Alan Uutiset | 5.10.2018

Viafin Service suunnittelee First North -listautumista

Viafin Service Oyj, suomalainen teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut yhtiö, joka asentaa, huoltaa, korjaa ja kunnossapitää teollisuuden putkistoja ja laitteistoja, kertoo suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle kuluvan vuoden aikana.

viafin_service_ajankohtaista-1

Lähde: Viafin

Suunnitellulla listautumisannilla on tarkoitus mahdollistaa pääomien kerääminen yritysostoja varten sekä Yhtiön strategian mukainen kasvun ja toiminnan laajentaminen.

-    Lisäksi listautuminen avaisi Viafin Servicelle uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan sekä kehittäisi Yhtiön yleistä tunnettuutta ja mainetta potentiaalisten asiakkaiden, kumppaneiden ja sijoittajien keskuudessa. Listautumisannin tarkoituksena on myös mahdollistaa Yhtiön osakkeiden tehokkaampi käyttö maksuvälineenä yrityskaupoissa sekä henkilöstön sitouttamisessa kannustinjärjestelmien avulla, kertoo yhtiö lehdistötiedotteessa.

Viafin Servicen asiakkaat ovat muun muassa sellu-, kartonki-, energia-, kemian- ja metalliteollisuuden alalla toimivia suuria kansainvälisiä yrityksiä. Viafin Servicen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa prosessi-, hydrauliikka- ja pienputkistojen huolto- ja kunnossapitotyöt sekä mekaaniset hitsaus- ja asennustyöt. Yhtiöllä on vahvaa osaamista myös nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista.

Viafin Servicellä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiön tavoitteena on laajentua tulevaisuudessa kotimaassa ja tarjota asiakkailleen kasvavan toimintaverkostonsa avulla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita.

Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia hankkia uutta osaamista muun muassa sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin liittyen. Kasvustrategiansa mukaisesti Viafin Service tavoittelee 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä.

-    Viafin Servicen liiketoiminta sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä. Tavoittelemme nykyistä huomattavasti laajempaa markkinaa ja aiomme kiihdyttää kasvuamme hankkimalla uutta osaamista teollisuuden kunnossapitopalveluissa, hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola sanoo.

-    Meillä on vahvat näytöt liiketoimintamme laajentamisesta, ja tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua kannattavuutemme säilyttäen. Osaava henkilöstömme on sitoutunut yhtiön tavoitteeseen toimia joka päivä tehokkaasti ja laadukkaasti asiakkaitamme paikallisesti palvellen. Olemme äskettäin laajentaneet toimintaamme hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, ja aiomme ryhtyä tarjoamaan koko palveluvalikoimaamme kaikissa nykyisissä palveluyksiköissämme. Suunnitelmiimme kuuluu myös palveluverkostomme laajentaminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen, Toimitusjohtaja Tuomas Tuomela kertoo.

Viafin Service on laajentanut palveluvalikoimaansa jo hydrauliikkaan ja pienputkistoihin, minkä lisäksi Yhtiö kertoo etsivänsä aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimansa laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Yhtiö tavoittelee kilpailuetua uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla.

-    Viafin Servicen tavoitteena on vahvistaa paikallisten palveluyksiköidensä liiketoimintaa ja kilpailukykyä entisestään. Viafin Service tavoittelee tasaista, koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa, ja Yhtiön strategiaan kuuluu laajentuminen Ouluun ja pohjoiseen Keski-Suomeen. Viafin Servicen tavoitteena on uuden palveluvalikoiman laajentaminen Yhtiön kaikkiin palveluyksiköihin.

Viafin Service keskittyy pääsääntöisesti toimimaan Suomessa, ja ulkomailla toteutettavien hankkeiden kohdalla päätös tarjoamisesta ja hankkeisiin osallistumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhtiö on pyrkinyt kasvattamaan kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdostaan. 31.7.2018 päättyneellä tilikaudella Yhtiön liikevaihdosta 75 prosenttia muodostui alueellisesta huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta ja 25 prosenttia projektiliiketoiminnasta. Viafin Servicen tavoitteena on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus Yhtiön liikevaihdosta on jatkossa yli 75 prosenttia.

Nina Garlo-Melkas

24.10.2018

Vaikuttavia kohtaamisia – Expomark alalla jo 30 vuotta

Messujen ja markkinointitapahtumien asema säilyy digitaalisaationkin aikakaudella. Tuoreen  markkinoinnin väitöstutkimuksenkin  mukaan tapahtumat synnyttävät kohtaamisia, tunnetta ja tietoa, joihin digitaalisuus ei pysty. Ihmiset haluavat tavata toisiaan ja luoda suhteita.

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.