https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 29.11.2021

Uusiutuvasti tuotetun sähkön tuotantoa ja jakelua standardoidaan

Kansainväliset sähköalan standardointijärjestöt työstävät uusiutuvalla energialla valmistetun sähkön tuottamista, verkkoon liittämistä ja jakelua koskevia standardeja.

sähkö

SESKOn toimitusjohtaja Anna Tanskanen ja ryhmäpäällikkö Arto Sirviö kertovat, että uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetaan yhä suurempi osa kulutettavasta sähköstä.

- Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kulutuksesta oli vuonna 2020 jo noin kymmenen prosenttia. Samaan aikaan muutkin uusiutuvat energiamuodot, kuten aurinkosähkö, vahvistavat asemiaan, sanoo Tanskanen, SESKO ry:n uutiskirjeessä.

Sirviön mukaan tuulivoimaloita koskevan IEC 61400 -sarjan uudet standardit koskevat muun muassa toteutusprojektien riskienhallintaa ja elinkaariasioita, kuten valmistautumista kierrätykseen. Sähköverkkoalan toimijoita koskee lähinnä se, millaisia laatu ja muita vaatimuksia asetetaan hajautetun energiantuotannon laitosten verkkoon liittämiselle.

- Kaikkein nopeimmassa tahdissa uudistuvat IEC:n aurinkosähkön tuotantoa koskevat standardit. Työn alla olevat standardit koskevat aurinkosähkölaitosten käyttöönottotarkastuksia, mittauksia, dokumentointia sekä myös kunnossapitoa ja vian selvityksiä koskevia standardeja, Sirviö luettelee.

Arto Sirviö lisää, että EU-asetuksilla on määrätty perusvaatimukset generaattoreiden ja kuormien liittämiseksi verkkoon. Suomessa Fingrid on laatinut kansalliset liityntäsäännöt, jotka Energiavirasto on vahvistanut voimalaitosten järjestelmäteknisiksi vaatimuksiksi (VJV 2018).

- Tulossa on myös generaattoreiden verkkosääntöjen testaamista koskevia standardeja. Halutaan määrittää testausparametrit, jotka täsmäävät yhteen mahdollisimman monen verkkoyhtiön verkkosääntöjen kanssa.

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.