Alan Uutiset | 5.10.2018

Viafin Service suunnittelee First North -listautumista

Viafin Service Oyj, suomalainen teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja, kertoo suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana.

viafin_service_ajankohtaista-1

Lähde: Viafin

Suunnitellulla listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

-    Lisäksi listautuminen avaisi Viafin Servicelle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä kehittäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisannin tarkoituksena on myös mahdollistaa Yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä henkilöstön sitouttamisessa kannustinjärjestelmien avulla, kertoo yhtiö lehdistötiedotteessa.

Viafin Servicen asiakkaat ovat muun muassa sellu-, kartonki-, energia-, kemian- ja metalliteollisuuden alalla toimivia suuria kansainvälisiä yrityksiä. Viafin Servicen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa prosessi-, hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja asennustyöt. Yhtiöllä on vahvaa osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Viafin Servicellä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön tavoitteena on laajentua tulevaisuudessa kotimaassa ja tarjota asiakkailleen kasvavan toimintaverkostonsa avulla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita.

Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista muun muassa sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin liittyen. Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

-    Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa, hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola sanoo.

-    Meillä on vahvat näytöt liiketoimintamme laajentamisesta, ja tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua kannattavuutemme säilyttäen. Osaava henkilöstömme on sitoutunut yhtiön tavoitteeseen toimia joka päivä tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaitamme paikallisesti palvellen. Olemme äskettäin laajentaneet toimintaamme hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, ja aiomme ryhtyä tarjoamaan koko palveluvalikoimaamme kaikissa nykyisissä palveluyksiköissämme. Suunnitelmiimme kuuluu myös palveluverkostomme laajentaminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen, Toimitusjohtaja Tuomas Tuomela kertoo.

Viafin Service on laajentanut palveluvalikoimaansa jo hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, minkä lisäksi Yhtiö kertoo etsivänsä aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimansa laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Yhtiö tavoittelee kilpailuetua uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

-    Viafin Servicen tavoitteena on vahvistaa paikallisten palveluyksiköidensä liiketoimintaa ja kilpailukykyä entisestään. Viafin Service tavoittelee tasaista, koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa, ja Yhtiön strategiaan kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Viafin Servicen tavoitteena on uuden palveluvalikoiman laajentaminen Yhtiön kaikkiin palveluyksiköihin.

Viafin Service keskittyy pääsääntöisesti toimimaan Suomessa, ja ulkomailla toteutettavien hankkeiden kohdalla päätös tarjoamisesta ja hankkeisiin osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdostaan. 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella Yhtiön liikevaihdosta 75 prosenttia muodostui alueellisesta huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta ja 25 prosenttia projektiliiketoiminnasta. Viafin Servicen tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus Yhtiön liikevaihdosta on jatkossa yli 75 prosenttia.

Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.