https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.3.2021

Vaasan Sähkö valitsi IFS:n liiketoimintaratkaisun

Liiketoimintajärjestelmien kansainvälinen toimittaja IFS kertoi allekirjoittaneensat sopimuksen energiakonserni Vaasan Sähkön kanssa. IFS toimittaa järjestelmäarkkitehtuuria uusivalle Vaasan Sähkölle modernin, pilvialustalla toimivan taloushallinto-, projektilaskenta- ja hankintaratkaisun.

IFS

Vuonna 1892 Vaasassa perustettu Vaasan Sähkö toimittaa sähköä ympäri Suomen. Yhtiön toiminnan painopisteet ovat sähkökaupassa, kaukolämmössä sekä sähkönsiirrossa. Kokonaisuudessaan konserni työllistää noin 120 energia-alan intohimoista asiantuntijaa. IFS:n pilvipohjainen ratkaisu toimii digitaalisena alustana Vaasan Sähkön järjestelmäarkkitehtuurille, jota yhtiö parhaillaan päivittää.

– Tällä ratkaisulla pystymme rakentamaan datan hyödyntämiseen tarvittavaa kivijalkaa ja perusinfraa sekä sitä kautta kehittämään prosessejamme yhä paremmin asiakkaitamme palvelevaksi. Tämän takia projekti on meille strategisesti erittäin tärkeä, talousjohtaja Arja Rosing Vaasan Sähköstä kertoo lehtditötiedotteessa.

– Energia-alan asiakkailla on tyypillisesti huomattava käyttöomaisuus hallittavanaan, ja sähkönsiirtoa valvoo Energiavirasto. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yhtiön taustalla olevat prosessit toimivat suunnitellusti, sulavasti sekä säännösten mukaisesti. Olemme iloisia, että pääsemme ratkaisullamme tukemaan Vaasan Sähkön taloushallintoa, projektilaskentaa ja hankintoja, Glenn Arnesen, Regional President, Northern & Central Europe, IFS, sanoo.

IFS:llä on Pohjoismaissa yli 350 asiakasta. Vaasan Sähkö on yhtiön seitsemäs energia-alan asiakkuus Suomessa. Kyseessä on myös ensimmäinen IFS:n Suomessa toteuttama kauppa, jossa koko valintaprosessi suoritettiin täysin virtuaalisesti, yhtiö kertoo.

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.