Alan Uutiset | 29.9.2016

Uusiutuvassa ja perinteisessä biodieselissä on eroja

Uusiutuva diesel ja perinteinen biodiesel sekoitetaan usein toisiinsa. Ne ovat kuitenkin eri asioita, vaikka molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista. Ne eroavat esimerkiksi valmistusprosessin sekä puhtauden ja laadun osalta.

neste_diesel

Uusiutuva diesel tunnetaan myös nimellä HVO eli Hydrotreated Vegetable Oil. Perinteinen biodiesel, puolestaan nimellä FAME eli Fatty Acid Methyl Ester.  Esimerkiksi HVO-tyyppinen Neste uusiutuva diesel on valmistettu pääosin jätteistä ja tähteistä. Valmistusprosessissa raaka-aineet puhdistetaan epäpuhtauksista ja vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa.

Perinteinen ensimmäisen sukupolven FAME-tyyppinen biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai rasvoja. Esteröintiprosessi rajoittaa heikkolaatuisten tai epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden ja tähteiden käyttöä. Myös perinteisten biopolttoaineiden laatu vaihtelee käytetyn raaka-aineen mukaan.

Vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää sellaisenaan

Vaikka kummatkin biopohjaiset polttoaineet auttavat korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja vähentävät näin globaaleja ilmastopäästöjä, vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää korkeina pitoisuuksina dieselseoksissa tai jopa sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa. Uusiutuvan dieselin käyttö suurina pitoisuuksina ja sellaisenaan tuli Euroopassa helpommaksi uuden EN 15940 -standardin myötä. Yhdysvalloissa tuotteen käyttö korkeina pitoisuuksina on ollut mahdollista jo pidempään johtuen dieselin laatuvaatimuksista, jotka ovat erilaiset kuin Euroopassa.

Fossiilinen diesel ja uusiutuva diesel ovat kemialliselta koostumukseltaan hiilivetyjä, kun taas perinteinen ensimmäisen sukupolven biodiesel on esteri, jota kaikki moottorit eivät kestä. Perinteisen biodieselin käyttö rajataankin dieselin EN 590 -polttoainestandardissa enimmillään 7 prosenttiin. Tätä suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia, mm. polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin polttoainesuuttimiin. Lisäksi perinteinen biodiesel kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi aiheuttaa herkemmin biokasvustoa polttoainetankkiin varastoinnin aikana. 

Perinteinen biodiesel saattaa lisäksi sisältää raaka-aineista tai tuotantoprosessista johtuvia epäpuhtauksia. Moderni autotekniikka ja entistä kehittyneemmät moottorit vaativat huomattavasti aiempaa enemmän polttoaineen laadulta.

Ei erikoisvaatimuksia autolle, kestää kylmää ja säilytystä

Neste uusiutuvan dieselin käyttäjän ei tarvitse pelätä epäpuhtauksista johtuvaa mikrobikasvustoa, joka saattaisi tukkia auton polttoainesuodattimia. Neste uusiutuvan dieselin käyttö ei myöskään lisää auton huoltotiheyttä tai esimerkiksi öljynvaihtotarvetta, kuten jotkut perinteiset biopolttoaineet saattavat tehdä. Sen käyttö ei vaadi mitään muutoksia auton polttoainejärjestelmiin auton iästä tai merkistä riippumatta. Se on otettavissa käyttöön saman tien.

Neste uusiutuva diesel on tehty kylmiin, jopa arktisiin oloihin. Ominaisuuksiltaan se vastaa parhaita fossiilisia dieseleitä. Autoilijan ei tarvitse pelätä auton jättävän tien päälle kovimmillakaan talvipakkasilla. Polttoaineen korkea setaaniluku, 75-95, tarkoittaa, että diesel palaa puhtaasti ja auton moottori saa siitä enemmän tehoja irti. Se myös helpottaa auton moottorin käynnistymistä kylmässä ja vähentää polttoaineen kulutusta etenkin kaupunkiajossa.

Perinteisen biopolttoaineen setaaniluku on tyypillisesti 50-60. Sen kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat uusiutuvaa dieseliä huomattavasti heikompia; kylmäkäytettävyysongelmia on havaittu jo +5 °C lämpötilassa.

Vaikka sekä uusiutuvan dieselin että perinteisen biodieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat fossiilista dieseliä pienemmät, eroja löytyy myös tässä suhteessa.

Uusiutuvaa dieseliä 100-prosenttisena seoksena eli sellaisenaan käyttämällä voidaan tehokkaimmin vähentää liikenteen hiilipäästöjä ja tukea globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi Nesteen vuonna 2015 tuottaman uusiutuvan dieselin avulla vähennettiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 6,4 miljoonalla tonnilla. Se vastaa puolta koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

www.neste.com

Uusimmat artikkelit

Fortumilta ratkaisu jätteenpolton tuhkaongelmaan

Fortum avaa lähiviikkojen aikana Suomen ensimmäisen tuhkankäsittelylaitoksen Porin Mäntyluodossa. Kyseessä on merkittävä ratkaisu tuhkan polttamisen mukana syntyvän suolaongelman poistamiseksi.

15.10.2019 | Tutkimus ja koulutus

IoT:n hyödyntäminen yrityksissä on merkittävässä kasvussa

Elisan teettämän tutkimuksen* mukaan jo lähes puolet yli 500 hengen suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista hyödyntää esineiden internetiä. Sen käyttäminen on lisääntynyt erityisesti 250–1000 hengen yrityksissä ja organisaatioissa.

Uusi moottoroitu sääsuoja edistää puurakentamista

NCC rakentaa Kruunuasunnoille Turun Linnanfälttiin kahta puukerrostaloa, jotka valmistuvat täysin uudenlaisen sääsuojan alla. 

14.10.2019 | Alan Uutiset

Rakentamisen hyvä suhdannevaihe on päättymässä

Rakentamisen tuotanto pysyy kuluvana vuonna lähellä nykytasoaan tai vähenee enintään kaksi prosenttia vuodentakaisesta, arvioi rakennusalan suhdanneryhmä 14. lokakuuta julkaistussa raportissaan. Ensi vuonna rakentamisen tuotanto vähenee 1,5–3,5 prosenttia.

Empower ja Visuon käynnistävät yhteistyön 360°VR-teknologiaa hyödyntävien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä

Empower ja 360° visuaalisten työkalujen toimittaja Visuon ovat aloittaneet yhteistyön, jossa teollisuudelle älykästä kunnossapitoa ja ylläpidon analytiikkapalveluita tarjoava Empower hyödyntää Visuonin 360° VR-teknologiaan pohjautuvaa alustaa Em360° toimitilojen mallinnus- ja etähallintaratkaisussa Suomessa.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.