Alan Uutiset | 11.12.2018

Vaatimukset lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetuille hankittaville kappaleille

Materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetuille hankittaville kappaleille annetaan kansainväliset määritelmät ja vaatimukset uudessa standardissa. 

01_Promaint_3-2014a_imagelarge

Uuden standardin avulla tilaukseen liittyvästä viestinnästä saadaan tehokasta ja yksiselitteistä ja kumpikin osapuoli voi olla varma, että toimitettava kappale täyttää asiakkaan vaatimukset.

Vaatimukset materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä valmisteluille kappaleille määritellään ja eritellään standardissa SFS-EN ISO/ASTM 52901:2018. Se antaa ohjeistusta tilausvaiheessa asiakkaan ja kappaleen toimittajan välillä viestittävistä osakokonaisuuksista, jotka sisältävät tilaustiedot, kappaleen määrittävä tieto, materiaalivaatimukset, lopputuotteen erityispiirteet ja ominaisuudet, hyväksyntävaatimukset ja kappaleen tarkastusmenetelmät.

Tämän standardin vaatimukset soveltuvat perustaksi otettaessa käyttöön lisäävästi valmistettuja kappaleita, jotka täyttävät vähimmäishyväksyntävaatimukset. Se kattaa kaikki kappaleet millä tahansa materiaalia lisäävällä valmistusmenetelmällä ja mistä tahansa materiaalityypistä valmistettuna.

Standardi mahdollistaa materiaalia lisäävästi valmistetuille kappaleille erilaiset vaatimukset, jotka perustuvat sovelluksen kriittisyyden luokitteluun ja aiottuun kappaleiden loppukäyttöön. Tiukempia kappaleeseen kohdistuvia vaatimuksia voidaan määrittää tilausvaiheessa.

www.metsta.fi

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.