https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 10.2.2021

VTT: Otaniemen purettavan tutkimusreaktorin polttoaine jatkokäyttöön USA:ssa

Yhdysvaltalainen tutkimusreaktori vastaanotti VTT:n Otaniemessä sijaitsevan FiR 1 -tutkimusreaktorin käytetyn ydinpolttoaineen. Denverissä sijaitseva Yhdysvaltojen geologisen tutkimuskeskuksen reaktori voi jatkaa toimintaansa Suomesta saamallaan polttoaineella useita vuosia, ja käytön päättyessä Yhdysvallat huolehtii käytetystä polttoaineesta. FiR 1 -reaktorin purku alkaa vuoden 2022 lopulla.

VTT_otaniemi

FiR 1:n polttoaine-elementtejä pakattuina massiivisen kuljetussäiliön sisällä käytettävään koriin. Kuva on otettu reaktorin altaassa, jonka vesi suojaa tehokkaasti säteilyltä. Kuva: VTT.

Yhdysvaltalainen geologinen tutkimuskeskus USGS hyödyntää vastedes Otaniemen tutkimusreaktorin käytettyä ydinpolttoainetta omassa saman tyyppisessä reaktorissaan. VTT:n FiR 1:n 1960- ja 1970-luvuilla hankittua polttoainetta ei käytetty likimainkaan loppuun ennen reaktorin käytön lopettamista. USGS:llä oli tarve löytää käyttökelpoista polttoainetta reaktorinsa käytön jatkamiseksi. Soveltuvan polttoaineen tuotanto on ollut keskeytyksissä useiden vuosien ajan.

Sopimus käytetyn polttoaineen luovutuksesta tehtiin viime marraskuussa, ja VTT on nyt toimittanut polttoaineen USGS:lle. Polttoaineen maantie- ja merikuljetusta valvoivat Säteilyturvakeskus (STUK) ja Yhdysvaltain alueella paikalliset viranomaiset.

- Käytetyn polttoaineen poistuminen on tutkimusreaktorin käytöstäpoiston tärkeä merkkipaalu. Keskitymme seuraavaksi itse purun suunnitteluun ja valmisteluun. Projekti kerryttää Suomeen osaamista, jolle on kysyntää myös kansainvälisesti, kertoo projektipäällikkö Markus Airila VTT:ltä lehdistötiedotteessa.

VTT lopetti FiR 1:n käytön vuonna 2015 ja on hakenut valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa varten. VTT ilmoitti käytetyn polttoaineen lähettämisestä tänään työ- ja elinkeinoministeriölle jättämässään kirjeessä, jossa samalla rajasi käytetyn polttoaineen pois lupahakemuksestaan.

Tutkimusreaktorin käytetyn polttoaineen ydinjätehuollon järjestäminen ulkomailla on Suomen ydinenergialain sallima poikkeus. Ennen polttoaineen lähettämistä Suomi sai Yhdysvaltojen viranomaisilta selvityksen siihen liittyvän ydinjätehuollon järjestämisestä. USGS:n lopettaessa reaktorinsa käytön se toimittaa käytetyn polttoaineen Idahon kansalliseen tutkimuskeskukseen. Yhdysvaltojen energiaministeriö DOE huolehtii polttoaineesta menettelyllä, joka vastaa VTT:n aiempia suunnitelmia.

VTT kertoo tehneensä viime vuonna Fortumin kanssa sopimuksen reaktorin purkamisesta ja muista käytöstäpoiston palveluista. Fortum aloittaa FiR 1 -reaktorin purkamisen vuoden 2022 lopulla.

Vuonna 1962 käyttöön otettu FiR 1 -reaktori auttoi monivaiheisen historiansa aikana muun muassa kuukivien tutkimuksessa, kullan etsinnässä, syöpähoidoissa ja ennen kaikkea se on toiminut keskeisenä ydinenergian koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. Tutkimusreaktori tuo vielä purkuvaiheessaankin arvokasta kokemusta tulevina vuosikymmeninä toteutettaviin suomalaisten ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoihin.

Maailmalla käytöstäpoisto on jo nyt ajankohtaista useiden maiden päätettyä luopua ydinenergiasta. VTT on myös koonnut yhteen useiden suomalaisten yritysten osaamista erilliseen dECOmm-hankkeeseen, joka tähtää kansainvälisille ydinvoimaloiden purkumarkkinoille.

Uusimmat artikkelit

VR varmistaa Kemin uuden biotuotetehtaan puunsaannin

Metsä Group on valinnut VR Transpointin Kemiin rakennettavan biotuotetehtaansa raakapuun logistiikkakumppaniksi. Raakapuuta tulee kulkemaan raiteitse tehtaalle viisi miljoona kuutiota vuodessa eli vuorokaudessa tehtaalle liikennöi keskimäärin 9 junaa. 

5.3.2021 | Alan Uutiset

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022

Kesäkuun 2021 alkuun suunniteltu Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma siirtyy toukokuulle 2022. Tarkat päivämäärät ovat 18.-19.5.2022 ja tapahtumapaikkana säilyy Ouluhalli Oulussa.

Trukin-, nosturin- ja henkilönostimen kuljettajakoulutus muuttui virtuaaliseksi

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset nostotöiden pätevyysvaatimukset voi täyttää itseopiskeluna verkossa. Nyt uutena erityistä osaamista vaativat harjoitteet voidaan tehdä Soprano Groupin koulutuskampuksella virtuaalisesti. Arviomme mukaan Suomessa suoritetaan vuosittain noin 80 000 nostotyöhön liittyvää pätevyyskurssia.

Puupölyn terveyshaittoja voi ehkäistä ennalta – päivitetty opas avuksi työpaikoille

Puupölyn hallinta puuteollisuudessa -opas on päivitetty ja opas on ostettavissa verkossa. Tiivistettyyn tietokorttiin voi tutustua verkossa.

Konecranesille huoltosopimus Euroopan johtavan rautamalmituottajan LKAB:n kanssa

Konecranes on saanut kansainväliseltä kaivos- ja mineraalikonsernilta LKAB:ltä monivuotisen huoltosopimuksen, joka koskee noin 1 600 laitteen huoltoa neljässä kohteessa Pohjois-Ruotsissa ja napapiirin yläpuolella. Konecranes voitti sopimuksen hyväksi todetun tekniikkansa ja sen ansiosta, että se pystyy parantamaan asiakkaiden turvallisuutta ja tuottavuutta myös kaikista haastavimmissa olosuhteissa.

Caverion, Osuuskauppa Arina ja Oulun Energia ovat kehittäneet hiilineutraalia kaukolämpöä tuottavan innovaation

Caverion on kehittänyt yhteistyössä Osuuskauppa Arinan ja Oulun Energian kanssa innovaation, joka hyödyntää kauppojen kylmälaitteiden lauhdelämpöä ja tehostaa energiantuotantoa. Järjestelmän avulla tuotetaan hiilineutraalia kaukolämpöä vaikutusalueen asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.