettavia geopolymeerikomposiitteja. Materiaaleja testataan Lappeenrannassa junaradan meluesteessä. Hankekonsortio pyrkii luomaan materiaaleille kannattavan liiketoimintaekosysteemin.

HSY: Häiriöttömämpää viemäröintiä pumppaamosaneerauksilla

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätevedenpumppaamo Vantaan Ylästöntiellä uusitaan. Pumppaamon kapasiteetti nousee ja samalla se uudistuu teknisesti. Pumppaamojen ja viemäreiden saneerauksella parannetaan toimintavarmuutta ja vähennetään häiriöitä, joista pahimmillaan voi syntyä jäteveden ylivuoto maastoon tai vesistöön.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.