https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 30.9.2021

Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki vaikuttaa energiahankkeiden sijoittumisiin

Nykyisen yli 20 vuotta vanhan maankäyttö- ja rakennuslain korvaava lakiehdotus on nyt lausuntokierroksella. Hankkeiden sijoittumisen edellytykset ratkaistaan kaavoituksella, johon lausunnolle tullut lakiehdotus tuo muutoksia.

kkauppa

Siirtyminen vähähiiliseen energian tuotantoon, varastointiin ja siirtoon edellyttää investointeja. Niiden keskeinen ehto on sujuva ja joustava kaavoitus. Lausuntokierrokselle lähtenyt ehdotus osittain tukee energia-alan investointeja, mutta myös lisää sääntelyä ja monimutkaistaa kaavoitusta, kommentoi asiaa Energiateollisuus ry (ET).

ET:n mukaan ehdotus ei onnistunut selkeyttämään kaavatasojen tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Yksinkertaistamisen sijaan suunnittelujärjestelmään lisätään lakisääteiset kaupunkiseutusuunnitelmat.

Tavoitteena uudistuksessa on perustellusti ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ehdotuksen mukaan kaikkien kaavatasojen on luotava edellytyksiä uusiutuvien ja vähähiilisten energiamuotojen hyödyntämiselle. Tämä uusi yleinen säännös jää kuitenkin täsmentymättä.

Maakuntakaavan oikeusvaikutuksia rajattaisiin. Jatkossa ainoastaan maakunnan aluerakenne, liikenneverkosto ja viherrakenne olisivat sitovana ohjeena kuntakaavoille.

Tuulivoiman osalta ehdotus on ET:n mukaan kannatettava. Kaikki tuulivoima-alueet voitaisiin jatkossa kaavoittaa kunnan yleiskaavalla ilman maakuntakaavamerkintää.

– Tämä mahdollistaa kunnan oman päätöksenteon hankkeista, nopeuttaa kaavoitusta välttämällä päällekkäistä suunnittelua ja kohdentaa selvitykset tehokkaammin, toteaa Energiateollisuuden ympäristöasiantuntija Heidi Lettojärvi.

– Myös tulevaisuuden pienet ydinvoimalat voitaisiin kaavoittaa kunnassa. Sähkön kantaverkko kuuluu aluerakenteen teknisen huollon infrastruktuuriin ja sen osalta maakuntakaavat olisivat perustellusti oikeusvaikutteisia, lisää Lettojärvi.

Tavoitteena kaavauudistuksessa on myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Lakiin tulisi uudet määritelmät viherrakenteelle ja ekologisille yhteyksille.

ET:n mielestä huolena nyt on, että luontoarvojen painotus jyrää muut maankäyttömuodot.

– On epäselvää, millainen rakentaminen viherrakenteelle ja ekologisille yhteyksille on sallittua. Luonnonsuojelua ehdotetaan vahvistettavaksi myös luonnonsuojelulain uudistuksella ja yhteisvaikutus hankkeiden kannalta on arviomatta, Lettojärvi huomauttaa.

Ehdotuksessa annettaisiin ELY-keskuksille laaja valitusoikeus kuntakaavoihin. ET pitää nykytilannetta parempana, jossa ELY-keskusten valvonta kattaa vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät asiat.

Lakiin ehdotetaan kunnan jäsenelle säädettävää oikeutta tehdä aloite asemakaavan laatimiseksi. Kunnan olisi käsiteltävä aloite määräajassa. ET pitää ehdotusta kannatettavana, mutta liian suppeana. Aloiteoikeus tulisi olla laajasti hankekehittäjien käytössä ja koskea myös yleiskaavoja.

– ET pitää tärkeänä rakennusten ilmastovaikutusten pienentämistä, mutta nyt esitetyt keinot eivät ole kustannustehokkaimpia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Mirja Tiitinen.

– Säädösvalmistelussa ja toimenpiteiden valinnassa tulee ottaa huomioon energiajärjestelmien nopea kehittyminen ja erityisesti energiaverkkojen mahdollistama sektori-integraatio. Lakimuutoksen vaikutusarviota tulisi laajentaa siten, että rakennusta tarkastellaan osana energiajärjestelmää ja valita ohjauskeinot kokonaisarvioinnin tulosten perusteella, Tiitinen jatkaa.

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.