https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 7.12.2020

Viafin Service Oyj ostaa huolto- ja kunnossapitoyhtiö Astepa Oy:n

Viafin Service Oyj on sopinut ostavansa Astepa Oy:n osake-enemmistön. Ostettavan yhtiön liikevaihto oli noin 2,35 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 0,18 miljoonaa euroa vuonna 2019. Astepa Oy työllisti 31.12.2019 noin 30 henkeä.

Main

- Yrityskauppa tukee Viafin Servicen strategian toteutumista, eikä sillä ole vaikutusta yhtiön julkaisemiin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Viafin Servicen tavoitteena on edelleen saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä, ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5-7 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) ja jakaa osinkoina vähintään 30-50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla, yhtiö kertoo lehdistötiedotteessa kaupan julkistamisen yhteydessä.

Viafin Service tulee omistamaan Astepa Oy:stä kaupan täytäntöönpanon jälkeen 90,2 prosenttia ja Astepa Oy:n toimitusjohtaja 9,8 prosenttia Astepa Oy:n koko osakekannasta. Yhtiön mukaan koko osakekannan kauppahinnan enimmäismääräksi on sovittu 850 tuhatta euroa (100 prosenttia osakkeista) riippuen Astepa Oy:n oman pääoman määrästä ja kassavaroista kaupan voimaanastumishetkellä. 

- Viafin Servicen osuus kauppahinnasta olisi enintään 767 tuhatta euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Viafin Service on erillissopimuksen mukaan sitoutunut lunastamaan vähemmistöosuuden myöhemmässä vaiheessa.

Astepa Oy on vuonna 1994 perustettu teollisuuden huolto- ja kunnossapitoyhtiö, joka toimii Lappeenrannan toimipisteestään käsin. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Astepa Oy tulee toimimaan itsenäisenä osana Viafin Service -konsernia.

- Yrityskauppa on tärkeä askel Viafin Servicen teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalveluiden laajentumisessa uusiin asiakassegmentteihin ja se avaa meille mahdollisuuden palvella entistä kattavammin Lappeenrannan seudun asiakkaita. Astepa Oy:n osaaminen ja pitkät asiakassuhteet vahvistavat asemaamme merkittävänä huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana alueella sekä tarjoaa hyvän perustan jatkaa strategiamme mukaista kasvua, sanoo Viafin Servicen toimitusjohtaja Mika Riekkola.

Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan tammikuussa 2021. Myyjänä yrityskaupassa toimivat Astepa Oy:n henkilöomistajat.

Olennaiset tiedot Astepa Oy:n tilinpäätöksistä tilikausilta 2018 ja 2019:

Tuhatta euroa    
  1.1.2019-1.1.2019 1.1.2018-31.12.2018
Liikevaihto 2348 2527
Käyttökate 183 187
Liikevoitto 172 175
Oma pääoma 648 537
Korollinen vieras pääoma 0 2
Rahat ja pankkisaamiset 533 333
Taseen loppusumma 1026 880

Uusimmat artikkelit

15.1.2021 | Alan Uutiset

Ympäristöministeriöltä tukea tuulivoimarakentamiseen

Ympäristöministeriö kertoo myöntäneensä yhteensä 840 000 euroa kahdeksan kunnan ja yhdeksän maakunnan liiton alueen tuulivoimarakentamisen selvityksiin ja suunnitteluun. 

15.1.2021 | Tutkimus ja koulutus

Kaupunkien ilmansaasteiden hallintaa parannetaan EU-rahoituksen tuella

Apulaisprofessori (tenure track) Matti Rissanen Tampereen yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston myöntämän Consolidator Grant -apurahan. Rahoitus myönnettiin antropogeenisten eli ihmisen toiminnan aikaansaamien hiilivetyjen autokatalyyttisen hapettumisen tutkimiseen.

Muovijäte ylös joesta ja kiertoon – Tutkimuskohteena Indonesian Jakarta

Vesistöissä kelluva muovijäte voidaan saada kannattavasti talteen ja hyötykäyttöön, jos työ aloitetaan ennen kuin jäte kulkeutuu meriin asti. VTT:n johtamassa tutkimusprojektissa selvitetään, miten jokiin päätynyttä muovijätettä kannattaisi nostaa ylös ja kierrättää. Koealueena toimii Indonesian Jakarta.

Enersense on allekirjoittanut jatkosopimuksen koskien Elektrilevin sähköverkkojen huoltoa Virossa

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n International operations -liiketoimintaan kuuluva virolainen tytäryhtiö Empower AS on allekirjoittanut Viron suurimman verkko-operaattorin, Elektrilevin, kanssa jatkosopimuksen koskien sähköverkkojen huoltoa. 

Lämmityskattiloiden ohjaaminen siirtyi mobiiliin

Biolämmityskattiloita Karstulassa suunnitteleva ja valmistava Boweco on tuonut Suomen markkinoille lämmityskattiloiden ohjausratkaisun, jonka käyttö onnistuu mobiililaitteella.

Stora Enso investoi 80 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden puunkäsittelyyn

Metsäjätti Stora Enso kertoo investoivansa Imatran tehtaiden puunkäsittelyn keskittämiseen ja nykyaikaistamiseen. 80 miljoonan euron investoinnilla parannetaan Stora Enson korkealuokkaisen pakkauskartongin tuotantokykyä. 

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen.