Alan Uutiset | 24.6.2019

Uusiutuva energia työllistää jo 11 miljoonaa ihmistä

Uusiutuva energia työllisti viime vuonna maailmassa kaikkiaan noin 11 miljoonaa ihmistä. Työllistämisvaikutus oli suurempi kuin koskaan ennen siitäkin huolimatta, että uusiutuvan energian käyttö kasvoi odotettua hitaammin eräillä päämarkkinoilla, kuten Kiinassa.

alternative-alternative-energy-electricity-1292464

Kuva: Narcisa Aciko / Pexels

Vuonna 2017 uusiutuvat energialähteet työllistivät maailmassa yhteensä 10,3 miljoonaa henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Uusiutuvan energian viraston Irenan (International Renewable Energy Agency) pitämistä tilastoista.Irenan mukaan uusiutuvien energianlähteiden työllisyysvaikutukset kasvavat sitä mukaa, kun näillä energiamuodoilla käydään enemmän kauppaa ja kun uusiutuviin energialähteisiin investoidaan eri maissa enemmän.Tähän mennessä uusiutuvia on maailmassa käyttänyt vain noin kourallisen verran maita. Nyt näiden energiamuotojen käyttö on alkanut levitä laajemmalle eli siis Euroopan, Yhdysvaltain ja Kiinan ulkopuolelle. Esimerkiksi aurinkopaneelien käyttö on kasvanut nopeasti Kaakkois-Aasiassa. Thaimaan, Malesian ja Vietnamin kasvu on pitänyt Kaakois-Aasian maiden markkinaosuuden aurinkopaneeleista noin 60 prosentin tienoilla, Irene arvioi.

Ilmastohuolet lisäävät uusiutuvien käyttöä

Irenan pääsihteeri Francesco La Camera huomauttaa, että huoli ilmaston lämpenemisestä on saanut monet maat muuttamaan energiapolitiikkaansa kohti uusiutuvia energiamuotoja, mikä puolestaan kasvattaa myös uusiutuvien työllisyysvaikutuksia. 

Aurinkoenergia on eniten käytetty uusiutuvan energian lähde. Maailmassa noin kolmasosa uusiutuvasta energiasta tuotetaan aurinkovoimalla. Seuraaviksi sijoittuvat nestemäiset uusiutuvat polttoaineet (LNG, LBG), vesivoima ja tuulivoima.

Esimerkiksi tuulivoima työllistää maailmassa 1,2 miljoona ihmistä, joista 44 prosenttia tekee töitä Kiinassa. Tuulipuistot sijaitsevat yhä enimmäkseen maissa, mutta energiajärjestö Irena povaa merten offshore -tuulipuistojen leviävän nopeasti eri puolilla maailmaa, kuten Pohjois-Amerikassa ja EU-alueella.

Markku Pervilä https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/Jun/11-Million-People-Employed-in-Renewable-Energy-Worldwide-in-2018

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.