Alan Uutiset | 29.9.2016

Uusiutuvassa ja perinteisessä biodieselissä on eroja

Uusiutuva diesel ja perinteinen biodiesel sekoitetaan usein toisiinsa. Ne ovat kuitenkin eri asioita, vaikka molemmat valmistetaan eloperäisistä biomassoista. Ne eroavat esimerkiksi valmistusprosessin sekä puhtauden ja laadun osalta.

neste_diesel

Uusiutuva diesel tunnetaan myös nimellä HVO eli Hydrotreated Vegetable Oil. Perinteinen biodiesel, puolestaan nimellä FAME eli Fatty Acid Methyl Ester.  Esimerkiksi HVO-tyyppinen Neste uusiutuva diesel on valmistettu pääosin jätteistä ja tähteistä. Valmistusprosessissa raaka-aineet puhdistetaan epäpuhtauksista ja vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa.

Perinteinen ensimmäisen sukupolven FAME-tyyppinen biodiesel valmistetaan esteröimällä kasviöljyjä tai rasvoja. Esteröintiprosessi rajoittaa heikkolaatuisten tai epäpuhtaiden raaka-aineiden, kuten jätteiden ja tähteiden käyttöä. Myös perinteisten biopolttoaineiden laatu vaihtelee käytetyn raaka-aineen mukaan.

Vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää sellaisenaan

Vaikka kummatkin biopohjaiset polttoaineet auttavat korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja vähentävät näin globaaleja ilmastopäästöjä, vain uusiutuvaa dieseliä voi käyttää korkeina pitoisuuksina dieselseoksissa tai jopa sellaisenaan kaikissa dieselmoottoreissa. Uusiutuvan dieselin käyttö suurina pitoisuuksina ja sellaisenaan tuli Euroopassa helpommaksi uuden EN 15940 -standardin myötä. Yhdysvalloissa tuotteen käyttö korkeina pitoisuuksina on ollut mahdollista jo pidempään johtuen dieselin laatuvaatimuksista, jotka ovat erilaiset kuin Euroopassa.

Fossiilinen diesel ja uusiutuva diesel ovat kemialliselta koostumukseltaan hiilivetyjä, kun taas perinteinen ensimmäisen sukupolven biodiesel on esteri, jota kaikki moottorit eivät kestä. Perinteisen biodieselin käyttö rajataankin dieselin EN 590 -polttoainestandardissa enimmillään 7 prosenttiin. Tätä suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia, mm. polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin polttoainesuuttimiin. Lisäksi perinteinen biodiesel kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi aiheuttaa herkemmin biokasvustoa polttoainetankkiin varastoinnin aikana. 

Perinteinen biodiesel saattaa lisäksi sisältää raaka-aineista tai tuotantoprosessista johtuvia epäpuhtauksia. Moderni autotekniikka ja entistä kehittyneemmät moottorit vaativat huomattavasti aiempaa enemmän polttoaineen laadulta.

Ei erikoisvaatimuksia autolle, kestää kylmää ja säilytystä

Neste uusiutuvan dieselin käyttäjän ei tarvitse pelätä epäpuhtauksista johtuvaa mikrobikasvustoa, joka saattaisi tukkia auton polttoainesuodattimia. Neste uusiutuvan dieselin käyttö ei myöskään lisää auton huoltotiheyttä tai esimerkiksi öljynvaihtotarvetta, kuten jotkut perinteiset biopolttoaineet saattavat tehdä. Sen käyttö ei vaadi mitään muutoksia auton polttoainejärjestelmiin auton iästä tai merkistä riippumatta. Se on otettavissa käyttöön saman tien.

Neste uusiutuva diesel on tehty kylmiin, jopa arktisiin oloihin. Ominaisuuksiltaan se vastaa parhaita fossiilisia dieseleitä. Autoilijan ei tarvitse pelätä auton jättävän tien päälle kovimmillakaan talvipakkasilla. Polttoaineen korkea setaaniluku, 75-95, tarkoittaa, että diesel palaa puhtaasti ja auton moottori saa siitä enemmän tehoja irti. Se myös helpottaa auton moottorin käynnistymistä kylmässä ja vähentää polttoaineen kulutusta etenkin kaupunkiajossa.

Perinteisen biopolttoaineen setaaniluku on tyypillisesti 50-60. Sen kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat uusiutuvaa dieseliä huomattavasti heikompia; kylmäkäytettävyysongelmia on havaittu jo +5 °C lämpötilassa.

Vaikka sekä uusiutuvan dieselin että perinteisen biodieselin kasvihuonekaasupäästöt ovat fossiilista dieseliä pienemmät, eroja löytyy myös tässä suhteessa.

Uusiutuvaa dieseliä 100-prosenttisena seoksena eli sellaisenaan käyttämällä voidaan tehokkaimmin vähentää liikenteen hiilipäästöjä ja tukea globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Esimerkiksi Nesteen vuonna 2015 tuottaman uusiutuvan dieselin avulla vähennettiin ilmaston lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 6,4 miljoonalla tonnilla. Se vastaa puolta koko Suomen liikenteen vuotuisista hiilidioksidipäästöistä.

www.neste.com

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.