Alan Uutiset | 5.10.2018

Viafin Service suunnittelee First North -listautumista

Viafin Service Oyj, suomalainen teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja, kertoo suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana.

viafin_service_ajankohtaista-1

Lähde: Viafin

Suunnitellulla listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

-    Lisäksi listautuminen avaisi Viafin Servicelle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä kehittäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisannin tarkoituksena on myös mahdollistaa Yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä henkilöstön sitouttamisessa kannustinjärjestelmien avulla, kertoo yhtiö lehdistötiedotteessa.

Viafin Servicen asiakkaat ovat muun muassa sellu-, kartonki-, energia-, kemian- ja metalliteollisuuden alalla toimivia suuria kansainvälisiä yrityksiä. Viafin Servicen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa prosessi-, hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja asennustyöt. Yhtiöllä on vahvaa osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Viafin Servicellä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön tavoitteena on laajentua tulevaisuudessa kotimaassa ja tarjota asiakkailleen kasvavan toimintaverkostonsa avulla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita.

Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista muun muassa sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin liittyen. Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

-    Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa, hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola sanoo.

-    Meillä on vahvat näytöt liiketoimintamme laajentamisesta, ja tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua kannattavuutemme säilyttäen. Osaava henkilöstömme on sitoutunut yhtiön tavoitteeseen toimia joka päivä tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaitamme paikallisesti palvellen. Olemme äskettäin laajentaneet toimintaamme hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, ja aiomme ryhtyä tarjoamaan koko palveluvalikoimaamme kaikissa nykyisissä palveluyksiköissämme. Suunnitelmiimme kuuluu myös palveluverkostomme laajentaminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen, Toimitusjohtaja Tuomas Tuomela kertoo.

Viafin Service on laajentanut palveluvalikoimaansa jo hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, minkä lisäksi Yhtiö kertoo etsivänsä aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimansa laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Yhtiö tavoittelee kilpailuetua uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

-    Viafin Servicen tavoitteena on vahvistaa paikallisten palveluyksiköidensä liiketoimintaa ja kilpailukykyä entisestään. Viafin Service tavoittelee tasaista, koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa, ja Yhtiön strategiaan kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Viafin Servicen tavoitteena on uuden palveluvalikoiman laajentaminen Yhtiön kaikkiin palveluyksiköihin.

Viafin Service keskittyy pääsääntöisesti toimimaan Suomessa, ja ulkomailla toteutettavien hankkeiden kohdalla päätös tarjoamisesta ja hankkeisiin osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdostaan. 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella Yhtiön liikevaihdosta 75 prosenttia muodostui alueellisesta huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta ja 25 prosenttia projektiliiketoiminnasta. Viafin Servicen tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus Yhtiön liikevaihdosta on jatkossa yli 75 prosenttia.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.